Oprogramowanie które sprawia że tworzenie stron internetowych staje się przyjemością
hidden
Kolumny nadmiarowe nie będą widoczne w bieżącym widoku.
100%
Kolumny nadmiarowe 'przepłyną' do następnego wiersza i będą miały szerokość 100%. To działanie zwiększy oczywiście liczbę wierszy.
custom
Umożliwia to określenie szerokości każdej kolumny nadmiarowej.
Zaawansowane funkcje układu na siatce (layoutgrid)
na podstawie: http://www.wysiwygwebbuilder.com/layoutgrid_advanced.html
WYSIWYG Web Builder 12 wprowadzopno kilka zaawansowanych nowych funkcji dla układu na siatce.
Jeśli nie znasz podstawowych funkcji 'Układu na Siatce',  zapoznaj się z tymi poradnikami:
Użycie różnych szerokości kolumn w punktach przerwań
Aby ustawić inną szerokość kolumny, wystarczy przełączyć się na dany punkt przerwania, otworzyć właściwości układu na siatce i zmienić szerokość kolumn.


Użycie różnych liczb kolumn w punktach przerwania / ukrywanie kolum.
Aby użyć innej liczby kolumn, po prostu przejdź się do punktu przerwania, otworzyć właściwości układu układu i dodaj lub usuń kolumny.
Możliwe jest również ukrywanie kolumn w punktach przerwań. Aby ukryć kolumnę, najpierw ją zaznacz, a następnie odznacz opcję "visible".
Zauważ, że ukryta kolumna jest nadal widoczna w edytorze siatki (w każdej chwili 'uwidocznić'), lecz nie zajmuje miejsca na stronie
Gdy w punktach przerwań masz różną liczbę kolumn, (niektóre punkty przerwania mogą zawierać więcej kolumn). Więc musisz poinformować aplikację, co zrobić z kolumnami, które nie mieszczą się do pojedynczego wiersza. Opcja 'overflow' precyzuje to działanie. Kolumny nadmiarowe mogą być ukryte, mieć 100% lub mieć wartość niestandardową.
Overflow (przepełnienie).
Gdy ta opcja jest włączona, siatka będzie używać układu typu flexbox CSS. Spowoduje to że wygenerowany kod czystszego kodu, a także umożliwi dodatkowe opcje, takie jak wyrównanie w pionie i wypełnienie całej kolumny tłem. Należy nadmienićć, że jest to względnie nowa funkcja CSS, która nie jest obsługiwana przez starsze przeglądarki (<IE11). Proszę zobaczyć tutaj, które przeglądarki aktualnie obsługują funkcję flexbox: http://caniuse.com/#feat=flexbox
Użyj Flexbox

Free access
Wyjście
---Home------Download------Zakup------Poradniki Online------Szablony------Wsparcie------Forum------Rozszerzenia------Manual------Rózne---
Copyright © 2017