Wprowadzenie do interfejsu Ribbon

Od wersji WYSIWYG Web Builder 9 program obsługuje style "Office" dla interfejsu Ribon. Ten interfejs ułatwia korzystanie z WYSIWYG Web Builder i wprowadza wiele nowych sposobów na szybką zmianę parametrów strony i  właściwości obiektów. Z rozwijanej listy daje szybki dostęp do najczęściej używanych opcji i wielu innych funkcji i ustawień  za pomocą jednego kliknięcia.
Klawisze dostępu (skróty klawiaturowe)

Klawisze szybkiego dostępu umożliwiają szybkie użycia narzędzia,opcji lub polecenia poprzez naciśnięcie kombinacji klawiszy, bez względu na to, gdzie jesteś w programie.
Każda komenda w programie, która znajduje się na wstążce może być wywołana za pomocą klawisza dostępu. Można dostać się do większości poleceń za pomocą kombinacji od dwóch do czterech klawiszy.
1) Naciśnij i zwolnij klawisz ALT.
W KeyTips wyświetlone skróty literowe są na każdej z funkcji, która jest dostępna w bieżącym widoku.
2) Naciśnij literę pokazaną na KeyTip nad funkcji, której chcesz użyć.
3) W zależności od tego co zostało naciśnięte, mogą być pokazane dodatkowe KeyTips. Na przykład, jeśli na zakładce Home jest aktywny i został naciśnięty przycisk P, zostanie wyświetlona zakładka strony, wraz z KeyTips dla grup w tej karcie.(obrazek2)
4) Wywołanie niektórych poleceń wymaga naciśnięcia klawisza więcej niż jeden raz np.PP wywoła okno Właściwości strony.Naciskaj litery do momentu wywołania określonego polecenia lub opcji, które chcesz użyć. W niektórych przypadkach, trzeba najpierw nacisnąć literę grupy, która zawiera komendę.

Wskazówka: Aby anulować działanie i ukryć KeyTips, naciśnij i zwolnij klawisz ALT.
Karty kontekstowe

W przeciwieństwie do kart podstawowych, które zawierają różne typowe polecenia, które występują niezależnie od kontekstu przestrzeni roboczej, kontekstowe karty zazwyczaj zawierają jedno lub więcej poleceń, które mają zastosowanie tylko do wybranego typu obiektu gdy obiekt jest zaznaczony w obszarze roboczym aplikacji, rodzaj i kontekst obiektu może wymagać odmiennych poleceń. W takich przypadkach konieczne może być użycie wielu kart kontekstowych. Na przykład, wybieranie tekstu zawartego w komórce tabeli wymaga dwóch kart kontekstowych, które zawierają zarówno ustawienia tabeli oraz funkcjonalność tekstu.
Narzędzia Grafiki

Narzędzia grafiki zawierają zestaw atrakcyjnych przekształceń graficznych, które będą stosowane gdy dane obiekty są wybierane przez użytkownika w polu edycji aplikacji. Na przykład,użyty Tekst Artystyczny pozwala zastosować kilka rodzajów dodatkowych predefiniowanych przekształceń dla Tekst Artystyczny w Transform.
Pasek szybkiego dostępu

Wstążka zawiera pasek narzędzi szybkiego dostępu. Pasek narzędzi szybkiego dostępu to mały, konfigurowalny pasek narzędzi, który zapewnia dostęp do najczęściej używanych poleceń, który jest niezależny od tego jaka karta zostanie wybrana. Domyślnie, Pasek narzędzi  szybkiego dostępu znajduje się w pasku tytułowym okna aplikacji, ale może być skonfigurowany do wyświetlania pod wstążką. Można również dodać przyciski jak Zapisz.Publikuj lub rozbudować o dodatkowe  klikając "Morre Commands" (więcej poleceń) i w oknie dodać dodatkowe przyciski.
Przycisk Opcji

Przycisk opcji to mały przycisk znajdujący się w prawym dolnym rogu panelu wstążki. Przycisk zazwyczaj zawiera okno z grupą poleceń i ustawień. Na przykład kliknięcie w przycisk w sekcji publikowania otworzy Opcje publikowania.
Dostosowanie Ribbon-a

Można dostosować zawartość Ribbon, dodać każdy element (w tym grupy i panele) jak i do paska narzędzi szybkiego dostępu poprzez wywołanie okna dialogowego poprzez PPM w obszarze Wstążki .Dostosować i modyfikować można również skróty klawiszowe  po wybraniu Customize.
Wstążka zastępuje tradycyjne paski narzędzi i menu z zakładkami. Ribbon zawiera polecenia  pogrupowane według funkcji. Na przykład wszystkie narzędzia dotyczące strony są dostępne w zakładce "Strona". Ponadto Ribbon zapewnia inteligentny układ maksymalnie wykorzystując dostępną przestrzeń. Na przykład, jeśli panel nie został dostatecznie rozciągnięty i nie ma miejsca, aby wyświetlić wszystkie dostępne elementy sterujące, stają się one przyciskami, który w swym menu mogą wyświetlać  podrzędne pozycje w rozwijanej liście.

Wstążka obsługuje karty kontekstowe zawierające polecenia, które mają zastosowanie tylko do wybranego typu obiektu. Na przykład, gdy wybrany jest obraz zostaną wyświetlone narzędzia graficzne.
Menu File Programu

Menu to zawiera podstawowy zestaw pogrupowanych poleceń dla pracy z projektem.
Przykładowo polecenia, które znajdują się w menu Plik pozwalają tworzyć, otwierać, zapisywać projekty. Dodatkowo zastosowane są polecenia mające na celu uzyskania dostępu do Opcji aplikacji oraz polecenie Zakończ.

Wskazówka: ALT + F Skrót klawiaturowy otwiera menu Plik.
Polecenie Szukaj
Polecenie Search (w górnej części okna Tolbox)  może być użyte, aby szybko znaleźć i zastosować narzędzie, bez konieczności manualnego wyszukiwania w zakładkach wstążki np.text wyświetli wszystkie narzędzia zawierające słowo text w nazwie.
Przełączanie do zwykłego paska Narzędzi

Przełączanie do zwykłego paska Narzędzi: Narzędzia->Opcie->User Interface
KeyTip obrazek1
KeyTip obrazek2


na podstawie : http://www.wysiwygwebbuilder.com/ribbon.html
Wyjście
---Home------Download------Zakup------Poradniki Online------Szablony------Wsparcie------Forum------Rozszerzenia------Manual------Rózne---
Copyright © 2017