Tworzenie łączy do stron  (Tworzenie hiperłączy)

Łącze umieszczone na stronie do służy do przejścia na inną stronę. Kiedy osoba odwiedzająca witrynę kliknie łącze, powoduje to że strona do której kieruje to łacze jest wyświetlana w przeglądarce internetowej. Łącza mogą również odwoływać się do obrazów, plików multimedialnych, adresów e-mail i plików w określonych miejscach na stronie WWW. Odnośnikiem  może być nie tylko  tekst, ale również obrazy i inne obiekty. Aby utworzyć łącze w Web Builder, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.
Łącze Tekstowe
Zaznacz tekst, który chcesz aby był linkiem i wybierz Łącze na pasku menu,  lub naciśnij Ctrl + K na klawiaturze. Spowoduje to wyświetlenie okna Wstawiania odnośnika.
Obrazek lub inny objekt jako łącze (link).

Link do pliku  (ZIP, PDF etc..)

Opcja ta może być przydatna, jeśli chcesz utworzyć link do pobrania pliku np. ZIP lub pliku PDF.
Ustaw "Łacze do:" jako "File" kliknij przycisk "Wybierz",. Znajdź plik do którego chcesz utworzyć łącze. WYSIWYG Web Builder automatycznie prześle ten plik z komputera na serwer podczas publikacji strony.
Uwaga: Podczas publikacji strony z dodanymi dużymi plikami jej publikacja potrwa jakiś czas (plik jest przesyłany na serwer)!
Należy również pamiętać, że nie można otworzyć pliku w oknie popup. Pop-upy działa tylko dla plików HTML.

Alternatywnie można skorzystać z metody opisanej w FAQ:
Jak utworzyć odsyłacz dla stron internetowych ?
Link do adresu e-mail

Ustaw "Łacze do:" jako "Adres Email".  W polu Adres URL zostanie automatycznie dodany prefiks mailto:. Wpisz docelowy adres e-mail np. mailto: webmaster@yourdomain.com
Można także od razu wstępnie ustawić temat dla tej wiadomości np.: mailto:? Subject = Odpowiedź webmaster@yourdomain.com WWW
Okno docelowe lub ramka

Otwórz w tym samym oknie przeglądarki atrybut _SELF-element docelowy otwarty zostanie w oknie, z którego nastąpiło o odwołanie(standardowe zachowanie)

Otwórz w nowym oknie przeglądarki atrybut _BLANK-element docelowy otwarty zostanie w nowej karcie przeglądarki.
Zakładka (kotwica-przejdź do miejsca na stronie)

W przypadku ustawienia w "Łacze do:" jako "Wewnętrzna Strona Internetowa" (czyli strona z tego samego projektu) pojawia się możliwość ustawienia wartości w polu Zakładka do Kotwicy na wybranej stronie, będzie można wybrać kotwicę o ile takowa została ustawiona na wskazanej stronie docelowej. Łącze może wskazywać kotwicę na tej samej stronie lub każdej innej w projekcie o ile taka kotwica na tej stronie się znajduje to pojawi się ona w polu wyboru Zakładka.


Wybierz obraz, kształt lub inny obiekt który chcesz aby był linkiem i wybierz Łącze na pasku menu,  lub naciśnij Ctrl + K na klawiaturze. Spowoduje to wyświetlenie okna Wstawianie hiperłącza.

Link do strony w innej witrynie internetowej

Ustaw "Łącze do:" jako "Strona Internetowa". Wpisz pełny adres (adresy internetowe zewnętrznych stron  muszą zaczynać się od "http: //" bo inaczej nie będą działać.
Na przykład aby wstawić link do strony głównej Pablo Software Solutions, musisz wpisać "http://www.pablosoftwaresolutions.com/" zamiast "www.pablosoftwaresolutions.com".
Link do strony w obrębie tego samego projektu witryny.

Ustaw "Łącze do:" jako "Wewnętrzna Strona Internetowa".  Kliknij przycisk "Wybierz", aby wybrać stronę. Będzie to lista wszystkich stron, które są częścią obecnego projektu witryny internetowej. Po wybraniu jednej ze stron zostanie automatycznie utworzony link względny   (np ./galeria1.html).
Przykład zakładki na tej stronie: Kliknij tutaj, aby przejść do góry strony

Zakładki również obsługują  płynne przewijanie za pomocą Zdarzeń (Events). Zobacz powiązane tematy aby dowiedzieć się więcej:
Jak prezentować obiekty używając zakładek i Zdarzeń podczas przewijania strony?
Jak korzystać używać i umieszczać ScrollSpy?
Krok 2
Przenieś ikonę zakładki w miejce, w które chcesz przechodzić po kliknięciu w link.

Krok 4

Po umieszczeniu zakładki (kotwicy) na swojej stronie, zakładka będzie dostępna w rozwijanej liście zakładek.

Krok 3

Upewnij się, że dajesz zakładce unikalną nazwę ID (w obrębie danej strony).
Można ustawić ID zakładki w panelu Menadżer właściwości, lub klikając PPM na obiekcie i wybierając z menu kontekstowego Rename ID

Co zrobić, gdy linki nie działają?

• Sprawdź czy używasz prawidłowego adresu URL?  Ważne aby link zewnętrzny zaczynał się od 'http: //' lub 'https: //'
Więc np. www.wysiwygwebbuilder.com nie jest prawidłowym adresem, powinno być http://www.wysiwygwebbuilder.com

• Jeśli wewnętrzne linki nie działają, upewnij się, że wszystkie strony zostały opublikowane. W trybie podglądu (Previev) musi być ustawiony podgląd całej witryny (projektu).

• Jeśli linku nie można kliknąć w przeglądarce, upewnij się, że żadne inne obiekty nie nakładają się na link.
Nie zasłaniaj linków innymi obiektami lub ustawiaj aby były na wierzchu. Możesz użyć narzędzi z Menadżera Obiektów  (Przenieś do przodu,Przenieś na wierzch)  lub wybierając te polecenia z menu kontekstowego (PPM na obiekcie), aby zmienić kolejność (z-index) obiektów.

• Kolejny błędem, który czasami uniemożliwia działanie linku jest przypadek gdy zastosowano Zdarzenia.
Na przykład, "onclick" zdarzenie nadpisuje domyślne zachowanie akcji Kliknięcie, więc w tym przypadku kliknięcie w link nie będzie działało w przeglądarce.
Pokrewne tematy FAQ:
http://www.wysiwygwebbuilder.com/forum/viewtopic.php?f=1

Otworz w innym oknie lub ramce, element docelowy otwarty zostanie w nowo otwartym oknie przeglądarki z użyciem javascript. Dodatkowo przycisk Ustawienia stanie się aktywny,  możemy tam ustawić parametry atrybutu target
Przykłady:
_parent otworzy link w oknie macierzystym lub oknie rodzica
_top, wczyta połączone strony w ramce nadrzędnej, likwidowane są  wszelkie inne ramki
iframe1, otwórzy link we wczesniej utworzonej ramce o podanej nazwie.

Otwórz w nowo otwartym oknie przeglądarki, atrybut _SELF-element docelowy otwarty zostanie w nowo otwartym oknie przeglądarki z użyciem javascript. Dodatkowo przycisk Ustawienia stanie się aktywny, możemy tam ustawić parametry nowo-otwartego okna (rys 4)

Krok 1
Wybierz z menu Dodaj -> Zakładka (grupa łącza)
Dodawanie Zakładki (kotwicy) na stronie
albo ->
albo ->

Łącze Smart Links


Grupa zawiera kilka zdefiniowanych linków z użyciem JS

Dostępne są następujące opcje: Smart Link:
Parent Page; Link do strony nadrzędnej rodzica aktualnej strony (rodzica aktualnej strony).
Child Page; Link do pierwszej strony podrzędnej (dziecka bieżącej strony).
Next Page; Link do następnej strony (rodzeństwa strony).
Previous Page; Link do poprzedniej strony (rodzeństwa strony).
Back; Wróć do poprzedniej strony w historii przeglądarki.
Close the current browser window;Zamknięcie bieżącego okna przeglądarki, ta funkcja nie jest obsługiwana przez wszystkie przeglądarki!
Print the current page; Po naciśnięciu linku bieżącą strona będzie wydrukowana.
Reload Page; Kliknięcie na link spowoduje przeładowanie / odświeżenie bieżącej strony.

na podstawie : http://www.wysiwygwebbuilder.com/links.html
Wyjście
---Home------Download------Zakup------Poradniki Online------Szablony------Wsparcie------Forum------Rozszerzenia------Manual------Rózne---
Copyright © 2017