Można WYSIWYG Web Builder utworzyć pływającą ramkę, zwaną także ramką wbudowaną, która pojawi się w treści strony WWW. Może ona wyświetlić inną stronę ze swojej własnej witryny internetowej lub kierować do zewnętrznego adresu URL.
Przykład:
Aby dodać Ramkę wybierz z paska menu Dodaj -> Ramka wbudowana i narysuj pole, aby wskazać położenie ramki na stronie,lub można również wybrać ją z przubornika Toolbox . Kliknij dwukrotnie obiekt, aby wyświetlić właściwości wbudowanej ramki .
Nazwa:
Służy do ustawienia nazwy ramki.Nie jest tym samym co ID obiektu

Łącze:
Strona Internetowa: ramka wyświetli stronę zewnętrzną ( z innej witryny ).
Składnia np.: http://www.google.com
Wewnętrzna strona internetowa
ramka wyświetli jedną ze stron aktualnego projektu witryny internetowej. Kliknij przycisk "Wybierz", aby wybrać stronę do wyświetlania w ramce. W oknie Select Page pokażą się wszystkie strony, które są częścią obecnego projektu. Web Builder automatycznie utworzy i skoryguje względne URL-le podczas publikowania stron.

Border:

Używane do określenia, czy chcesz mieć obramowanie dla ramki  czy też nie.

Paski przewijania:

Służy do określania, czy ramka powinna mieć możliwość przewijania czy nie w przypadku jeśli podstawiona strona nie mieści się w ramce.
Możliwe wartości: 'W razie potrzeby', ' Nigdy' lub 'Zawsze'.

Tekst alternatywny:

Ten tekst będzie wyświetlany w przeglądarkach, które nie obsługują ramek wbudowanych.
Wpływanie na zawartość wbudowanej ramki przy użyciu linku
Jest bardzo łatwo zmieniać zawartości wbudowanej ramki za pomocą właściwości łącza docelowego (odnośnika / linku).
Najważniejszą rzeczą do prawidłowego działania  są ustawienia w "Okno docelowe lub ramka" gdzie dla opcji  "Docelowo:" ustawimy wartość "Otwórz w innym oknie lub ramce" i określamy konkretną ramkę na podstawie nazwy ramki (pojawi się w opcjach wyboru jeśli jest na stronie).
W powyższym przykładzie stworzyliśmy ramkę o nazwie  Frame2, potem otworzyliśmy odnośnik a we właściwościach łącza  ustawiliśmy cel na Frame2.

Kliknij ten odnośnik a strona docelowa wyświetli się w powyższej ramce https://www.signs.pl/html/o/atrybuty.php
.

Ten odnośnik wyświetli ponownie stronę iframe_demo.html
w powyższej ramce
Oczywiście można również użyć przycisków nawigacyjnych aby zmieniać zawartość powyższej ramki  przy użyciu tej samej metody wskazując jako "cel" powyższą ramkę.
Jak tworzyć i używać ramek (Inline Frames)

na podstawie :http://www.wysiwygwebbuilder.com/iframe.html

Podobne poradniki:

Wyjście
---Home------Download------Zakup------Poradniki Online------Szablony------Wsparcie------Forum------Rozszerzenia------Manual------Rózne---
Copyright © 2017