Dodanie Paska Menu na swojej stronie.

WYSIWYG Web Builder jest możliwość dodawania zaawansowanych elementów nawigacyjnych na swojej stronie internetowej za pomocą kilku kliknięć myszką. Pasek Menu jest jednym z tych elementów. Aby wstawić Pasek Menu wybierz Dodaj-> Nawigacja-> Pasek Menu.
Pasek Menu jest zaawansowanym skryptem JavaScript. Naśladuje skomplikowane menu znajdujące się w popularnych aplikacjach graficznych. Web Builder dostarcza narzędzia to tworzenia Paska Menu, dzięki czemu można łatwo dodawać pozycje menu, można przypisywaćać linki i ustawić styl menu, korzystając z zakładki styl
Wybierz Dodaj, aby dodać nowy element do Paseka Menu lub Edytuj , aby zmodyfikować właściwości istniejącego elementu.
Aby usunąć element z paska menu wybierz Usuń.
Możesz zmienić kolejność elementów w menu, można używać przeciągnij i upuść, aby przenieść elementy wokół lub za pomocą przycisków Przenieś w górę / w dół / w lewo (<<) lub przesuń w prawo (>>) .
Przycisk podziału wstawia splitter / rozdzielacz w menu. Pasek Menu może być pionowy lub poziomy.

Po włączeniu opcji synchronizacji z Nenadżerem Stronr  Web Builder automatycznie synchronizuje przyciski z treścią z Menadżera Stron, dzięki czemu nie trzeba dodać będzie dodawać linków wewnętrznnych ręcznie.

Pasek menu Styl

Aby zmienić wygląd paska menu albo wybrać predefiniowany motyw (rys.3) przejdź do zakładki Styl i wybierz Template ,możesz zmienić tam kolory paska menu, formatowanie tekstu itd...
Należy zwrócić uwagę na to efekt zmian i wybrany motyw będą widoczne dopiero w przeglądarce. Więc musisz użyć podglądu lub opublikować stronę .
Inne próbki menubar (to jest tylko obrazek) (oryginał tu http://www.wysiwygwebbuilder.com/menubar.html)
(to jest tylko obrazek)
rys.3


na podstawie : http://www.wysiwygwebbuilder.com/menubar.html

Wyjście
---Home------Download------Zakup------Poradniki Online------Szablony------Wsparcie------Forum------Rozszerzenia------Manual------Rózne---
Copyright © 2017