Oprogramowanie które sprawia że tworzenie stron internetowych staje się przyjemością
WYSIWYG Web Builder Instalacja
Pierwsze kroki z WYSIWYG Web Builder - czyli co powinieneś wiedzieć
Pobieramy
WYSIWYG  Web Builder 12 tu ->  http://www.wysiwygwebbuilder.com/download.html

Oficjalne spolszczenie dla wersji 12 tu- >  http://www.wysiwygwebbuilder.com/wb12polish.zip

Alternatywne spolszczenie dla wersji 12  tu- >  ../
sm_polish_12.x.x.zip

Uwaga - na błędy, niedociągnięcia oficjalnego tłumaczenia (o czyn więcej poniżej)
Sprawdzanie polskiej pisowni podczas tworzenia/edycji stron-> Spell Checker
Nowe funkcje w WYSIWYG Web Builder 12 -> nowości i ulepszenia
Aby dowiedzieć się więcej o WYSIWYG Web Builder  zajrzyj do pliku pomocy lub odwiedź stronę porady / tutoriale online.
Jak zacząć oraz korzystanie z wersji testowej i ograniczenia wersji próbnej->pierwsze kroki (na bazie ver.11)
O ustawieniach "Właściwości strony"
Po pobraniu pliku ZIP należy wyodrębnić pliki i uruchomić plik 'setup.exe' . Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie aż do wyświetlenia komunikatu o instalacji programu. Na pulpicie pojawi się nowa  ikona  o nazwie "WYSIWYG Web Builder".

Domyślnie pliki programu zostaną zainstalowane w folderze
C: \ Program Files \ WYSIWYG Web Builder 11 \ - w przypadku wersji 11
i C: \ Program Files \ WYSIWYG Web Builder 12 \ - w przypadku wersji 12

Wszystkie pliki osobiste (projekty, szablony, rozszerzenia, motywy itp) będą przechowywane w folderze dokumenty:
Moje dokumenty \ WYSIWYG Web Builder \

Aby uzyskać więcej informacji o lokalizacji plików użytkownika możesz też przeczytać w  artykule na forum programu:
http://www.wysiwygwebbuilder.com/forum/viewtopic.php?f=10&t=30276
Instalacja spolszczenia
Po pobraniu pliku ZIP należy wyodrębnić pliki a będą to :
1.  polish.lng - właściwy plik spolszczenia
2.  combobox.dat - spolszczenie dla formularzy (gotowce dla combobox) - o niezgodności tu ->
Formularze z "gotowca" dla combobox
3. forms.dat - spolszczenie dla gotowych szablonów (Kreator Formularzy)
4. readme.txt - opis instalacji
Opis instalacji (według readme.txt)
1. Skopiuj pliki polish.lng, forms.dat, gradients.dat, js.dat. combobox.dat do folderu w którym został zainstalowany WYSIWYG Web Builder.
2. Zwykle jest to C:\Program Files\WYSIWYG Web Builder 12\.
3. Następnie uruchom Web Builder i z górnego menu wybierz - Tools->Options->Miscellaneous, następnie Language: polish.
4. Kliknij OK, aby zapisać wybór i zrestartuj aplikację. Interfejs użytkownika jest teraz w języku polskim.

Jeśli na tym etapie w języku polskim masz tylko Przybornik (ToolBox), który znajduje się po lewej stronie ekranu, wybierz Narzędzia-> Dostosuj-> Opcje (Tools->Options->Miscellaneous) i kliknij w oknie "Zresetuj dane menu i paska narzędzi" ("Reset menu and toolbar usage data") i zrestartuj WebBuilder.

Jeśli w Przyborniku (ToolBox), nadal są nazwy w języku angielskim, kliknij prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu Przybornika (niebieski obszar) i wybierz "Zresetuj Przybornik" ("Reset toolbox").

Interfejs użytkownika jest teraz po polsku.

Jeśli nadal masz angielskie menu, wróć do kroku 3 i wybierz język jako Domyślny, zrestartuj WebBuilder, wróć tam ponownie, wybierz polish i ponownie zrestartuj aplikację.
Uwagi
Plików gradients.dat, i js.dat nie stosuje się od wersji 11 (tzn.ich tłumaczenia) opis jest dość stary i nie przystaje do rzeczywistości.
W przypadku użycia interfejsu Ribon łatwo zauważymy że w ogóle nie jest on tłumaczony. Ponadto w przypadku używania interfejsu Menu - też nie jest w 100%  przetłumaczone ale tu jest najlepiej w tym temacie.
Nie wszystko w oknach dialogowych jest przetłumaczone, komunikaty błędów również (Strona->Raporty o błędach).
Menu podręczne -
Ponadto tłumaczenie wprowadza w błąd w kilku przypadkach (w kwestiach zasadniczych) o czym na ten temat tu -> Opcje Programu tu-> Ustawienie Prowadnic tu->Centrowanie strony i inne przypadłości
Oraz niektóre przypadłości i mniejsze błędy  (jquery DatePicker o czym wspomniano tu )
Spolszczenie musi być aktualizowane w raz z aktualizowaniem programu ponieważ program wyświetli błąd jeśli spolszczenie będzie nie aktualne (i ustawi nam defaultowo wersję ang.), co wcale nie znaczy że pliki się różnią czasami nic nie jest zmienione, a ważna jest tylko data i wersja  'zaszyta' w pliku polisch.lng. Datę tę można łatwo sprawdzić  podglądając zawartość archiwum (bez rozpakowania).
W przypadku aktualizacji do nowszej wersji ( wersji w danej "gałęzi" np z 12.0.4 do 12.0.5  nie potrzebujemy instalować programu ponownie a pobierany tylko plik update , wypakowujemy i zamieniamy plik programu (w "C:\Program Files\WYSIWYG Web Builder 12\"  'WebBuilder.exe' jak również wersję językową jeśli to konieczne (chyba że instrukcje na stronie zalecają inaczej)
Pierwsze "odpalenie" programu.
Jeśli używamy w wersji trial (i nie przekroczyliśmy limitu dni) klikamy testuj wersje Trial.
Po uruchomieniu programu należało by dokonać pewnych ustawień/preferencji i wiedzieć o niektórych rzeczach (min.ustawienia wprowadzające w błąd) abyśmy nie błądzili jak dziecko we mgle.

1. Spolsczenie - jeśli jeszcze nie mamy  ustawiamy jak w instrukcji powyżej (oczywiscie zakładam że pliki polonizacyjne już przekopiowane).
Czyli wybieramy z górnego Menu: Tools-> User Interface w rozwijanym menu "Language" wskazujemy  właściwy plik polonizacji. Po wybraniu program poinformuje nas o konieczności restartu, zamykamy okno (OK) nie restartujemy na razie.
Jeśli jesteśmy w opcjach możemy dokonać innych ustawień lecz jeśli nie za bardzo znamy ang. i nie rozumiemy o co chodzi możemy zrestartować wtedy przy następnym uruchomieniu ustawienia będą częściowo po Polsku.

Drugie "odpalenie" programu (już po spolszczeniu).
1. Wybieramy z górnego Menu: View i zaznaczamy kolejno (jeśli nie jest zaznaczone) to co potrzebne i niezbędne moim zdaniem
Obiect Manager - okno obiektów użytych na stronie.Pokazuje nam kolejność obiektów i usytuowanie jeśli obiekt jest np.na warstwie
Propeties Inspector - okno menadżera wyświetla właściwości danego obiektu (lub strony)
Site Manager - menadzęr stron wyświetla nam zestawienie stron w projekcie.
Status Bar - przydatny pasek (wyświetla ID obiektu, jego rozmiary,pozycję lub pozycję kursora myszy.
Toolbox - wyświetla dostępne obiekty do użycia te standardowe jak i extension.
Breakpoints Bar - dodatkowy pasek punktów przerwań (przydatne).
Blocks - okno menadżera bloków, włączamy jeśli będziemy używać jeśli nie możemy wyłączyć.

Powyższe okna menadżerów możemy połączyć razem i zadokować np. po prawej stronie z opcją auto-ukrywania lub nie, możemy też oderwać od okna programu i umieścić na drugim monitorze (jeśli używamy więcej niż 1) mamy wtedy cały obszar roboczy do "popisu".
Guide Setting (ustawienie prowadnic i linii pomocniczych)
Część opcji tam dostępnych to to samo co poniżej.

Na ten temat ->    (proszę zwrócić uwagę na błędne opcje-polisch.lng) oraz 'Prowadnice (linie pomocnicze)-opcje'
Ruler Guides (ustawienie lini pomocniczych)
Na razie zostawiamy w spokoju .
Grid
Siatka pomocnicza (wyświetlanie siatki) w zależności i według potrzeb ale możemy na początek wyłączyć dla większej przejrzystości układu strony.
Snap to Grid
Przyciąganie do siatki. Zauważ że jeśli opcja będzie włączona będzie działała nawet jeśli widoczność siatki wyłączymy - na razie wyłaczamy
Rulers
wyświertlanie linijek pomocniczych - przydatne więc włączamy
Rulers Guides
wyświetlanie linii pomocniczych (tych od powyższych linijek) - przydatne więc włączamy
Linijki te możemy tworzyć usuwać itd, wiecej na ten temat -> Zastosowanie Linii Pomocniczych...
Snap to Rulers Guides
przyciąganie do lini pomocniczych (tych od powyższych linijek) - przydatne więc włączamy
Smart Guides
linie które pojawiają się dorażnie (na chwilę ) gdy obiekty są przesuwane i wyrównywane lub skalowane - przydatne więc włączamy
Obiect Outlines
Pokazuj kontury obiektów - przydatne więc włączamy
Non-responsive Objects
Pokazuj  obiekty nie responsywne - możemy na początek wyłączyć (w razie potrzeby możemy w każdej chwili właczyć)
Render Hidden Objects
Pokazuj  obiekty ukryte - możemy na początek wyłączyć (w razie potrzeby możemy w każdej chwili właczyć).
Tools - Opcje Programu
Ogólne
Nie wszystko jest przetłumaczone, uwaga na błędne opcje w tym oknie (więcej na ten temat tu-> Opcje Programu)
HTML
W tym oknie niewiele jest przetłumaczone, Ustawienia dotyczą sposobu formatowania plików generowanych przez program  (więcej na ten temat tu-> )
Zwróć uwagę na "CSS visibility property" w sekcji CSS - co robi i jak działa ( na ten temat -> ulepszenie dla wersji 12)
Foldery

Dokumenty
- ty wskazujemy folder roboczy użytkownika (domyślnie jest to folder Moje dokumenty \ WYSIWYG Web Builder \ (danego użytkownika w Windows). Przechowuje niektóre ustawienia w tym zainstalowane rozszerzenia. Można wskazać inny utworzony na tę okoliczność z innym np.zestawem extension.
Na przykład
Utwórz kopię folderu 'WYSIWYG Web Builder 12'  (z zawartością) zmień nazwę na np. 'WYSIWYG Web Builder 12v2' i wskaż ten folder jako folder roboczy użytkownika , do działania wymagany restart. Przed ponownym uruchomieniem programu możesz usunąć/zmienić/dodać zestaw extension ('WYSIWYG Web Builder 12v2\system\extension') zestaw bloków (\system\blocks\) oraz inne (przyciski, zestaw szablonów ...).
Katolog "images" (w katalogu roboczym) służy do przechowywania tymczasowych obrazków, zdjęć i innego śmiecia w tym ze stron importowanych HTML. Zalecana ostrożność przy kasowaniu zawartości (chyba że mamy pewność że jakiś obrazek nie będzie nam potrzebny).
Dobrym zwyczajem jest "przenoszenie/kopiowanie potrzebnych plików z tej lokalizacji do katalogów przeznaczonych na dany projekt.
Porządek przede wszystkim (na ten temat -> )
Obrazy
Wykonaj kopię obrazów podczas zapisywania...wyłączamy.  Opcja przydatna ale tylko w niektórych zastosowaniach.
Widok paska po dokonaniu ustawień
Widok paska po dokonaniu ustawień
Folder dla podglądu
Opcja Usuń pliki podglądu... - zaznaczenie powoduje każdorazowe czyszczenie katalogu podczas wybrania Preview in Browser włączamy.
Jeśli mamy wyłączone dobrze by było od czasu do czasu ręcznie przeczyścić gdyż w trakcie używania opcji podglądu zbiera się tam pokaźna ilość "śmieci" (zbędnych plików,obrazków etc..)


Opcja Użyj folderu tymczasowego... - zaznaczenie powoduje "wypluwanie" plików podglądu do domyślnie ustawionego katalogu (tak jak w okienku poniżej) lub nie zaznaczenie umożliwi nam skorzystanie z wybranego katalogu.

Przykładowy widok okna po dokonaniu ustawień
Tools - Opcje Programu -> Opublikuj
Ftp - ustawienia opcji dla publikacji strony (stron) na serwer.
Obrazy - ustawienia opcji przetwarzania (stopnia kompresji) na ten temat nowe opcie wersja 12  .
Podfolder obrazów - ustawienia opcji publikowania obrazków zdjęć według typów - zostawiamy tak jak jest, czyli wszystkie obrazki zawsze do katalogu images  .
Preview - ustawienia opcji dla podglądu, a konkretnie co i w jaki sposób.
Preview scope
Wybranie opcji 'Entrie Web Site'  powoduje "wypluwanie" całej witryny (wszystkie strony,obrazki,skrypty,pliki) do katalogu podglądu.
Jeśli projekt dość rozbudowany (sporo stron) a chcemy sprawdzić tylko jak dana konkretna strona będzie się prezentowała w przeglądarce niema sensu ustawiać tej opcji na 'Entrie Web Site' ponieważ będzie to niepotrzebnie wydłużać czas oczekiwania na wyświetlenie w przeglądarce w takim przypadku lepiej jest ustawić "Current Page" (tylko ta strona) .
Jeśli jednak chcemy przetestować cały projekt lub działanie odnośników (menu/nawigacja) możemy oczywiście włączyć.
Należy tu nadmienić że nie wszystko może prawidłowo działać w testowanej witrynie po wybraniu  Entrie Web Site.

Opcja Disable IE security.... - wyłacz ostrzeżenia o zabezpieczeniach IE podczas podglądu
Opcja Remove PHP code .... - usuwanie kodu PHP podczas podglądu strony/witryny (po użyciu Preview) - wyłączamy bo i tak kod php nie działa (do działania php wymagany serwer) możemy oczywiście wyłączyć tą opcję jeśli np. chcemy podglądać treść generowanego kodu php w Notepad.
Opcja Disable IE security.... - wyłacz ostrzeżenia o zabezpieczeniach IE podczas podglądu

Links (for advanced users only) - Linki (tylko dla zaawansowanych użytkowników)
Hide file extension for....- zostawiamy w spokoju wyłączone/nie zaznaczone chyba że wiesz co robisz lub jesteś użytkownikiem o którym tu mowa.

Tools - Opcje Programu -> User Interface
Interfej Użytkownika
Język - tu wskazujemy plik językowy (widoczne tylko te *.lng które znajdyją się w  katalogu instalacyjnym)
User Interface (Interfej Użytkownika) do wyboru Ribbon lub Menu/Toolbar - ustawiamy według gustu jednak wydaje mi się że Ribbon jest bardziej intuicyjny i funkcjionalny (domyślnie po instalacji)
Algorytm Dokowania - zostawiamy jak jest.
Schemat Kolorów - jak i również Accent color - według gustu (accent color to min kolor belek okien dialogowych, Ribbon etc.. ) .
Tab "Close"... - sposób wyświetlania przycisku zamykania kart.
Kopie zapasowe - Bład tłumaczenia (polisch.lng) chodzi tu o sposób wyświetlania Menu File
Enable OneNote... - kolorowanie zakładek w oknie edycji.
Enable High DPI suport.. - włącz wysoką rozdzielczość po zmianie wymagany restart.
Enable Skinnen Dialogs - włącz skórki okien dialogowych, na ten temat -> nowa funkcja WWB12
Display Ribbon command search ("Tell Me") - pokazuj w Ribbon pole Tell Me, na ten temat -> nowa funkcja WWB12
Displaj all object in Links - włącz wyswietlanie wszystkich obiektów w zakładkach , na ten temat -> nowa funkcja WWB12
ExtensionTools - Opcje Programu -> Bacup
Opcje dotyczące kopi zapasowej
Moje zdanie na ten temat: Bakup wykonuję sam manualnie więc (decyduję co kiedy i gdzie) Auto bacup wyłączony (Never)
Opcja Make a bacup of the project on the server (publikacja projektu na serwer podczas publikowania strony) - wyłączony, skąd możecie mieć pewność że wasza praca/projekt nie dostanie się w czyjeś ręce, ktoś pobierze sobie i uzna za swój.

Instalacja spolszczenia (oficjalnego)
Podobne tematy
Free access
Wyjście
---Home------Download------Zakup------Poradniki Online------Szablony------Wsparcie------Forum------Rozszerzenia------Manual------Rózne---
Copyright © 2017