Korzystanie z warstw w WYSIWYG Web BuilderWarstwa jest to kontener/pojemnik dla innych obiektów. Można dodawać/umieszczać obiekty na warstwie za pomocą drag & drop (przeciągnij-upuść).
W trakcie przeciągania obiektu na warstwę, jeszcze przed jego upuszczeniem gdy jest już nad warstwą w obszarze roboczym Web Builder można zauważyć, że granica warstwy będzie tymczasowa zaznaczona co wskazuje że obiekt stanie się częścią warstwy.

Parametr 'Opacity' jest używany do sterowania przezroczystością warstwy i jej zawartości.
Możesz zobaczyć przykład w tutorialu gdzie przeciągane okno jest częściowo przezroczyste.
Jak utworzyć przeciągalne okno z użyciem warstwy?
Użycie warstwy 'layer stick' i ulokowanie jej na dole strony   (Make a layer stick to the bottom of the page)

Można umieścić warstwę na dole strony, ustawiając 'Mode' na 'Sticky Layer' a wartość 'Orientacja' na 'Bottom-Right'.
Jeśli jeszcze ustawimy parametry Ofset na wartość 10, wówczas warstwa będzie umieszczona 10 pikseli od dołu strony i 10 pikseli od prawej krawędzi.
Kliknij aby zobaczyć przykład
Względna pozycja warstwy w oknie przeglądarki

Zamiast używać współrzędnych bezwzględnych, położenie warstwy może również być określone jako względne  w oknie przeglądarki ze względnym położeniem poziomym jak i pionowym.
Kliknij aby zobaczyć przykład
Wzglądny rozmiar warstwy w stosunku do okna przeglądarki

Zamiast stosowania bezwzględnych wymiarów wielkości warstwy mogą być one ustawione w stosunku do wielkości okna przeglądarki z uwzględnieniem pozycji poziomej. Może to być przydatne, aby utworzyć nagłówek lub stopkę na stronie internetowej.
Kliknij aby zobaczyć przykład

Elastyczna zawatość warstwy     (Stretch the content of a layer)

W niektórych przypadkach może być użyteczne, aby część strony rozciągliwej (miała skalowalną zawartość na podstawie rozmiaru okna przeglądarki). Na przykład w nagłówkach lub stopkach.
W połączeniu z właściwością 'względna wielkości warstwy' (względny rozmiar poziomy i pionowowy ), można skalować zawartość warstwy, ustawiając dostosowanie do treści na wartość 'Stretch'.

Opcja ta działa tylko dla prostych obiektów HTML, takich jak obrazy, kształty lub tekst. Nie będzie to poprawnie działało w przypadku zaawansowanych obiektów, takich np.jak menu, blog, galerie itp Obiekty te nie mogą być rozciągane.
Należy również pamiętać, że rozciąganie obrazów może mieć negatywny wpływ na wygląd obrazków (zniekształcone proporcje wys./szer.)!
Kliknij aby zobaczyć przykład
Tworzenie warstwy z przewijaną treścią

Można utworzyć warstwę z przewijaną zawartością , ustawiając właściwość 'overflow' na 'scroll' lub 'auto'.

Aby utworzyć taką warstwę musi pierwotnie ona mieć rozmiar taki aby przeciągane obiekty mieściły się w niej, dopiero po umieszczeniu obiektów na warstwie można zmniejszyć jej rozmiar (wtedy gdy 'overflow' ustawione jest 'scroll' lub 'auto')

Nie można przewijać treści warstwy wewnątrz programu Web Builder.
Tworzenie dynamicznych układów z WYSIWYG Web Builder (tylko dla zaawansowanych użytkowników)

Ponieważ WYSIWYG Web Builder jest What-You-See-Is-What-You-Get (stały układ strony) Generator strony nie może stworzyć dynamicznego płynnego układy. W tradycyjnych edytorach HTML  np.stosuje się tabele do tworzenia dynamicznych układów. Jednak taki układ też ma wiele ograniczeń (brak dokładnego pozycjonowania obiektów, bez możliwości układania aby np.jeden zachodził na drugi itp..).

Choć WYSIWYG Web Builder pozwala na tworzenie układów z dokładnoscią co do piksela, niektórzy użytkownicy chcą lub potrzebują tworzyć tradycyjne układy dynamiczne. Można wykonać to przy pomocy rozszerzenia  'HTML TextBox' .
Rozszerzenie 'HTML TextBox' jest w zasadzie w pełni funkcjonalnym edytorem HTML zintegrowanym z Web Builder!
Pozwala to na tworzenie tradycyjnych dynamicznych układów przy użyciu tabel, jak w tradycyjnych edytorach HTML.

Poniżej opisano kroki jakie należy wykonać, aby utworzyć płynny układ przy użyciu  'HTML TextBox' i warstwy.
Krok 1
Wstaw obiekt warstwa i ustaw 'względne dopasowanie do rozmiaru poziomego i pionowego' .

Krok 2
Ustaw wyrównanie (alignment) na 'stretch content...'.

Krok 3
Ustal rozmiar warstwy na taki sam jak rozmiar strony, będzie to powodować przeskalowanie zawartości treści na podstawie rozmiaru okna przeglądarki.

Krok 4
Dodaj treść (obrazki,tabele,tekst..itd..) w obiektcie  'HTML TextBox' i zaprojektuj układ strony tak jak to się robi w tradycyjnym edytorze HTML.

Krok 5
Ustaw wielkość  'HTML TextBox' taką samą jak warstwa.

Zobacz przykład (eng).
Zobacz przykład.

Warstwy mogą być wykorzystywane do tworzenia zaawansowanych układów "przewijalnych" lub skalowalnych.
Ten poradnik zaprezentuje niektóre z tych cech. Do działania wymagana wersja WYSIWYG Web Builder 6.1 lub wyższa!
Zmiana przezroczystości warstwy
Ta zawartość może być przewijana!

Wyjście
---Home------Download------Zakup------Poradniki Online------Szablony------Wsparcie------Forum------Rozszerzenia------Manual------Rózne---
Copyright © 2017