Dodawanie paska nawigacyjnego na stronę

Jedną z ciekawych cech WYSIWYG Web Builder jest możliwość dodawania zaawansowanych elementów nawigacyjnych na swojej stronie internetowej za pomocą kilku kliknięć myszką. Pasek nawigacyjny jest jednym z tych elementów.
Aby wstawić pasek nawigacyjny wybrać dodaje się:> Navigation-> pasek nawigacji.
Pasek nawigacyjny jest grupą przycisków, gdzie każdy przycisk jest związany z innej strony.
Można dodawać, edytować lub usuwać przyciski w dowolnym momencie za pomocą właściwości. Wybierz Dodaj, aby dodać nowy przycisk lub Edycja, aby zmodyfikować właściwości istniejącego przycisku. Aby usunąć przycisk z paska nawigacyjnego wybierz Usuń. Można zmienić kolejność przycisków przy użyciu Przenieś w górę i Przenieś w dół.
Synchronizacja z Menadżerem Stron
Gdy ta opcja jest włączona, Web Builder automatycznie synchronizuje przyciski z treścią Menadżerea Stron, dzięki czemu nie trzeba dodawć wszystkich linków wewnętrznych ręcznie.
Parametr ten określa poziom, który poziom kierownika budowy zostaną wykorzystane do tworzenia przycisków.
Pierwszy poziom: Tworzy przyciski, które odwołują się do stron na poziomie głównym.
Poziom główny: Tworzy przyciski, które będą linkami do wszystkich stron  powyżej bieżącej strony w menedżerze stron.
Poziom bieżący: Tworzy przyciski, które będzie linkami do bieżącej strony i wszystkich innych stron, które mają tę samą stronę nadrzędną.
Poziom podrzędny: Tworzenie przycisków, które odwołują się do stron podrzędnych.

Odstęp
Typ
- Horizontal lub Vertical  pasek umieszczony może być poziomo lub pionowo. Ustawienia
Układ - określa przestrzeń pomiędzy 2 przyciskami.
Resize Mode - określa szerokość przycisku.
opcje:
Use fixed button width - używaj przycisku stałej szerokości.
         
Use variable width based on the obiect size - używaj zmiennej szerokości, w oparciu o wielkość obiektu.
         
Use variable width based on the text length size - używaj zmiennej szerokości w oparciu o długość tekstu

Pasek Nawigacji Styl
Aby zmienić wygląd  przejdź do zakładki Styl,


W tym oknie można ustawić takie rzeczy jak rodzaj czcionki, styl, rozmiar i kolor czcionki.
Aby zmienić wygląd przycisku wybierz jeden z przycisków obrazu z listy rozwijanej. Można wybrać inny obraz (dla hover) gdy wskaźnik myszy znajduje się nad przyciskiem nawigacyjnym By użyć innego obrazu z pliku , należy wybrać pierwszą pozycję na liście (Użyj niestandardowego obrazu), wtedy będzie moźna wskazać położenie pliku obrazu na komputerze.

Dodawanie dodatkowych przycisków.
WYSIWYG Web Builder zawiera kilka przykładowych przycisków, ale łatwo można dodawać własne style:
poprzez skopiowanie własnych obrazów przycisków (GIF, JPG lub BMP) do folderu roboczego programu, domyślnie jest to:
C:\Users\ nazwa_użytkownika\Dokumenty\WYSIWYG Web Builder\system\navbar - gdzie nazwa_użytkownika jest nazwą konta użytkownika systemu Windows.
Można pobrać i dodać ponad 300 ekstra przycisków.
przyciski do pobrania tutaj:
http://www.wysiwygwebbuilder.de/graphics.html
Przykład działania (demo) - odnośniki tylko w obrębie tej strony (do kotwic)
Rózne

Animacja:rodzaj i czas trwania animacji
Używaj stylu w celu wskazania bieżącej strony - powoduje to że gdy jesteśmy na tej stronie do której ten odnośnik prowadzi przycisk jest zaznaczony.
Enable ScrollSpy: podświetla przyciski na podstawie przewijania zakładek.
Enable Affix: pasek będzie zawsze widoczny.


na podstawie : http://www.wysiwygwebbuilder.com/navigationbar.html

Wyjście
---Home------Download------Zakup------Poradniki Online------Szablony------Wsparcie------Forum------Rozszerzenia------Manual------Rózne---
Copyright © 2017