Ribbon

Ribbon daje szybki dostęp do wszystkich dostępnych narzędzi. Ribbon zawiera zakładki, aby prezentować różne zestawy elementów sterujących , eliminując potrzebę stosowania wielu różnych pasków narzędziowych . Niektóre z tych zestawów są kontekstowe i pojawiają się tylko wtedy, gdy dany typ obiektu zostanie wybrany, dostarczając konkretnych narzędzi dla wybranych elementów, takich jak tabele, tekst lub obrazy.
Wprowadzenie do podstawowych funkcji WYSIWYG Web Builder

WYSIWYG Web Builder to narzędzie które pozwala projektować i budować w pełni funkcjonalne strony internetowe bez konieczności znajomości języka HTML. Podczas uruchamiania Web Builder główny ekran programu będzie wyglądał następująco:
Toolbox (Przybornik)

Zestaw narzędzi będzie używany do dodawania nowych obiektów podczas tworzenia stron internetowych. Aby wstawić nowy obiekt, wybierz jedną z dostępnych pozycji i narysuj pole w celu wskazywania położenia obiektu. Nowy obiekt zostanie wstawiony na stronę. Innym sposobem dodawania obiektu na stronie jest po prostu przeciągnięcie go z przybornika na obszar roboczy.
Tabs (Zakładki)

Po otwarciu kilku stron można używać kart, aby przełączać się pomiędzy stronami. Aby zamknąć aktywną stronę naciśnij mały "x" w prawym górnym rogu paska zakładek.
Workspace (Przestrzeń robocza)

W środkowej części ekranu znajduje się obszar roboczy, w tym miejscu zaprojektujesz swoją stronę internetową.
Formatting Tools (Narzędzia Formatowania)

Narzędzia formatowania tekstu są aktywne tylko wtedy, gdy jesteś w trybie edycji tekstu..
Image Menadżer Stron
Menadżer Stron ma swój własny pasek narzędzi, można dodawać, edytować,klonować,importować lub usuwać strony. Jest też dostępny przycisk, aby otworzyć właściwości wybranej strony.

Na obrazku po lewej widać przykład struktury strony internetowej. Nazwa strony (w tym przypadku 'mywebsite.wbs') będzie też nazwą pliku gdy strona zostanie zapisana , nazwa ta jest zawsze wyświetlana na korzeniu drzewa strony internetowej. Korzeń może mieć jedną lub kilka stron, a każda strona może mieć również podstrony.

Na stronie głównej witryny internetowej powinna być zawsze strona o nazwie 'index', więc z tego powodu Web Builder automatycznie dodaje domyślnie taką stronę do każdego nowego projektu. Nazwy stron w drzewie menadżera stron są rzeczywistymi nazwami docelowych plików HTML , więc jeśli nada się stronie jakąś nazwę pod taką zostanie opublikowana na serwerze.
Aby uzyskać więcej informacji prosimy o zapoznanie się następując pozycją
Wprowadzenie do Menadżera Stron
Properties Inspector (Właściwości)

Użyj "Właściwości", aby wyświetlić i zmienić właściwości wybranych obiektów. Można również użyć "Właściwości" aby zmodyfikować właściwości całej strony. Zmiany będą widoczne natychmiast.
Aby wstawić tekst, wystarczy przeciągnąć ikonę tekstową na obszar roboczy. Pojawi się nowy obiekt z tekstem "Double click to edit" . Aby przejść do trybu edycji tego tekstu dwukrotnie kliknij ten tekst wówczas narzędzia formatowania staną się aktywne. Aby użyć niektóre z narzędzi, trzeba zaznaczyć dany tekst (podobnie jak w zwykłym edytorze tekstu).
Więcej na ten temat: Dodawanie tekstu do strony internetowej.
Site Manager (Menadżer Stron)
Menadżer Stron służy do zarządzania strukturą witryny. Odzwierciedla ona strukturę strony jaka znajdzie się na serwerze WWW..
image Właściwości

Opcja "Właściwości" wyświetla różne typy pól edycyjnych, w zależności od typu wybranego obiektu. Te pola edycyjne obejmują pola edycji, listy rozwijane i linki do niestandardowych okien dialogowych edytora.

Możliwe jest również ręcznie modyfikowanie rozmiarów i położenie wybranego obiektu poprzez zmianę w polu pozycji i rozmiaru.

Identyfikator ID
Identyfikator ID obiektu powinna być unikalny w obrębie strony. Zazwyczaj Web Builder sam automatycznie ustawia swoje unikalne nazwy obiektu. Jednak jeśli używasz na jednej stronie  kilka stron wzorcowych lub Master Obiect, to identyfikatory mogą być takie same, ponieważ oprogramowanie tego nie skoryguje jednak program może wychwycić takie przypadki informując użytkownika o błędzie wyświetlić  komunikat.w pasku informacji. W każdej chwili możesz na żądanie sprawdzić stronę pod kątem występowania błędów (zdublowane nazwy ID, obiekty poza zadeklarowanym rozmiarem strony itp.) wybierając z Menu -> Strona -> Raporty o błędach.
Obrazek-okno WWB11
Ribbon
Image Narzędzia Formatowania

na podstawie : http://www.wysiwygwebbuilder.com/introduction.html

Inspektor Właściwości daje również dostęp do  atrybutów ID obiektu. Może to być przydatne, jeśli używasz stron wzorcowych i chcemy nadać użytym na stronie obiektom unikalne identyfikatory. Zalecamy, aby używać dla obiektów ze strony wzorcowej prefiksów takich jak MasterPage_Text1, MasterPage_Image1 etc... Da to pewność, że jeśli strona wzorcowa będzie użyta z inną stroną ID obiektów będą unikatowe.
Identyfikator ID
Wyjście
---Home------Download------Zakup------Poradniki Online------Szablony------Wsparcie------Forum------Rozszerzenia------Manual------Rózne---
Copyright © 2017