Importowanie istniejącej strony HTML do WYSIWYG Web Builder
Po pierwsze należy zauważyć, że WYSIWYG Web Builder nie jest tylko edytorem HTML, to również wizualne (drag & drop) tworzenie nie tylko pojedynczych stron ale również całej witryny przy pomocy narzędzi zaimplementowanych w programie. Oprogramowanie używa własnych wewnętrznych formatów edycjiHTML daje to dużo większą kontrolę nad układem niż normalnie można mieć w tekstowym edytorze HTML.
Jednak można importować istniejące strony HTML. Wybierz z menu Strona-> Importuj-> Importuj stronę HTML, aby wyświetlić okno importu strony HTML.
Można albo wybrać stronę HTML z lokalnego dysku lub podac adres URL na strony w internecie (musisz być online).
Kliknij OK, aby rozpocząć importowanie strony. Web Builder automatycznie skopiuje wszystkie zdjęcia na dysk lokalny.

Maximum stron
Maksymalna liczba strony importowana. Przy wartości wyższej niż 1 rekursywnie importowanie stron może to trwać bardzo długo dla dużych witryn internetowych!

Ignoruj <div>
W niektórych przypadkach włączenie tej opcji może dać lepsze rezultaty w zależności od tego, jak strona HTML została zbudowana. Więc może warto wypróbować obie opcje (włączona i wyłączona).
Uwagi dotyczące importowania HTML:

• WYSIWYG Web Builder nie jest edytorem HTML, ale generator HTML! Web Builder importuje HTML poprzez renderowanie zawartości istniejącej strony, a następnie próbuje przekonwertować układ do wewnętrznego formatu obiektów Web Builder.

• Funkcja importu importuje obecnie tylko tekst, obrazy, elementy i atrybuty formularzy  (Linki kolory, obrazy tła, meta tagi). Skrypty, arkusze stylów i elementy multimedialne nie są importowane. Ale w większości przypadków jest to wystarczające , aby zacząć edycję.

• Web Builder nie analizuje arkuszy stylów, więc jest w niektórych przypadkach tekst może wyglądać inaczej niż na oryginalnej stronie.

• Web Builder obecnie nie obsługuje ramek. Jeśli chcesz importować stronę internetową, która używa ramek musisz zaimportować wszystkie poszczególne strony oddzielnie.

• Bardzo trudno jest obsługiwać wszystkie różne rodzaje HTML. Nawet przeglądarki  interpretują HTML różnie, więc nie należy się spodziewać cudów. Jeśli strona nie może być importowana prawdopodobnie zawiera kod, którego Web Builder nie rozumie.

• Importowanie stron internetowych utworzonych za pomocą WYSIWYG Web Builder daje najlepsze rezultaty!


na podstawie : http://www.wysiwygwebbuilder.com/import_html.html

Wyjście
---Home------Download------Zakup------Poradniki Online------Szablony------Wsparcie------Forum------Rozszerzenia------Manual------Rózne---
Copyright © 2017