Publikowanie stron WWW
Końcową fazą tworzenia witryny internetowej jest umieszczenie jej na serwerze czyli publikacja stron projektu. Aby umieścić swoje strony w Internecie, trzeba mieć serwer WWW. powszechnie nazywamy hostingiem, serwery WWW przechowują uploadowane pliki, w tym dokumenty HTML, obrazy i pliki multimedialne.
Jeśli nie masz własnego serwera WWW, możesz skorzystać z usług firm hostingowych. Sprawdź oferty hostingu.

Należy wybrać hosting, który obsługuje FTP, co sprawi, że znacznie ułatwi Ci publikowanie twoich stron z Web Builder. Jeśli chcesz używać zaawansowanych funkcji Web Builder (jak np.CMS,lub narzędzi logowania z użyciem Bazy Danych), to upewnij się że hosting oferuje wsparcie dla PHP I MySQL.
UWAGA:
Każdy projekt ma zazwyczaj swój własny profil z unikalną nazwą.  Możesz dodać nowy profil w twoich ustawień publikowania(przycisk Dodaj). Po utworzeniu profilu można ustawić go jako domyślny dla projektu z "Opublikuj" menu rozwijanego. Następnym razem, kiedy otworzysz okno publikuj zostanie ustawiony automatycznie ten sam profil. Więc choć można używać takich samych ustawień w wielu  projektach, to mogą mieć różne nazwy profili , które są wykorzystywane przy różnych projektach .
Publikacja strony na zdalny serwery Ftp bezpośrednio z programu.

Po zarejestrowaniu się u usługodawcy hostingu, otrzymasz adres serwera, login i hasło, chociaż czasami może być tak że to konto Ftp musimy sobie dopiero utworzyć i czasami może być  tych kont więcej niż jedno Jesli mamy już dane potrzebne do połączenia się z kontem Ftp wprowadzamy te informacje do programu Web Builder

Klikamy: Menu-> Plik-> Opublikuj 
W oknie "Opublikuj stronę" kliknięcie przycisku "Explore" daje nam podgląd do już opublikowanych plików również w oknie "Dodaj Lokalizację do Publikowania" przycisk "Explore" ma takie samo działanie pod warunkiem że wprowadzone ustawienia są poprawne (nazwa hosta, nazwa użytkownika, hasło, a zapora nie blokuje połaczenia)
Wbudowany klient FTP umożliwia również w łatwy sposób zmienić folder zdalnego publikowania. Wystarczy klinąć "Explore", przejdź do folderu, a następnie kliknąć przycisk "Domowa". WYSIWYG Web Builder będzie teraz używał tego folderu jako foldera publikacji!

Aby zmodyfikować uprawnienia dowolnego pliku lub folderu. Wybierz plik / folder i kliknąć przycisk "uprawnienia. Ta funkcja jest obsługiwana tylko na serwerach UNIX .
Kliknij przycisk OK, aby zapisać zmiany. Teraz można opublikować każdą stronę, wystarczy wybrać Publish. 
Opublikuj stronę do folderu lokalnego (Local Folder)

Jeśli serwer WWW nie obsługuje FTP lub jeśli chcesz użyć swojego ulubionego klienta FTP do przesyłania plików na serwer, można skorzystać z opcji "Publish to Local Folder".  Kliknij przycisk Dodaj, aby dodać nową pozycję do listy. Wybierz lokalizację  lokalnego folderu ewentualnie  Dodaj folder, w którym chcesz opublikować pliki z witryny. Kliknij przycisk OK, aby zapisać wprowadzone ustawienia, a następnie kliknij przycisk Publikuj, aby zapisać pliki do określonego folderu. Będzie można przesłać te pliki z folderu lokalnego i opublikować je za pomocą preferowanego narzędzia FTP (Filezilla, lub przez przeglądarkę przy użyciu klienta od dostawcy hostingu)

Strony do publikowania

W tej części okna publikowania można wybrać, które strony z projektu będą opublikowane.
OPCJE:
Cała Witryna - Publikowane są wszystkie strony witryny internetowej (z wyjątkiem stron odznaczonych "Nie publikuj" we właściwościach strony).

Tylko wybrane strony - Publikowane są wybrane strony,  kliknij "Wybierz", aby określić stronę, która zostanie opublikowana.
Pamiętaj, że możesz także wybrać folder!

Wybrane strony i podstrony - Publikowane są wybrane strony i wszystkie jej podstrony,katalogi wraz z podstronami i pliki (jeśli występują).

Pole wyboru pliki określa, które pliki zostaną opublikowane.

Opublikuj wszystkie pliki - Wszystkie pliki z wybranej strony (podstron,katalogów etc..w zależności) zostaną opublikowane.

Opublikuj tylko pliki HTML - Wybierz tę opcję, jeśli nie chcesz, aby przesłane były zdjęcia lub inne składniki wraz z plikiem HTML, pliki stylów dla strony też są publikowane w tym przypadku.

Opublikuj tylko pliki zmienione - Wybierz tę opcję, jeśli chcesz, aby publikowane były pliki, które zostały zmodyfikowane od czasu ostatniej publikacji.
Co dokładnie będzie publikowane. Na przykład, jeśli zmienisz tylko położenie obiektu, to tylko plik HTML zostanie zmieniony, ale jeśli zmienisz rozmiar obrazka (gdy ustawione jest generowanie miniatur), nowy plik  obrazka musi być przesłany, a zatem i plik
HTML i plik obrazu zostanie opublikowany.

Co robić w przypadku wystąpienia błędów ?


Oto lista kontrolna
:
• Upewnij się, że adres FTP hosta, nazwa użytkownika i hasło są prawidłowe.
• Użyj "Test połączenia" w celu weryfikacji podanych danych.
• Upewnij się, że zdalny folder jest poprawny! Zapoznaj się z dokumentacją swojego hosta dla tej wartości!
• Za pomocą przycisku "Przeglądaj"  spróbuj podejrzeć zawartość zdalnego folderu.
• Jeśli strony nie pokazują się na twojej witrynie internetowej to zapewne podano niewłaściwy folder zdalny.
• Sprawdź czy twój firewall nie blokuje połączenia dla FTP WYSIWYG Web Builder?
• Włącz "Użyj trybu pasywnego do transferu"
• Jeżeli transfer trwa długo, to prawdopodobnie używamy zbyt dużych obrazów. Więcej informacji .
• Zwiększ limitu czasu połączenia do 120 sekund lub dłużej (Menu-> Narzędzia-> Opcje-> Publish)
• Jeśli strona wygląda jakby nie została zaktualizowana, wybierz Odśwież' w przeglądarce, nawet wiele razy!
• Włącz dziennik publikowania w Menu-> Narzędzia-> Opcje-> Publikowanie i zanotuj komunikat o błędzie.
Dziennik zostanie utworzony w czasie następnego publikowania! Dziennik publikacji zostanie wygenerowany w folderze dokumenty:
My Documents \WYSIWYG Web Builder \\system \ publish.log
• Aby uzyskać listę wszystkich możliwych kodów błędów i ich opisy zobacz tu: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;193625
• Przyczyną może to być również chwilowy problem z hostem? Sprawdź, czy można podłączyć za pomocą innego klienta FTP.
• 99,99% wszystkich błędów publikacji jest wynikiem nieprawidłowej konfiguracji, upewnij się co do poprawności wprowadzonych danych!
Dlaczego nie są wyświetlane moje obrazy na opublikowanej stronie?

• Czy przesyłanie obrazy znajdują się na serwerze WWW? Jeśli nie to upewnij się, czy nie jest przypadkiem ustawione "Publikuj tylko pliki HTML" w oknie Publikuj.
• Domyślnie Web Builder umieszcza wszystkie obrazy w podfolderze "images" , chyba że zmieniono to poprzez Menu-> Narzędzia-> Opcje-> Opublikuj-> Podfoldery obrazów.
Jeśli to pole pozostanie puste, zdjęcia zostaną opublikowane w tym samym folderze co opublikowana strona
• Niektóre hosty nie obsługują podfolderów, więc upewnij się, że masz uprawnienia do tworzenia folderów na serwerze. Jeśli nie, to trzeba ustawić aby Web Builder publikował zdjęcia w tym samym folderze co HTML.
• Upewnij się, że nazwy plików są prawidłowe, niektóre serwery WWW nie rozróżniają wielkości liter lub nie obsługują znaków specjalnych w nazwach, (więc nie używaj dużych liter,znaków specjalnych,polskich ogonków i spacji w nazwach plików,katalogów nazwach funkcji etc..)
• Sprawdź czy twoje nazwy plików graficznych nie zawierają spacji lub inne znaków specjalnych? Nazwa obrazu ze spacją może powodować problemy w niektórych przeglądarkach / lub serwerach internetowych, użyj podkreślenia do łączenia słów w nazwach plików i nazwach stron zamiast spacji.

Najczęściej zadawane pytania na temat publikowania (PRZECZYTAJ !!!):
http://www.wysiwygwebbuilder.com/forum/viewtopic.php?f=10&t=36493

Wypełnij pola swoimi danymi konta:
Opis wprowadź krótki opis tej lokalizacji publikowania.
URL określa adres URL witryny, to pole jest opcjonalne.
Host, określa nazwę serwera FTP, na przykład ftp.mywebsite.com
Użytkownik określa nazwę użytkownika konta FTP.
Hasło Określa hasło konta FTP.
Zdalny folder określa folder (zwany także root) na serwerze FTP, w który pliki HTML zostaną przesłane.
Foldery zdalne, może być to np:
/ www
/ public_html
/ html
/
Lecz ta wartość może różna i zależna od usługodawcy hostingu, odwiedź  stronę usługodawcy aby zapoznać się z dokumentacją serwera WWW!

Wskazówka:
Jeśli komputer jest podłączony do Internetu za pośrednictwem zapory / routera,  należy wybrać "Użyj trybu pasywnego do transferu".

Można użyć przycisku "Testuj Połączenie", aby ustalić, czy określona nazwa hosta, nazwa użytkownika i hasło są prawidłowe. Potwierdzi to również, czy zapora nie blokuje połączenia z serwerem. Jeśli  test nie powiedzie się, należy sprawdzić wprowadzone dane i sprawdzić konfigurację zapory !!!
lub wybieramy przycisk na pasku Home -> Opublikuj
lub wybieramy przycisk na paska szybkiego dostępu
Pokaże nam sie okno "Opublikuj Stronę Internetową" po kliknięciu "Dodaj" pojawi sie okno "Dodaj Lokalizację..." gdzie wprowadzamy potrzebne dane.
Typ - Ftp.
Opis - dowolny potrzebny dla nadszej orientacji.
Adres URL - to pole jest opcjonalne.
Host - taki jak na hostingu
Użytkownik - konta Ftp taki jak na hostingu
Hasło - takie jak do konta Ftp na hostingu
Folder zdalny - /na podstawie : http://www.wysiwygwebbuilder.com/publish.html

Wyjście
---Home------Download------Zakup------Poradniki Online------Szablony------Wsparcie------Forum------Rozszerzenia------Manual------Rózne---
Copyright © 2017