Jak stworzyć przeciągane okno (Draggable) przy użyciu warstwy?
W tym poradniku pokażemy, jak wykorzystać warstwę stworzyć Draggable warstwę, która jest używana podobnie jak okienko. Metoda ta jest często używany do wyświetlania reklamy lub inne wiadomości.

Krok 1
Utwórz nową stronę w WYSIWYG Web Builder i wstaw obiekt Warstwa (Menu->Dodaj-> Zaawansowane-> Warstwa)
Zanotuj identyfikator obiektu  ID , potrzebny będzie w następnym etapie. Jeżeli jest to pierwsza warstwa na stronie będzie to prawdopodobnie "Layer1". Można zmienić ID w oknie Właściwości na inny.

Uwaga:
Jeśli identyfikator Twojego obiektu warstwy jest jnny niż  "Layer1", należy zamienić wszystkie wystąpienia z "Layer1" w kodzie na nazwę ID swojej warstwy!
Krok 2
Wstaw obiekt HTML na stronę i przeciągnij go na warstwę. Zauważ, że jeśli przeciągnie się obiekt na warstwę stanie się on częścią tej warstwy. Będziemy korzystać z tego obiektu HTML, aby utworzyć pasek tytułowy dla okna.
Krok 3
Kliknij dwukrotnie obiekt HTML i skopiuj / wklej poniższy kod w polu HTML. Ten kod utworzy pasek tytułowy z przyciskiem zamykania.

Krok 5

Dodaj zawartość do warstwy. Może to być tekst, obraz lub inny obiekt z przybornika!
Krok 4

Otwórz włąściwości strony (Menu-> Strona-> Strona HTML, wybierz zakładkę Pomiędzy tagami Head, skopiuj / wklej ten kod:
na podstawie : http://www.wysiwygwebbuilder.com/layers.html
Kliknij kółko aby wyświetlić ponownie okno dragdable

Krok 6
Teraz możesz opublikować stronę lub użyć podglądu, aby zobaczyć działanie.

Krok 7 (opcjonalnie)
Opcjonalnie można użyć zdarzeń (events) , aby ukryć lub pokazać warstwę (i jej zawartość).
a) Dodaj obiekt z obsługą zdarzeń (obraz, kształt lub element formularza)
b) Otwórz właściwości obiektu,przejdź do zakładki zdarzenia.
c) Dodaj Zdarzenie  "onclick ''
d) Akcję ustaw na "Wyswietlaj", jako cel wybierz "Layer1".

Jest to demonstracja warstwy przeciąganej (Draggable).
Użyj paska tytułowego aby przesunąć okno na inną pozycję..
Aby zamknąć okno kliknij "X" w pasku tytułowym.

Warstwa może zawierać dowolną treść, tekst, obrazy lub dowolny inny obiekt z przybornika!
This is the layer title bar X
Wyjście
---Home------Download------Zakup------Poradniki Online------Szablony------Wsparcie------Forum------Rozszerzenia------Manual------Rózne---
Copyright © 2017