Podgląd strony w przeglądarce
File-> Podgląd w Przeglądarce-> Domyślna Przeglądarka (F5) - wyświetli podgląd bieżącej strony w domyślnej przeglądarce. Możliwe jest również, aby zmienić przeglądarkę, która służy do podglądu. Wybierz  Plik-> Podgląd w Przeglądarce-> Edytuj listę Przeglądarek, możesz tu dodawać / edytować listę przeglądarek, służących do do podglądu strony.


W zależności od zakresu podglądu ustawionego w (Narzędzia-> Opcje-> Opublikuj, Tryb Podglądu)  Entire Page ( wyświetl podgląd pojedynczej strony) lub Curent Web Site (całej witryny internetowej ,czyli wszystkie strony projektu) równoważne z wybraniem "podglad całej witryny

Ważna uwaga:

Linki wewnętrzne nie działają w podglądzie, chyba że ustawiono Podgląd dla całej witryny.
Przy podglądzie pojedynczej strony, przeglądarka nie będzie w stanie znaleźć innych stron (wewnętrznych), chyba że również wcześniej zostały wygenerowane (były podglądane)

Wskazówka:

Można zmienić domyślną przeglądarkę internetową w Panelu sterowania systemu Windows

Co zrobić, gdy podgląd nie działa w domyślnej przeglądarce?

Przyczyną może być przypisanie w systemie innej domyślnej aplikacji do otwierania plików HTML. W takim przypadku system Windows próbował będzie wyświetlić/otworzyć stronę (plik) HTML w innej aplikacji .
Wykonaj następujące kroki, aby rozwiązać ten problem:
Krok 1
W Panelu sterowania systemu Windows kliknij "Ustaw" programy domyślne. Wybierz domyślną przeglądarkę, a następnie wybierz domyślne typy plików dla tego programu.

Krok 2
Wybierz .htm i .html i zatwierdź zmiany.

Jeśli to nie pomoże to być może być inny problem z systemem. W takim przypadku zaleca się użycie narzędzia naprawy systemu, takich jak CCleaner czy Fix-It Utilities aby naprawić skojarzenia plików.

Interfejs klasyczny
Interfejs Ribon
na podstawie : http://www.wysiwygwebbuilder.com/preview.html
Wyjście
---Home------Download------Zakup------Poradniki Online------Szablony------Wsparcie------Forum------Rozszerzenia------Manual------Rózne---
Copyright © 2017