Oprogramowanie które sprawia że tworzenie stron internetowych staje się przyjemością
Korzystanie z szablonów

Zapisane szablony mogą być później wykorzystane przez użytkownika (lub kogoś innego) jako baza całkiem nowego projektu lub pojedyńczej strony w projekcie .
Kiedy zapiszesz stronę internetową jako szablon będzie on zawierał wszystkie obrazy i inne obiekty w zapisanym pliku szablonu. Więc nie ma potrzeby, aby kopiować te pliki oddzielnie. Wystarczy skopiować jeden plik z jednego komputera do drugiego i można rozpocząć lub kontynuować pracę nad projektem. W WYSIWYG Web Builder szablony mają rozszerzenie .wtp (lub .wwb dla starszych wersji) są one zapisywane   w folderze Dokumenty. C: \ Users \ nazwa_użytkownika \ Documents \ WYSIWYG Web Builder \ system \ templates
gdzie nazwa_użytkownika jest nazwą konta użytkownika systemu Windows.
WAŻNA UWAGA:

Jeśli zmieniłeś folder roboczy programu w ustawieniach  Narzędzia->Opcje-> Foldery-> Dokumenty  to szablony będą zapisywane w nowej lokalizacji (nowe ustawienia będa uwzglednione oczywiscie po restarcie programu)

Więcej szczegółów: http://www.wysiwygwebbuilder.com/forum/viewtopic.php?f=10&t=30276

Należy również pamiętać, że folder szablonów powinien zawierać tylko szablony (pliki .wtp). Nie należy umieszczać tam żadnych innych plików.

Dodatkowe szablony do pobrania tu: Templates
Tworzenie Witryny Internetowej opartej na szablonie (nowy projekt)

Wybierz Plik-> Nowy z szablonu, aby wyświetlić okno wyboru szablonu.

Wybierz szablon i kliknij OK. W oknie Zapisz jako Stronę Internetową program poprosi cię o podanie lokalizacji i nazwy dla rozpakowywanego szablonu. Wprowadź nazwę i kliknij przycisk Zapisz, aby utworzyć nowy projekt witryny  internetowej w oparciu o wybrany szablon.
Tworzenie nowej strony w w realizowanym projekcie na podstawie szablonu.

Możliwe jest również dodanie strony z szablonu do projektu witryny. Aby utworzyć nową stronę na podstawie szablonu użyj Menadzera Stron (Nowa strona z szablonu), a następnie w oknie szablonów wybierz szablon

Zapisywanie strony internetowej jako szablon.

Aby zapisać swoją stronę internetową jako szablon wybierz: File-> Zapisz jako->Wysiwyg Web Builder Templates

UWAGA Ważne informacje o wykorzystaniu szablonów i obrazów:


Przy stosowaniu szablonów z tej strony internetowej, forum lub innego dowolnego  miejsca, ważne jest, aby zrozumieć, że te szablony mogą zawierać Obrazy chronione prawami autorskimi. Obrazy, które są używane w szablonach są użyte wyłacznie jako przykład.
Jeśli masz zamiar użyć szablonu jako podstawy w swojej witrynie to należy zmienić obrazki na własne ( jesteś autorem lub masz licencję na te obrazy )
dobrze jest umiescić informację że obrazy są twoją własnością
Korzystanie z nieautoryzowanych zdjęć może spowodować roszczenia finansowe dotyczącego praw autorskich właściciela praw autorskich!

OSTRZEŻENIE:
Właściciele praw, firmy prowadzące usługi graficzne są bardzo aktywni w poszukiwaniu witryn pod kątem naruszenia ich praw autorskich do grafik, zdjęć i obrazów, więc lepiej nie ryzykuj!

Fakt że te szablony są na naszej stronie internetowej nie oznacza, że możemy mieć prawa autorskie do grafik tam użytych, większość szablonów została stworzona przez innych użytkowników i nie możemy sprawdzić z kąd pochodzą użyte obrazy i czy  nie są objęte ochroną i licencjonowaniem. Umieściliśmy szablony na stronie w dobrej wierze i przestrzegamy, aby raczej nie używać dołączonych obrazów na swojej stronie z powodu niepewności co do licencjonowania ilustracji, grafik,zdięć etc..!!!

W żadnym wypadku Pablo Software Solutions nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (w tym, bez ograniczeń, szkody za utratę domniemanych zysków, lub ze względu na przerwy w działalności,) wynikające z  niemożności korzystania ze spornych materiałów w Internecie , nawet jeśli Pablo Software Solutions lub upoważniony przedstawiciel został powiadomiony ustnie lub na piśmie o możliwości wystąpienia takich szkód.

Oczywiście będziemy natychmiast usuwać wszelkie materiały chronione prawem autorskim, gdy tylko otrzymamy stosowną informację, że coś jest nie tak.

Pobierając i uzywając szablony z http://www.wysiwygwebbuilder.com potwierdzasz, że przeczytałeś i zastosujesz się do powyższego ostrzeżenia.
JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ NA TE WARUNKI, NIE UŻYWAJ szablonów w jakikolwiek sposób, i  usuń wszelkie kopie szablonów.


Important information about the usage of templates and images:

When using templates from this website, the forum or any other location, it's important to understand that these templates may contain
copyrighted images. The images that are used in templates are intended for clarity and for purposes presentation only.
If you plan to use a template as the basis of your website then you should replace all images of people, objects, animals etc with images
that you have a license for!
Using unauthorized images may result in copyright claims from the copyright owner!

WARNING:
Image services are very active in finding websites that infringement the copyrights of their images, so please be better safe than sorry!

Just because these templates are on our website does not mean that we own the copyrights, most templates were created by other
users and there is no way for us to verify whether the used images are officially licensed. So we have placed the templates on the website
in good faith. But just to be sure you should never used the included images on a live website!!!

In no event shall Pablo Software Solutions or its suppliers be liable for any damages (including, without limitation, damages for loss of
data or profit, or due to business interruption,) arising out of the use or inability to use the materials on Pablo Software Solution's Internet
site, even if Pablo Software Solutions authorized representative has been notified orally or in writing of the possibility of such damage.

Of course we will remove any copyrighted material immediately when we find out something is wrong.

By using templates from http://www.wysiwygwebbuilder.com you acknowledge that you have read, understand and agree to the term of
this agreement.
IF YOU DO NOT AGREE TO THESE TERMS, DO NOT USE THE TEMPLATES IN ANY WAY, AND PROMPTLY DELETE ANY COPIES
OF THE TEMPLATES IN YOUR POSSESSION.na podstawie : http://www.wysiwygwebbuilder.com/introduction.html

Free access
Wyjście
---Home------Download------Zakup------Poradniki Online------Szablony------Wsparcie------Forum------Rozszerzenia------Manual------Rózne---
Copyright © 2017