Tworzenie Strony Full Screen / Układ "Jedna Strona"

Wiele witryn internetowych używa uładu "wszystko na jednej stronie" w trybie pełnej szerokości ekranu. W tego typu układy często stosuje się dla stron głównych gdzie umieszczona jest przeważająca większość treści. Podstawową rolę na takiej stronie spełniają zakładki, które służą do poruszania się między sekcjami na stronie. Poszczególne sekcje strony zawsze używają pełnej szerokości i wysokości view port.
W WYSIWYG Web Builder 11 można bardzo łatwo tworzyć tego typu układy z wykorzystaniem warstw.
Krok 1
Wybierz we "Właściwości strony" zakładka Ogólne i ustaw tam dla opcji "Wyrównanie strony" -  Set page width and height to 100%
Krok 2
Dodaj warstwie, dla "Lokalizacja i rozmiar" wybierz 'Floating Layer ", ustaw również opcję dla"Tryb pływający" Full Screen.
W czasie projektowania, wysokość warstwy nie musi zajmować 100%. Po prostu zrób miejsce na trochę więcej treści.
Krok 4

Dodaj więcej warstw pływających, jak opisano w punkcie 2 i 3. Warstwy są automatycznie układanie kolejno w przestrzeni roboczej
Krok 5

Dodaj zakładki (kotwice) na górze każdej sekcji (warstwy). Zakładka powinna znajdować się wewnątrz warstwy.
Teraz możesz użyć jednego z obiektów nawigacyjnych do tworzenia menu i linków do zakładek.
Krok 3
W zakładce Style (warstwy) wybierz obraz tła i ustaw rozmiar tła na ustawiony na "cover" wtedy zawsze będzie zawsze pokrywał cały ekran.
Oczywiście można też użyć solid dla tła.


Wyjście
---Home------Download------Zakup------Poradniki Online------Szablony------Wsparcie------Forum------Rozszerzenia------Manual------Rózne---
Copyright © 2017