Jak korzystać z Kreatora formularzy?
Kreator formularzy może pomóc w tworzeniu nowego formularza gdzie w kilku prostych krokach można utworzyć rozbudowany formularz. całkowicie roboczą do zbierania informacji od użytkowników. Program posiada 29 gotowych szablonów i zawsze możemy coś wybrać co jest najbardziej zbliżone naszym potrzebom, a później ewentualnie dodać dodatkowe elementy lub usunąć zbędne których nie potrzebujemy.

Kreatora formularzy znajdziemy w kliknij Menu-> Dodaj -> Kreator Formularzy.
Krok 4
Teraz określmy jak dane mają być przesyłane.

Krok 2

Zostanie wyświetlona lista predefiniowanych formularzy, w tym przykładzie wybieramy "Coments" i klikamy ' Dalej '.
Krok 3
W razie potrzeby można wstawić dodatkowe pola do predefiniowanego formularza, usunąć zbędne lub edytować istniejące.
Kliknij przycisk Dodaj, aby wyświetlić listę dostępnych pól formularza. Wybierz 'Pole Edycji' (Editbox).
W oknie "Etykieta"  można określić etykietę, która będzie wyświetlana w obok Editbox, wpisz "Name:" i kliknij OK
Zmienna ' Nazwa formularza ' określa nazwę formularza, możesz pozostawić ją bez zmian.
Opcja 'Wyślij dane na adres e-mail ' (mailto:yourname@address.com?subject=Website comments) użyje domyślnego klienta poczty e-mail w komputerze użytkownika, aby wysłać dane z formularza.
Chociaż wydawać by się mogło że użycie tej opcji to dobre rozwiązanie to w rzeczywistości opcja zawodna i zależna w dużym stopniu od konfiguracji przeglądarki i systemu użytkownika (może nie mieć np. w ogóle klienta poczty). Nie zalecamy stosowania tej opcji, chyba że jesteś pewien że wszyscy użytkownicy będą posiadali zainstalowanego  klienta poczty i odpowiednio skonfigurowaną przeglądarkę.

Bardziej niezawodnym rozwiązaniem jest użycie opcji "Wyślij dane do jednej ze stron..." na której umieścimy skrypt (php) odbierający dane i wysyłający na adres e-mail.
Jednak wymaga to pewnej wiedzy i umiejętności aby taki skrypt utworzyć (lub zaadaptować gotowy) i wielu użytkowników nie radzi sobie z tym, więc już od wersji  5.5 WYSIWYG Web Builder wprowadziliśmy gotowe rozwiązania w opcji: "Używaj wbudowanego procesora formularza PHP. Jeśli witryna obsługuje PHP wtedy będzie to zdecydowanie najprostszy sposób na przetworzanie i przesłanych danych z formularza.

Niektóre z funkcji jakie realizuje wbudowany procesor:
1) Skrypt przetwarzania formularzy zostanie automatycznie dołączony do bieżącej strony. Nie wymaga kodowania!
2) Wiadomość zostanie wysłana na wskazany adres e-mail z dołączonymi danymi (wartości:adres e-mail, temat oraz pliki)
3) Można określić przejście do strony po pomyślnym wysłaniu danych oraz stonę do wyświetlenia gdy wystąpią błędy.
4) Można zrealizować przesłanie plików które zostaną dodane jako załączniki.
5) Skrypt posiada zabezpieczenie przed wstrzykiwaniem kodu, sprawdzany może być też e-mail pod kątem poprawności i składni.
Aby włączyć wbudowany procesor PHP dla formularza zaznacz opcję "Użyj wbudowanego procesora PHP formularza aby wysyłać dane na adres e-mail".
Adres e-mail' - wprowadż adres w polu  na który będą przekazywane dane.
Strona Sukces - strona na którą użytkownik zostanie przekierowany gdy dane zostały wysłane z formularza (zazwyczaj po naciśnięciu przycisku 'submit').
Możesz całkowicie zmienić/dostosować formularz edytując go,dodawać i usuwać składniki. Kreator  Formularzy prostu ustawia początkowe wartości, i może być dobrym punktem wyjścia do tworzenia formularza aby nie tworzyć wszystkiego od podstaw.
Jeśli chcesz dodać nowe elementy, aby rozbudować formularz po prostu przeciągaj istniejące elementy na obszar formularza, lub ikony bezpośrednio z Menu (Tolbox) gdy dodajesz nowe składniki .
Zauważ, że jeśli klikniesz "Zakończ" dostaniesz Przypomnienie, aby określić rozszerzenie pliku strony na "php".

To bardzo ważne, aby zmienić rozszerzenie pliku strony na 'php' inaczej serwer nie będzie rozumiał, że strona zawiera kod PHP
Rozszerzenie pliku strony można zmienić w 'Właściwości strony' , lub wprowadzić bezpośrednio w Menadżerze Stron o ile mamy właczoną w programie opcję (Narzędzia > Opcje > Ogólne "Pokazuj rozszerzenia strony w Menadzerze Stron)

Należy również pamiętać, że aby sprawdzić/przetestować swój formularz strona musi zostać opublikowana na serwerze WWW z obsługą PHP .
Podgląd strony w przeglądarce przez użycie "Podgląd strony w przeglądarce" nie będzie działać i prawdopodobnie wyświetli się tylko kod PHP zamiast podglądu własciwego.

Dodatkowe informacje
Jeśli formularz zawiera polu edycji o nazwie 'email' (można ustawić/zmienić nazwę pola we właściwościach), to ten adres e-mail będzie
używany jako adres 'from'  do wiadomości. W nazwie tego pola istotna jest wielkość liter! Więc nie nazywaj go, lub nie zmieniaj na Email lub eMail bo to nie to samo.

Jeśli formularz zawiera jeden lub więcej obiektów "Prześlij plik" skrypt automatycznie dołączy te pliki do wiadomości e-mail.
Related tutorials:
Tutoriale powiązane tematycznie:
Tworzenie formularzy
Jak korzystać z PHP w celu gromadzenia danych formularza?
Najczęściej zadawane pytania na temat form

Krok 1
W pierwszym etapie możesz wybrać w jaki sposób chcesz stworzyć swój formularz.
Wybierz pierwszą opcję "Utwórz nowy formularz na podstawie szablonu i kliknij przycisk' Dalej '.


Nowa kontrolka zostanie dodane na końcu listy,możesz ją przesunąć do góry wybierz ją (zaznacz) i kliknij "Move Up" 2 razy, aby znalazła się powyżej przycisku Reset (ResetButton).

Zmienna ' Akcja ' jest najważniejszą właściwością formularza, określa, w jaki sposób dane zostaną przetworzane.
Temat - w polu  można określić temat wiadomości e-mail.

Aby zakończyć tworzenie formularza w Kreatorze  kliknij przycisk Dalej, a następnie Zakończ. Formularz zostanie dodany do bieżącej strony.
Strona Błąd - strona na którą użytkownik zostanie przekierowany jeśli podczas przetwarzania danych/skryptu wystąpił błąd.

Aby wszystko działało poprawnie twoje konto hostingowe musi mieć możliwość obsługi PHP, a funkcja mail () musi być dostępna, bo w przeciwnym wypadku opisany tu formularz nie będzie działał.
na podstawie : http://www.wysiwygwebbuilder.com/form_wizard.html

Wyjście
---Home------Download------Zakup------Poradniki Online------Szablony------Wsparcie------Forum------Rozszerzenia------Manual------Rózne---
Copyright © 2017