Jak korzystać z PHP w celu przyjęcia danych formularza?
( wysłanie danych z formularza na mail-a)
metoda1 na podstawie:http://www.wysiwygwebbuilder.com/forms_php.html

Zanim przeczytasz ten poradnik upewnij się zrozumiesz podstawy tworzenia formularzy w sposób opisany w tym artykule: Tworzenie formularzy . Zakładamy że utworzyłeś już swój formularz (jeśli nie to utwórz na podstawie poradnika :Tworzenie formularzy). Teraz następnym krokiem będzie więc odebranie danych z formularza po kliknięciu przez użytkownika przycisku Prześlij.

W tym tutorialu użyjemy PHP do przyjęcia danych z formularza (zamiast zawodnego sposobu "mailto:" )
Aby uzyskać więcej szczegółów na ten temat można znaleźć w artykule: http://www.wysiwygwebbuilder.com/forum/viewtopic.php?t=135~~HEAD=dobj

Uwagi:
• Upewnij się, że Twój serwer obsługuje PHP inaczej rozwiązanie tu przedstawione nie będzie działać!
• Najnowsze wersje WYSIWYG Web Builder mają wbudowany PHP procesor formularzy . Podczas korzystania z tej opcji nie trzeba pisać żadnego kodu ręcznie.

Krok 1
Utwórz nową stronę w witrynie Web Builder i nazwij ją np.: to sprzężenie zwrotne.
Jest to strona, która zostanie wyświetlona gdy dane zostaną przesłane, więc ta strona może zawierać komunikat np."Dziękujemy za przesłanie opinii" lub jakąkolwiek inną treść.

Krok 4
Zmień yourname@yourdomain.com na własny adres e-mail.
Krok 2
Otwórz właściwości stronie nowej strony i ustaw rozszerzenie pliku na PHP.
Krok 3
Otwórz kartę kodu Html strony poprzez:Menu-> Strona-> Strona HTML, wybierz kartę Początek Strony  skopiuj i wklej ten kod:

<?php
$mailto = "yourname@yourdomain.com";
$subject = "Feedback form";
$message = "Values submitted from web site form:";
$header = "From: ".$_POST['email'];
foreach ($_POST as $key => $value)
{
   if (!is_array($value))
   {
      $message .= "\n".$key." : ".$value;
   }
   else
   {
      foreach ($_POST[$key] as $itemvalue)
      {
         $message .= "\n".$key." : ".$itemvalue;
      }
   }
}
mail($mailto, $subject, stripslashes($message), $header);
?>
UWAGA!
Formularz powinien mieć pole z nazwą e-mail, to pole będzie użyte jako MailMessage!
Krok 6
Teraz musisz opublikować te 2 strony aby przetestować działanie formularza.
Krok 5
Wróć do strony z formularzem (index) i ustaw właściwość Akcja na : feedback.php.
Upewnij się, że Metoda jest ustawiona na POST.
Usuń również zawartość pola encodingtype tak aby było ono puste.

Uwaga:
Nie można przetestować działania  skryptu  PHP na komputerze lokalnym za pomocą Podglądu, skrypt musi być opublikowany i wykonywany na serwerze WWW z obsługą PHP!

Podobne artykuły: FAQ
Tworzenie formularzy (manualnie)
Wysłanie Danych z formularza i wyświetlenie na  stronie.(SM)
Jak korzystać z Kreatora formularzy?
Formularze-jak przeciwdziałać wstrzykiwaniu kodu i spamowi?
W jaki sposób można przy pomocy PHP przesyłać pliki na serwer?Wyjście
---Home------Download------Zakup------Poradniki Online------Szablony------Wsparcie------Forum------Rozszerzenia------Manual------Rózne---
Copyright © 2017