Korzystanie z jQuery Slider
W tym tutorialu będziemy podam przykład jak korzystać z obiektu jQuery Slider.
W tym artykule założono jesteś zaznajomiony z JavaScript gdyż opis przeznaczony tylko dla zaawansowanych użytkowników.
Projekt demo jest dostępny do pobrania na końcu tego artykułu.
Krok 2
Wstaw obiekt jQuery Slider. Nic nie zmieniaj, zostaw wszystkie właściwości na wartościach domyślnych.
Krok 4 Dodajemy zdarzenie do obsługi suwaka.

Otwórz kartę zdarzeia we właściwościach jQuery Slider i dodaj zdarzenie:
Zdarzenie: Slide
Action: Custom Code
JavaScript: $('.layer-content').css("left", "-" + ui.value + "px");
Krok 1
Będziemy wykorzystywane warstwę jako uchwyt zawartości, więc najpierw wstaw warstwę i dodaj kilka obiektów na nią. W czasie projektowania warstwa będzie w pełni rozwinięta, tak więc wszystkie obiekty będą widoczne. Później zmienimy szerokość warstwy, aby ukryć zawartość nie chcemy być wyświetlane na początku. W tym tutorialu używaliśmy kształtów lecz ty możesz wstawić obrazki, ale w zasadzie może to być cokolwiek zechcesz.

na podstawie : http://www.wysiwygwebbuilder.com/using_sliders.html

W projekcie demo jest także przykład z użyciem pionowego suwaka, oraz przykład zmieniacza kolorów. Zobacz!

Pobierz przykład:
http://www.wysiwygwebbuilder.com/support/slider_examples.zip

Krok 3

Teraz dodamy kilka linii kodu JavaScript do inicjalizacji Slidera (suwaka) i ustawimy szerokość warstwy.

Dodaj obiekt <HTML> i ustaw właściwości na "pomiędzy tagami <head> i </ head>".
Skopiuj / wklej następujący kod do obiektu <Html>. Zapamiętaj identyfikatory obiektów (domyślnie jQuerySlider1 i Layer1), jeśli u ciebie są inne
dokonaj odpowiednich modyfikacji kodu js podstawiając własne nazwy ID!


Wyjście
---Home------Download------Zakup------Poradniki Online------Szablony------Wsparcie------Forum------Rozszerzenia------Manual------Rózne---
Copyright © 2017