Warstwa dla SM_NiceFlashyMenu
1.Tworzymy Warstwę (layers) o szerokości strony.
Przykładowe Ustawienia Layers General i Style
2.Przeciągamy plugin na warstwę.

Ustawienia SM_NiceFlashyMenu
General
Sm_nice_menu- tu tworzymy menu (więcej)
Rozmiar Menu-ustawienia wysokości Menu

BackGround.
Filter backgrount-siła filtra (opacity).Ustawienie "siły:  rastra.

Obrazek lub tekst
Obrazek lub text-wybranie background-color: transparent
spowoduje że wyświetlany będzie text który wprowadzimy w polu Tekst zamiast obrazka
Pozycja Texty-przesunięcie teksty w pionie w razie potrzeby.
Pozostałe to kolorystyka dla tego tekstu
ps.jeśli wybierzemy url(./m_images/menu.png) będzie wyświetlany domyślny obrazek menu.png z katalogu m_images wtedy należy wyczyścić pole Text zamiast obrazka,domyślny obrazek można podmienić wysyłając własny file publiszerem (taka sama nazwa obrazka)
Menu Style
Kolor-linii-kolor kreski.
Kolor Startowy-początkowy kolor odnośników po otwarciu.
Kolor odnośnika-hover-kolor po najechaniu.
Kolor po hover-najlepiej ten sam jak startowy.
Opacity Clik-Parametr opacity po kliknięciu odnoąnika.
Link Font Family;Weight Font Link-Czcionka i jej pogrubienie.
Kolor Link Text...;Przesunięcie shadow-cieniowanie textu menu w razie potrzeby.

Pobierz SM-Flaschy_Menu v.3.0.0.1 (ExtensionBuilder5)