Krok 3
Na stronie nazwanej ' master_page ' , dodaj obiekt 'Pasek Nawigacyjny' ('navigationbar') czyli wybierz kolejno Dodaj-> Nawigacja-> 'Pasek Nawigacyjny'.
Jak używać obiektu Master (strona wzorcowa)
'Obiekt Master'  to bardzo przydatna funkcja, która pozwala na użycie samych obiektów (bez właściwości strony) z aktualnego projektu witryny na innej stronie projektu .Jeśli masz taki układ (budowę witryny), który jest taki sam dla wszystkich stron czyli np. na górze baner i menu to nie potrzebujesz  kopiować tych obiektów i wklejać na wszystkie strony projektu wystarczy utworzyć układ tylko raz na jednej stronie i później odwoływać się już tylko do tej strony korzystających z obiektu wskazując stronę wzorcową (to nie działa na takiej zasadzie jak Ramka Inline). Gdy chcesz zaktualizować układ wystarczy to zrobić tylko raz na stronie która będzie wzorcem/matrycą.
Krok 4
Powróć do strony index (klikając na zakładkę index) i dodaj obiekt 'Strona Wzorcowa' (Master Page).
Krok 5
Dwukrotnie kliknij obiekt, który właśnie dodałeś kliknij przycisk wybierz (5a) i wskaż stronę 'master_page'. Kliknij OK i jeszcze raz 'OK' aby zatwierdzić i powrócić do strony.
Można zauważyć, że 'Pasek Nawigacyjny' ze strony master_page teraz stał się częścią strony index. Jeśli wrócisz do strony wzorcowej ('master_page'  i zmienisz coś na tej stronie, automatycznie będzie aktualizowana również strona index. Oczywiście na stronie wzorcowej możesz umieszczać i inne obiekty , można w zasadzie dodać kazdy dowolny element do master_page (z wyjątkiem formularzy i warstw).

na podstawie : http://www.wysiwygwebbuilder.com/embedded_page.html
Przykład:

Krok 1

Utwórz nowy projekt ,  Web Builder automatycznie utworzy na niej stronę i nada jej nazwę "index".

Krok 2
Utwórz nową stronę przy użyciu 'Menedżera Stron' i zmień jej nazwę na ' master_page '  (nazwa niema tu znaczenia jest tylko dla twojej lepszej orientacji).
Porada:
Umieszczaj wszystkie obiekty znajdujące się na stronie wzorcowej wyrównane do lewej i górnej granicy, bez żadnych marginesów.

Jeśli używasz master_page wyłącznie jako stronę wzorcową, a nie jako samodzielną stronę to możesz wyłączyć również publikowanie strony ("Nie publikuj strony" we właściwościach strony), więc strona nie będzie opublikowana podczas publikacji całej witryny i nie ma to wpływu na działanie gdy strona jest stroną wzorcową.

W przeciwieństwie do ramek (inline frame), przy użyciu obiektu Strona Wzorcowa wszystkie obiekty z tej strony są faktycznie dołączone do zawartości bieżącej strony, jednak ich edycję w programie przeprowadzimy tylko na stronie wzorcowej .
Ważna uwaga:
Identyfikator ID obiektu zawsze powinien być unikalny w obrębie strony. Web Builder automatycznie ustawia unikalne nazwy ID obiektu. Jednak jeśli używasz  kilku obiektów 'Strona Wzorcowa' na jednej stronie, to może się zdarzyć że identyfikatory mogą się powielić, ponieważ oprogramowanie może tego nie wychwycić gdyż widzi w Menadżerze Obiektów tylko jeden obiekt (master obiekt), a nie jego poszczególne składniki (które wchodzą w skład strony wzorcowej).  Zalecamy więc, aby nadawać obiektom na stronach wzorcowych nazwy unikalne
w obrębie całego projektu przez dodanie  "prefiksu" do nazw obiektu. Pozwoli to mieć pewność że gdziekolwiek byś nie użył strony jako 'Master Obiekt' to ID obiektów się nie powtórzą.
Przykład:jeśli kolejne obiekty tekstowe mają przez Web Builder automatycznie przydzielane ID : Text1, Text2 , Text3 itd... To zmieniamy je np. na : MasterPage_Text1,  MasterPage_Text1,  MasterPage_Text1 itd...,podobnie postępujemy w przypadku innych typów obiektów dla 'Image1' mogło by to być 'MasterPage_Image1' lub 'Baner_master_Image1'.
Na powyższą uwagę patrz w kontekście tego że jest opcja programu automatycznie dodająca prefixy do wszystkich obiektów na stronach za podstawę przyjmując nazwę strony (opcja dostępna :'Narzędzia' -> 'Opcje' -> '<Html>'  w Ogólne Dołącz nazwę strony dla generowanych cech identyfikacyjnych .

Aby sprawdzić występowanie ewentualnych problemów w tym konfliktów nazw ID skorzystaj  z narzędzia z Strona -> 'Raporty o błędach'.
Więcej szczegółów na temat identyfikatorów na : http://www.wysiwygwebbuilder.com/forum/viewtopic.php?f=10&t=48540

Wyjście
---Home------Download------Zakup------Poradniki Online------Szablony------Wsparcie------Forum------Rozszerzenia------Manual------Rózne---
Copyright © 2017