Problemy polskiej wersji językowej .

Z jakiegoś powodu brak jest w polskiej wersji językowej tłumaczenia dla Ribon (wstążka). Podobnie jest też w innych wersjach językowych, ale nie wszystkich np. french.lng , russian.lng mają je przetłumaczone ale już na przykład w portuguese.lng Ribon nie jest chyba przetłumaczony chociaż okna dialogowe jak najbardziej.
RIBON
ribon,dialog i reszta..

Również jakiegoś powodu część okien nie jest w ogóle tłumaczone część nie do końca, a zderzają się okna ewidentnie wprowadzające użytkownika w błąd. Dodatkowo prawdopodobnie oryginalnie jest tłumaczony tylko tekst, ale już rozmiar pól tekstowych nie jest zmieniany i bywa, że tekst jest ucięty tzn.nie mieści się w polu, gdyż np. Tekst oryginalny był krótszy, ale po tłumaczeniu zrobił się normalnie dłuższy, gdyż czasami trudno w jednym polskim słowie zawrzeć to, co dana funkcja wykonuje lub przetłumaczone słowa są (muszą być) ewidentnie dłuższe np. polskie "Wybierz Wszystko" jest dłuższe niż ang."Select All" więc w polu okna dialogowego się nie mieści, zachodziła więc potrzeba "rozciągania " pól i nie zawsze się to udawało zrobić bez małej reorganizacji okna (zachodziła potrzeba przesuwania wielu elementów wchodzących w skład okna). Niestety mi też nie udało się uniknąć błędów i lapsusów . Poniżej kilka przykładów w obrazkach co udało się na razie zmienić (być może będą jeszcze poprawki o ile chęci wystarczy).
OKNA DIALOG
Oryginalny polski  Insert
Przerobiony Insert  (sm)
Oryginalny polski Page
Przerobiony Page (sm)
Oryginalny polski  View
Przerobiony View (sm)
1.Opublikuj Pliki
Okno rozszerzenia Opublikuj Pliki (file Publiszer po lewej) ewidentnie wprowadzające użytkownika w błąd i poprawione po prawej.
2.Przetłumaczone ale nie do końca
Sporo okien nie jest przetłumaczonych lub nie całkowicie poniżej przykład poniżej gdzie brak jakiegokolwiek tłumaczenia  (z lewej org pl.  z prawej po poprawkach). Okno Opcje HTML
..i przykład częściowego tłumaczenia  (z lewej org pl.  z prawej po poprawkach). Okno Opcje Ogólne
Przetłumaczone ale nie do końca
Kolejny przykład częściowego tłumaczenia - z lewej org pl.  z prawej po poprawkach też nie całkowitych. Okno Opcje User Interface
WWB 11.6.5-2017.03.29
Przetłumaczone ale nie do końca
przykład częściowego tłumaczenia
Okno Opcje Ogólne
Przetłumaczone ale nie do końca
Okno Opcje User Interface

koniec wsparcia

3. Dziwne są opcje w oknie właściwości dotyczące centrowania (lewy obrazek wprowadzające użytkownika w błąd), troszkę inaczej jak w wersji angielskiej, zmieniłem ustawiając podobnie jak w oryginalnej wersji ang (po lewej oficjalny polish language, po prawej poprawione).
Update page 2017.05.23
Właściwości dotyczące centrowania
Właściwości dotyczące centrowania SM
4.Przy okazji grzebania  w tym "regionie" Własciwości strony przetłumaczyłem niektóre opcje okna publikacj strony
  
1
2
9
10
5.Zostały też przetłumaczone komunikaty niektórych błędów.

6.Zostały też do-tłumaczone niektóre pozycje menu podręcznego i popup.

Ponieważ punktem wyjścia była wersja oficjalna tłumaczenia które posiada "niedociągnięcia" a co do której błędnie założono że jest od nich wolna tak i to tłumaczenie niestety niektóre z nich  powiela..
WYSIWYG Web Builder