Strona będzie mieć nagłówek, menu, stopkę i oczywiście obiekt  'Content Place Holder'.
Aby go dodać do strony wybierz Menu -> Dodaj -> Zaawansowane-> 'Content Place Holder'

Jak korzystać z Rameki Nadrzędnej (Master Frames)?

Układ z Ramką Nadrzędną może być stosowany wtedy jeśli chcemy aby strony wyglądały identycznie, to znaczy posiadały identyczne np. baner, menu, tło strony, stopkę etc.. oprócz oczywiście treści bo by to przecież nie miało żadnego sensu.
Ramka Nadrzędna jest stroną posiadającą elementy / obiekty (np.baner,menu,stopka etc..) oraz rzecz najważniejszą jaką jest 'Content Place Holder',do którego jest ładowana  treść z innych stron.Oczywiście to jest uproszczenie myślowe, to nie działa jak np.w PHP lub ramka inline, tak naprawdę obiekty obydwu stron zostają połączone w jeden plik wynikowy Html w czasie podglądu lub publikowania, a strona ma taką nazwę jak strona ładowana do "Content..'

Na podstawie : http://www.wysiwygwebbuilder.com/master_frame.html

Obiekt 'Content Place Holder' podczas podglądu / publikacji jest zastępowany przez rzeczywistą treść strony. Treść znajdzie się dokładnei tam gdzie był obiekt . Sama strona z Ramka Nadrzędną nie wymaga publikowana jako samodzielna strona i jest potrzebna tylko w trakcie pracy z projektem.
Załóżmy że chcemy zaprojektować witrynę internetową w oparciu o Ramkę Nadrzędną (Master frame ).
Krok 1
Zaczynamy od rzeczy najważniejszej czyli strony "Ramka Nadrzędna".
Utwórz nową stronę i nadaj jej nazwę "master_frame".
'Content Place Holder
Można wybrać kilka trybów 'overflow' dla obiektu. Parametr określa co się stanie, gdy zawartość (rozmiar) strony będzie większy niż rozmiary obiektu.
Krok 3
Jesli już mamy utworzoną jakąś stronę z treścią możemy przetestować jak to działa.
Lecz jeszcze musimy wskazać stronie np. niech to będzie 'index' jaka strona będzie dla niej 'Ramką Nadrzędną'.
Wybierz stronę 'index' przejdź do właściwości strony -> zakładka 'Rózne' kliknij Select i wskaż stronę 'master_frame', kliknij OK i jeszcze raz OK aby powrócić do strony.
Krok 4
Teraz już możesz przetestować działanie, opublikuj stronę lub skorzystaj z Podglądu.
Można zauważyć, że jest widoczna strona 'master_frame' z nagłówkiem, nawidacją i stopką a treść strony index jest teraz w miejscu gdzie znajdował się obiekt 'Content Place Holder'.
Align ten parametr określa jak zawartość strony zostanie wyrównana wewnątrz obiektu, jeśli jest on mniejszy niż rozmiar zawartości .
Można pobrać kompletny projekt tutaj:
http://www.wysiwygwebbuilder.com/support/masterframes.zip

Jak korzystać Master Frames  w przypadku użycia Layout grids?

Aby użyć Ramki Nadrzędnej w połączeniu z układem na siatce (Layout grids)  trzeba będzie ustawić właściwość Overflow 'Content Place Holder' na 'floating' (pływające)..
Spowoduje to, że obiekt  zostanie  zastąpiony treścią i stanie się ona częścią układu pływającego.

Ważna uwaga :
Korzystanie ze stron o stałym układzie nie będzie działać w połączeniu z pływającą zawartością (floating) w Content Place Holder!
Więc upewnij się, że strona wzorcowa i treść strony zostały zaprojektowane jako układ pływający  (floating ) z użyciem układu na siatce lub pływające warstwy (floating layers)
Demo project using master frame with layout grids (requires WWB 11.2 or newer):
http://www.wysiwygwebbuilder.com/support/master_frame_layoutgrid.zip
Rozciągaj (Expand)
Obiekt automatycznie zwiększy rozmiary tak, że zawartość będzie mieściła się w nim  bez potrzeby używania przewijania.
W takim przypadku wszystkie obiekty poniżej i po prawej stronie obiektu miejsce zostaną przesunięte.

Ukryty (Hidden)
Treści, które nie mieszczą się w obiekcie pozostaną ukryte / niewidoczne..

Przewijanie (Scroll)
Zostaną dodane paski przewijania jeżeli zawartość nie mieści się wewnątrz obiektu.
Krok 2
W następnej kolejności utwórzmy w projekcie jeszcze kilka stron z treścią.
Strony tworzymy oczywiście bez nagłówka, stopki i nawigacji, ponieważ są już na stronie która będzie 'Ramką Nadrzędną".
Poniżej przykład tego, jak strona może wyglądać.
Demo projektu przy użyciu 'Ramki nadrzędnej' na layout grids (na siatce wymaga WWB 11.2 lub nowszego):
http://www.wysiwygwebbuilder.com/support/master_frame_layoutgrid.zip


Poniżej widok przykładowej strony która ma zostać Ramką Nadrzędną (Master Frame ) wraz z obiektem 'Content Place Holder'
Nazwa Ramka Nadrzędna (master frame)  jakby to nie przetłumaczyć to i tak będzie mocno mylące, rozwiązanie nie ma nic wspólnego z ramkami.Wyjście
---Home------Download------Zakup------Poradniki Online------Szablony------Wsparcie------Forum------Rozszerzenia------Manual------Rózne---
Copyright © 2017