Obiekt Timer (Czasomierz) umożliwia wyzwalania akcji na podstawie zdarzeń czasowych. Na przykład można pokazać lub ukryć obiekt po czasie x milisekund.
Licznik Timers może również powodować akcje start / stop innych liczników! Obsługuje również zdarzenia (animowanie, pokaż / ukryj, obracanie, media, JavaScript itp).
W tym tutorialu użyjemy obiektu Timer, aby pokazać i ukryć obiekt.

Obiekt Timer może pracować w dwóch trybach:
•  Interval - wykonuje funkcję w kółko w określonych odstępach czasowych.
• Timeout - wykonuje funkcję, raz po odczekaniu określonej liczby milisekund.
Interwał określa odstęp w milisekundach.
Auto start - określa, czy stoper zostanie uruchomiony automatycznie. Jeśli ta opcja nie jest włączona można uruchomić stoper poprzez zdarzenia (na przykład po kliknięciu przycisku lub innym Timer-em).
Pokaż / ukryj obiekt z zastosowaniem Timer
Upływ czasu jest często używany, aby pokazywać lub ukrywać obiekty. W tym przykładzie wyświetlimy obiekt przy zastosowaniu Timer-a, a następnie ukryjemy go ponownie po kilku sekundach.
Krok 5
Dodaj drugi zegar (Timer2). Zegar ten zostanie wykorzystany do ukrycia obiektu kształt. Ustaw typ na "Timeout" i "Interval" na 5000.
Odznacz "Auto start", wtedy licznik nie będzie uruchomiony automatycznie!

Krok 6
Kliknij zakładkę "Zdarzenia" i dodaj zdarzenie, aby ukrywać obiekt kształt: wybierz "Hide with effec" jako cel działania (obiekt docelowy)wybierz "Shape1"  .

Krok 7
Wróć do ustawień Timer1 i dodaj kolejne zdarzenie, które posłuży do wystartowania drugiego zegara (Timer2).
Teraz użyj podglądu strony w przeglądarce, aby zobaczyć efekt działania.Powinieneś zobaczyć że kształt zostanie wyświetlony po upływie 5 sekund, a następnie zniknie po kolejnych 5 sekundach.
Wprowadzenie do narzędzia Timers
Krok 1
Dodaj obiekt kształt (lub inny obiekt). Zapamiętaj jego identyfikator. Jeśli jest to pierwszy kształt na stronie prawdopodobnie będzie miał nazwę "Shape1". W tym przykładzie dodaliśmy również tekst do kształtu:
"Ten obiekt wraz z tekstem będzie ukrywał się po kilku sekundach ..."

Krok 2
Otwórz Menedżera obiektów i odznacz "widoczny" ("Visible") dla kształtu, spowoduje to że po załadowaniu strony obiekt będzie niewidoczny na stronie.

Krok 3
Dodaj obiekt Timer (Timer1). Ustaw typ na "Timeout" i "Interval" na 5000 (= 5 sekund).

Krok 4
Kliknij zakładkę "Zdarzenia" i dodaj zdarzenie, aby pokazywać obiekt kształt. Wybierz "Show with effec"  i wskaż "Shape1" jako obiekt docelowy.Obiekt Timer znajdziemy w Dodaj -> Zaawansowane ->
Wyjście
---Home------Download------Zakup------Poradniki Online------Szablony------Wsparcie------Forum------Rozszerzenia------Manual------Rózne---
Copyright © 2017