Jak zabezpieczyć stronę hasłem?
Uwaga:
WYSIWYG Web Builder (od wersji 6.0 wzwyż) posiada wbudowane narzędzia do zabezpieczenia dostępu do stron  hasłem!
Więc jeśli nie czujesz się na siłach samodzielnie napisać kod PHP wykonujący takie funkcje, zalecamy skorzystanie z wbudowanych narzędzi logowania.

W tym tutorialu będziemy budować system logowania za pomocą WYSIWYG Web Builder i PHP bez użycia bazy danych na zasadzie sesji.
Oznacza to że musisz mieć konto  hostingowe który obsługuje PHP!

Nasza przykładowa witryna  będzie miała 4 strony: Tyle wystarczy aby przedstawić i wyjaśnić sposób działania
1. login.php, ta strona wyświetla formularz logowania.
2. logout.php, strona  używana do wylogowania.
3. verify.php, strona ta będzie weryfikować nazwa użytkownika i hasło.
4. protected_page.php będzie przykładową stroną z dostępem na hasło.
1. Tworzenie strony logowania

a) Dodaj nową stronę przy użyciu Menedżera strony i zmienić jej nazwę na 'login'.
b) Upewnij się, że rozszerzenie pliku we właściwościach strony jest ustawiony na "php"!
c) Dodaj obiekt  'Obszar Formularza' .
Nazwa: LoginForm
Akcja: verify.php
Metoda: POST
Typ kodowania: UTF-8
d) Dodaj "Pole edycji" i ustaw jego nazwę na "username".
e) Dodaj kolejne pole edycji i ustaw jego nazwę na "password".
f ) Dodaj 'Przycisk polecenia' i zmień nazwę na  "Zaloguj".

2. Tworzenie strony wylogowania

a) Dodaj nową stronę przy użyciu Menedżera stron i zmień jej nazwę na "wyloguj".
b) Upewnij się, że rozszerzenie pliku we właściwościach strony jest ustawione jest na "php"!
c) Wybierz z Menu ->Strona ->Strona HTML , wybierz zakładkę "Początek Strony" (możesz również użyc obiektu <HTML> z ustawieniem "Start of Page" )  i wklej ten kod:

<?php
session_start();
session_unset();
session_destroy();
?>

3. Tworzenie strony weryfikacja

a) Dodaj nową stronę przy użyciu Menedżera strony i zmiń jej nazwę na "verify".
b) Upewnij się, że rozszerzenie pliku we właściwościach strony jest ustawione jest jest na "php"!
c) Wybierz z Menu ->Strona ->Strona HTML wybierz zakładkę "Początek Strony" (możesz również użyc obiektu <HTML> z ustawieniem "Start of Page" )  i wklej ten kod:

<?php
$usernames = array("user1", "user2", "user3", "admin");
$passwords = array("password1", "password2", "password3", "admin");
$page = "protected_page.php";

for($i=0;$i<count($usernames);$i++)
{
  $logindata[$usernames[$i]]=$passwords[$i];
}

$found = 0;
for($i=0;$i<count($usernames);$i++)
{
   if ($usernames[$i] == $_POST["username"])
   {
   $found = 1;
   }
}
if ($found == 0)
{
   header('Location: login.php?login_error=1');
   exit;
}

if($logindata[$_POST["username"]]==$_POST["password"])
{
   session_start();
   $_SESSION["username"]=$_POST["username"];
   header('Location: '.$page);
   exit;
}
else
{
   header('Location: login.php?login_error=1');
   exit;
}
?>

Użytkownicy zdefiniowani są w poniższej linji w zmiennej
$usernames
Aby dodać nowego użytkownika edytuj kod w tej linji:
$usernames = array("user1", "user2", "admin", "new user");

A hasła przypisane do użytkowników są w zmiennej
$passwords kolejno w tablicy tak jak nazwy użytkowników.
np. dla:
"user1" - "password1" dla "admin" - "admin" itd..

4. Tworzenie strony chronionej hasłem
a) Dodaj nową stronę przy użyciu Menedżera strony i zmień nazwę na "protected_page".
b) Upewnij się, że rozszerzenie pliku we właściwościach strony jest ustawione na "php"!
c) Wybierz z Menu ->Strona ->Strona HTML wybierz zakładkę "Początek Strony" (możesz również użyc obiektu <HTML> z ustawieniem "Start of Page" )  i wklej ten kod:

$passwords = array("password1", "password2", "admin", "new password");

Kod ten sprawdzi czy użytkownik został pomyślnie zalogowany (czy została ustawiona sesja), jeśli nie nastąpi przekierowanie użytkownika na stronę logowania.

<?php
session_start();
if(!isset($_SESSION["username"]))
{
   header('Location: login.php');
   exit;
}
?>

Pobierz ten przykład (plik .wbs)na podstawie : http://www.wysiwygwebbuilder.com/password_protect.html

Wyjście
---Home------Download------Zakup------Poradniki Online------Szablony------Wsparcie------Forum------Rozszerzenia------Manual------Rózne---
Copyright © 2017