Wprowadzenie do Menadżera Stron
Menadżer Stron może być używany, aby dodawać, edytować, usuwać i organizować układ stron,katalogów oraz plików w projekcie witryny internetowej. Gdy twoja witryna ma więcej niż jedną stronę, wszystkie te strony będą częścią tego samego pliku projektu Web Builder. Plik projektu posiada rozszerzenie nazwy .wbs (od liter w słowie webbuildersite).

Wskazówka: Doprowadź do tego aby wszystkie strony projektu witryny internetowej były częścią tego samego projektu importując do projektu strony  zasoby i strony z innych projektów i szablonów, wtedy  Web Builder  będzie generował najbardziej optymalny kod  HTML dla całej twojej witryny internetowej.

Strony internetowe zawsze mają stronę główną, zazwyczaj ma ona nazwę  indeks, Web Builder automatycznie nadaje domyślnie każdej pierwszej stronie  nowo-utworzonego projektu taką nazwę . Nazwy stron w widoku drzewa witryny będą rzeczywistymi nazwami plików HTML po opublikowaniu, więc jeśli nazwa strony to "indeks" opublikowany plik będzie miał nazwę index.html. (o ile nie zmieniłeś ustawień co do rozszerzenia nazwy pliku). Rozszerzenie nazwy pliku będzie widoczne po uaktywnieniu opcji w Narzędzia > Opcje > Pokaz rozszerzenia nazwy stron w Menadżerze Stron (wymagany restart) ,będzie możliwa również edycja tego rozszerzenia bezpośrednio w Menadżerze Stron

Proszę nie zmieniać nazwy strony głównej  na "Index", "INDEX" lub "Strona", będzie to wprowadzać w błąd serwer WWW.


Dodawanie nowej strony do projektu swojej witryny.
Wybierz miejsce, w którym chcesz wstawić stronę, na przykład wybierz root (element najwyższego poziomu), aby wstawić stronę do pierwszego poziomu. Kliknij pierwszy przycisk na pasku narzędzi (Nowa strona). Web Builder dodaje nową stronę do projektu i automatycznie go otworzy, aby można było rozpocząć edycję strony. Aby wstawić nową stronę jako element podrzędny (dziecko)  istniejącej strony (lub katalogu), należy najpierw wybrać rodzica czyli właściwy element nadrzędny i kliknąć "Nowa strona"

Pasek Menadżera Stron ma następujące przyciski (polecenia od lewej do prawej):
Nowa Strona
Dodaje nową (pustą) stronę do twojej witryny internetowej.
Nowy Folder
Polecenie Nowy folder tworzy nowy folder daje to możliwość organizowania swoich stron w katalogach.
Nowa Strona z Szablonu
Dodaje nową stronę (z treścią) w projekcie witryny na podstawie szablonu wczytanego z pliku.
Dodawanie pliku zewnętrznego
Opcja ta może być przydatna, jeśli chcesz, aby zewnętrzny plik dołączyć do istniejącego projektu. Dodany plik będzie wysyłany podczas publikacji strony. W ramach istniejącego projektu można stosować łącza wewnętrzne do dodanego pliku.  I chociaż ta opcja została zaprojektowana, aby dodawać pliki HTML, może to w zasadzie być każdy inny dowolny typ pliku.
Należy jednak pamiętać, że to będzie tylko odniesienie do pliku (plik zostanie dodany jak jest). Nie będziesz mógł go edytować  bezpośrednio w programie WYSIWYG Web Builder.
Edytuj Stronę
Otwórz / edytuj wybraną stronę.
Klonuj Stronę
Wykonaj kopię wybranej strony
Usuń Stronę (Remove Page)
Usunie wybraną stronę z projektu.
Ustawienia Strony (Page Properties)
Wyświetla kartę właściwości aktualnie wybranej strony.
Przenieś Wyżej (Move Up)
Przesuń wybraną stronę wyżej w zestawieniu stron.
Przenieś Niżej (Move Down)
Przesuń wybraną stronę do dołu w zestawieniu stron.

Przesuń w Lewo (Move Left)
Powoduje że przesuwana strona (katalog lub plik) przestaje być stroną podrzędną innej strony lub katalogu (jeśli taką jest),
Przesuń w Prawo (Move Right)
Powoduje że przesuwana strona (lub plik) staje się stroną podrzędną innej strony, lub zostaje np.umieszczona w katalogu (jesli taki jest), a katalog może być "wstawiony" do innego katalogu.
Wskazówka: Można również organizować układ witryny, stosując metodę przeciągnij i upuść. Trzymając wciśnięty klawisz CTRL możesz  zapobiec aby przeciągany element stał sie elementem podrzędnym obiektu na który go upuściłeś.
W takim przypadku strona zostanie przeniesiona poniżej celu upuszczenia.
Pierwszy element w drzewie struktury witryny to nazwa strony internetowej (zwany także korzeniem). Korzeń może mieć jedną lub kilka stron, a każda strona może mieć również pod-strony. Jeżeli jeszcze nie zapisałeś projektu nowej witryny pod jakąś nazwą to prawdopodobnie będzie miała nazwę  Untitled. Po zapisaniu przyjmie nazwę taką jak zapisany plik projektu. Należy zauważyć, że Web Builder automatycznie dodaje rozszerzenie .wbs do zapisanego pliku projektu witryny.

Otwórz istniejącą stronę (Open an existing page)
Wybierz stronę,element którą chcesz edytować, a następnie kliknij przycisk "Edytuj stronę" na pasku narzędzi. Innym sposobem jest podwójne klijnięcie na nazwie strony w Menadżerze Stron.
Klonuj Stronę (Clone an existing page)
Aby wykonać dokładną kopię istniejącej strony  w projekcie, wybierz (zaznacz) stronę, którą chcesz sklonować i kliknij przycisk "Clone" na pasku narzędzi, innym sposobem jest wybranie tego polecenia z menu kontekstowego w Menadżerze Stron poprzez kliknięcie w stronę PPM.
Usuń stronę (Remove a page)
Wybierz stronę (zaznacz), którą chcesz usunąć, i kliknij przycisk Usuń na pasku narzędzi lub naciśnij klawisz Delete na klawiaturze.Innym sposobem jest wybranie tego polecenia z menu kontekstowego w Menadżerze Stron poprzez kliknięcie w stronę PPM.
Uwaga: Nie można cofnąć tej operacji.
Zmiana nazwy strony (Rename a page)
Wybierz element,stronę (zaznacz)  i naciśnij klawisz F2, aby wprowadzić nową nazwę. 
Program sam automatycznie zaktualizuje wszystkie linki (wewnętrzne) , dzięki czemu nie trzeba ręcznie zmieniać istniejących łącz do przemianowanej strony lub pliku.
Organizacja rozmieszczenia
Można organizować układ stron,katalogów i plików w witrynie używając przeciągania i upuszczania, wybierz element i przeciągnij go do miejsca, w którym chcesz, aby się znalazł . Program sam zaktualizuje linki wewnętrzne do przeniesionych elementów.
Importuj stronę HTML (Import HTML Page)
Można importować istniejące strony HTML do swojego projektu witryny internetowej, będą one konwertowane do wewnętrznego formatu Web Builder (o ile będzie to możliwe). Można importować strony zapisane na dysku lokalnym jak również te umieszczone w internecie.
1. Kliknij prawym przyciskiem myszy w oknie Menedżer Stron, aby wyświetlić menu kontekstowe.
2. Wybierz opcję Import> Importuj strony HTML
Aby uzyskać więcej informacji na temat importowania istniejącej strony HTML zapoznaj się z tym wpisem .
Korzystanie z menu kontekstowego
Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na elemencie w menedżerze stron zostanie wyświetlone menu kontekstowe. Korzystając z menu kontekstowego, możesz szybko uzyskać dostęp do poleceń dostępnych dla danego elementu.
Importowanie strony z innego projektu
Można importować stronę z innego projektu Web Builder za pomocą polecenia z menu kontekstowego "Importuj Stronę z innego projektu".

Web Builder nadaje każdej nowej utworzonej stronie unikalną nazwę jak np. Strona1,Strona2 etc. Można łatwo zmienić nazwę strony na inną, wybierz stronę i naciśiśnij klawisz F2. Lub kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie
Zmień nazwę strony z menu kontekstowego. Następnie wprowadź nową nazwę. Naciśnij klawisz Enter, aby zatwierdzić nową nazwę strony lub ESC, aby anulować zmianę nazwy.

Dodanie nowego katalogu do projektu swojej witryny internetowej
Wybierz miejsce, w którym chcesz wstawić katalog, na przykład wybierz root (element najwyższego poziomu), i wybierz Nowy Folder aby utworzyć katalog. Katalog może zawierać pod-katalogi, strony i pliki.


Mała uwaga aby uniknąć problemów nie używamy w nazwach stron, katalogów, plików w odnośnikach itd. dużych liter i polskich ogonków.To że dla Windows index, Index, INDEX znaczy to samo wcale może nie być tym samym na serwerze bazującym na innych systemach, które jednak wielkość liter rozpoznają.

Ważna uwaga:
Informacje zawarte w Menadżerze stron nie reprezentują układu folderów na dysku twardym komputera, ale strukturę witryny internetowej po opublikowaniu jej w raz z zaprojektowanym układem stron,pod-stron,katalogów i dodanych plików. Informacje takie jak układ stron i struktura witryny będą zachowane również w zapisanym pliku projektu WBS.
Nowa Strona Mobilna (nev mobile page)
Dodaje nową stronę mobilną do twojej witryny internetowej.

na podstawie : http://www.wysiwygwebbuilder.com/site_manager.html
Wyjście
---Home------Download------Zakup------Poradniki Online------Szablony------Wsparcie------Forum------Rozszerzenia------Manual------Rózne---
Copyright © 2017