WYSIWYG Web Builder siatki mogą być ustawione w dowolnym rozmiarze. Siatka posiada również Snap (przyciąganie)
Jedną z funkcji do których można ją wykorzystać może być automatyczne wyrównywanie obiektów wzdłuż linii gdy znajdą się w pobliżu tej linii.
Prowadnice mogą być przydatne, aby np.ustawić wszystkie elementy  pomiędzy podanymi wymiarami. Na przykład, jeśli projektujesz
stronę internetową o rozmiarze 800x600, a następnie ustawisz prowadnice na te wartości, łatwo więc będzie utrzymać zawartość w wewnątrz układu strony.
Linijka ułatwi zorganizowanie elementów symetrycznych. Aby Linijka była widoczna musi być uaktywniona, wybierz Widok-> i zaznacz pole obok Linijka jeśli chcesz aby była widoczna.

Naciśnięcie SHIFT podczas przesuwania wyłącza doraźnie "magnetyczność" linii.
Zastosowanie Linii Pomocniczych, Linijki i Siatki

Pracując nad stronią internetową szczególnie może być przydatna możliwość ustawienia prowadnic czyli linii pomocniczych w celu ograniczenia granic położenia elementów,zaznaczenia stref lub ułatwienia w wyrównywania elementów strony. Aby zmienić ustawienia Linii Pomocniczych wybierz Widok -> Ustawienie Prowadnic.
Centrowanie w przeglądarce
Większość profesjonalnych stron internetowych jest zaprojektowanych bez użycia bezwzględnego pozycjonowania i będą one względnie dobrze wyglądać przy różnych rozmiarach ekranu. Ponieważ Web Builder wykorzystuje pozycjonowanie bezwzględne dla wszystkich elementów, strony nie mogą być więc rozciągnięte automatycznie na całą szerokość i wysokość okna przeglądarki.
• Ustaw właściwości strony na 800x600
• Włącz Granice Krawędzi.(Widok -> Ustawienie Prowadnic zaznacz "Wyświetlaj granicę krawędzi "
• Upewnij się, że cała zawartość strony znajduje się pomiędzy granicami
• Włącz "centruj..." we właściwościach strony (więcej na ten temat)

Zobacz również te powiązane tematy w FAQ:
Jak mogę wyśrodkować moją stronę w przeglądarce?
oraz
Jak dodać nagłówek i stopkę na pełną szerokość strony?

Możliwe jest również łatwe dodawanie linii pomocniczych gdy linijka jest widoczna.
1. Kliknij na Linijce i przytrzymaj przycisk myszy.(rys.2)
2. Przesuń kursor myszy na wybraną pozycję i zwolnij przycisk myszy (rys.3).
Zawsze można przesunąć linijkę do nowego położenia (chyba że została zablokowana przez Lock..). Aby usunąć linię, kliknij ją prawym przyciskiem i wybierz z menu kontekstowego "Delete Guide"  lub po prostu przeciągnij ją z powrotem  (poza obszar roboczy).

Oto kilka wskazówek dotyczących budowy stron tak, aby były one wyświetlane centralnie w przeglądarce:

rys.2
rys.3


na podstawie : http://www.wysiwygwebbuilder.com/guide_settings.html

Wyjście
---Home------Download------Zakup------Poradniki Online------Szablony------Wsparcie------Forum------Rozszerzenia------Manual------Rózne---
Copyright © 2017