Walidacja Formularzy
Jednym z atutów WYSIWYG Web Builder to potężne narzędzia formularza. Nie tylko można łatwo tworzyć formularze z Kreatora formularzy lub utworzyć je od podstaw z elementami formularza w przyborniku, ale są też opcje walidacji kilku formularzy.
W tym poradniku przedstawimy dostępne opcje walidacji.
Uwaga:Zanim przeczytasz ten poradnik:
Wskazana jest znajomość podstaw tworzenia formularzy w programie, jeśli nie przeczytałeś jeszcze poniższych tematów wskazane jest zrobić to teraz.
- Jak mogę utworzyć formularz w WYSIWYG Web Builder?
- Jak korzystać z Kreatora Formularzy?

Następujące elementy formularzy mają być poddane walidacji:
- captcha
- pole wyboru (checkbox)
- combobox
- pole edycji (editbox)
- upload pliku (file upload)
- przycisk okrągły (radio button)
- obszar tekstowy (text area)
W tym poradniku zajmiemy się walidacją pola edycji w szczególności sprawdzania adresu email. Więcej szczegółów na temat innych opcji można znaleźć w pliku pomocy. Aby uzyskać dostęp do opcji sprawdzania poprawności kliknij zakładkę "validate" we właściwościach obiektu.
Istnieją 3 tryby walidacji:
- Default
- Info bubble ("dymki" w czasie rzeczywistym)
- HTML5
Default (domyślna)
Wyświetla standardową wiadomość w JavaScript.
Info bubble ("dymki" w czasie rzeczywistym)

Wybierz tę opcję, aby włączyć sprawdzanie wprowadzanych danych w czasie rzeczywistym. Pole wejściowe zostanie sprawdzone od razu gdy tylko wyjdzie z trybu 'focus' zbędne jest użycie jakiegokolwiek przycisku przez użytkownika.
W czasie rzeczywistym informacje prezentowane są w "dymkach" zamiast standardowego okna komunikatu, nadaje to formularzom profesjonalnego wyglądu.
Aby skonfigurować styl dymków kliknij przycisk "Ustawienia". Można skonfigurować kolory, czcionki, rodzaj, położenie i efekt animacji dla "dymka".

Jeśli typ walidacji jest ustawiony na "Info buble.." to należy wprowadzić wartość w polu Error Komunikat, zostanie on użyty w tekście informacyjnym. Error Komunikat ustawiamy w sekcji Ogólne we właściwości obiektu.
Wprowadź prawidłowy adres e-mail:
HTML5 validation
Wybierz tę opcję, aby użyć natywnej walidacji formularzy HTML5 w przeglądarce. Zauważ, że ta funkcja nie jest tak samo obsługiwana we wszystkich przeglądarkach również wygląd wiadomości może być różny.
Jedną z zalet tej opcji jest to, że można zastosować swoją stylizację do pola formularza na podstawie stanu. Na przykład można ustawić dla edit box inny kolor, gdy wprowadzone dane wejściowe są nieprawidłowe.
Oto przykład jak można przypisać różne style do różnych stanów wyniku sprawdzenia przy użyciu takiej cechy WYSIWYG Web Builder jak wbudowane style:
Krok 1
Otwórz Menedżera stylów i dodaj nowy styl. Nazwij go 'validation'.
Określ następujące wartości:
- Kolor obramowania (border color) : # 000000
- Styl obramowania (border style) : Solid
- Szerokość ramki (border width) : 1
- Kolor tła (background color) : #FFFFFF
Kliknij przycisk OK, aby zapisać styl.
Krok 2
Wybierz utworzony styl w menedżerze stylów ('validation') i kliknij przycisk "Kopiuj".
Zmień nazwę na: validation:invalid
Ustaw kolor tła na # FF0000
Kliknij przycisk OK, aby zapisać styl.
Krok 3
Wybierz styl 'validation' w menedżerze stylów i kliknij przycisk "Kopiuj".
Zmień nazwę na: validation:valid
Ustaw kolor tła na # 00FF00
Kliknij przycisk OK, aby zapisać styl.
Teraz masz 3 nowo utworzone style w menedżerze stylów:
validation
validation:invalid
validation:valid

Krok 4
Dodaj pole edycji (editbox) otwórz jego właściwości i kliknij zakładkę Style i wybierz "validation" z predefiniowanych styli.
Krok 5
Kliknij zakładkę "Kontrola poprawności" (validation) i ustaw Mode na 'HTML5'.
Ustaw Typ danych ustaw na Adres email.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail:
Wprowadź prawidłowy adres e-mail:

na podstawie :http://www.wysiwygwebbuilder.com/validation.html

Wyjście
---Home------Download------Zakup------Poradniki Online------Szablony------Wsparcie------Forum------Rozszerzenia------Manual------Rózne---
Copyright © 2017