Krok 2
Dodaj zdarzenie  mouseover do obrazu:
a) Otwórz właściwości obrazu, a następnie wybierz zakładkę Zdarzenia.
b) Wybierz onmouseover i ustaw akcję na 'Set Image'.
c) Określ nazwę pliku obrazu mouseover.

WYSIWYG Web Builder ułatwia obsługę kontrolek formularzy i obrazów przy pomocy zdarzeń (events). Aby zademonstrować tę funkcję  utworzymy obraz aby podczas najazdu na niego wskaźnikiem myszy odtwarzać plik dźwiękowy.

Krok 3
Jeśli mysz wychodzi poza obszar obrazu, chcemy aby był wyświetlany ponownie oryginalny obraz.
a) Otwórz właściwości obrazu, a następnie wybierz zakładkę Zdarzenia.
b) Wybierz onmouseout i ustaw akcję na 'Set Image' .
c) Określ nazwę pliku obrazu dla mouseout  ( ten sam jak oryginalny plik obrazu).

Krok 4
Aby odtwarzać dźwięk będziemy korzystali z obiektu Media Player.

Należy pamiętać, że nie wszystkie przeglądarki obsługują wszystkie formaty multimedialne! Patrz -  plik pomocy by uzyskać więcej szczegółów na ten temat.

Kliknij na pasku menu: Dodaj -> Media-> Media Player .
Otwórz właściwości obiektu i wybierz dźwięk. Ustaw typ na 'HTML5 audio'.
Wyłącz autostart i i ustaw właściwość obiektu na ukryty, więc obiekt nie będzie wyświetlany na stronie.
W oknie Właściwości obiektu zapamietaj jego nazwę , jeżeli jest to pierwszy obiekt typu Media Player zazwyczaj ma ID "MediaPlayer1"

Krok 5
Teraz dodamy Zdarzenie aby odtwarzać dźwięk podczas najazdu wskaźnikiem na obraz.
a) Otwórz właściwości obrazu i wybierz "pakietowe" str.
b) Wybierz onmouseover i ustaw akcję na Media Play.
c) Jako cel wskaż  identyfikator obiektu Media Player: MediaPlayer1.

Możesz również wyłączać odtwarzanie  jesli musz wychodzi poza obszar obrazu, w tym celu:
a) Otwórz właściwości obrazu i wybierz "pakietowe" str.
b) Wybierz onmouseout i ustaw akcję do mediów Stop.
c) Jako cel  wskaż identyfikator obiektu Media Player: MediaPlayer1.

Krok 1
Dodaj grafikę na stronę internetową klikając na pasku menu: Dodaj -> Obraz i wybierając obraz, który będzie wyświetlany.
Demo:Play Sound
Demo:events_zip

Pobierz przykłady:
http://www.wysiwygwebbuilder.com/support/demo_events.zip

na podstawie : http://www.wysiwygwebbuilder.com/events.htmlWykorzystanie zdarzeń do zmiany obrazka i odtworzenia dźwięku.
Wyjście
---Home------Download------Zakup------Poradniki Online------Szablony------Wsparcie------Forum------Rozszerzenia------Manual------Rózne---
Copyright © 2017