Wprowadzenie do przejść CSS3
WYSIWYG Web Builder posiada wbudowane wsparcie dla przejść CSS3. Przejścia są obsługiwane przez wszystkie nowoczesne przeglądarki i będą poprawnie pracować w Firefox / Safari / Opera / Chrome / IE10 ale nie w przeglądarce Internet Explorer 9 lub starszej!
Przejście CSS3 są animacjami, która zmieniają właściwość obiektu pomiędzy dwoma stanami. Animacje są nieaktywne i są wyzwalane przez zmianę stanu np. "Hover" lub "Focus", w przeciwieństwie do animacji, które działają w sposób ciągły. Efekty przejść mogą być stosowane do wielu różnych właściwości CSS w tym kolor tła, szerokość, wysokość, krycie, transformacje (obracanie, pochylanie, skalę, translację) i wiele innych.
Obecnie przejścia są obsługiwane przez następujące obiekty:

• Obrazki
• Obiekty z grupy Rysunek: Kształt, Obrazek, Text Art.,Krzywa, Figura,Linia, Baner (Shape, Clip Art, Text Art, Curves, Polygon, Line, Banner)
• Elementy Forularzy: button, combobox, editbox, text area.
• Marquee
• Tekst
• Warstwa
W zasadzie możemy animować pośrednio prawie każdy dowolny obiekt nawet nie obsługujący animacji umieszczjąc go na warstwie.
Przypisywanie przejście do obiektu
Obiekty obsługujące przejścia przy użyciu CSS3 posiadają  kartę animacji w ich właściwościach.
Dodaj obiekt Kształt,przejdż do karty CSS3 Animation we Właściwościach Obiektu
Przejścia dostępne są również w menedżerze stylów, więc można dynamicznie przypisywać przejście do obiektu (poprzez zdarzenia -> Zestaw Style).
Kliknij przycisk Dodaj (Add), aby dodać przejście do obiektu. Teraz można ustawić właściwości Przejścia (transtion).
Trigger (Wyzwalacz)
Określa zmiana jakiego stanu spowoduje uruchomienie przejścia. Powszechnie stosowane wyzwalacze to  'hover" i "focus".
Czas Trwania (Duration)
Określa czas trwania przejścia w milisekundach.
Opóżnienie (Delay)
Określa czas (pauzę) po jakim przejście się rozpocznie.
Timing
Funkcja określająca krzywą animacji .Więcej szczegółów na ten temat w "Właściwości animacji" .
Property
Określa nazwę właściwości CSS, do której stosowane jest przejście.
Wartość (Value)
Określa nową wartość właściwości CSS.
Można dodać wiele przekształceń dla obiektu. To sprawia, że możliwe jest użycie wielu animacji w tym samym czasie (jeśli posiadają ten sam wyzwalacz) lub następujące oddzielnie i niezależnie jeśli maja ustawione rózne wyzwalacze (triger).
Przy ustawieniach jak w powyższym przykładzie użyłem 2 przejść zastosowanych do obiektu Kształt (poniżej) uzyskamy efekt obrotu o 180 stopni przy aktywowaniu (hover) i powrotu obiektu do pozycji pierwotnej po zaprzestaniu (hover)
Related tutorials (ang):
Tutoriale powiązane tematycznie (PL):
Wprowadzenie do animacji CSS3
Uruchomienie i zatrzymanie animacji CSS3 przy pomocy zdarzeń
Wykorzystanie przekształceń CSS3 do powiększania obrazu.Uwagi:
Jesli masz ustawione w zakładce Publisch "publikuj jako css3" we właściwościach kształtu a wybierzesz kształt  bardziej skomplikowany być może zdarzyć się tak że nie zostanie on wygenerowany ,a zamiast tego zobaczysz zwykły kwadrat, zmień wtedy to ustawienie na "publikuj jako obrazek"
Wyjście
---Home------Download------Zakup------Poradniki Online------Szablony------Wsparcie------Forum------Rozszerzenia------Manual------Rózne---
Copyright © 2017