Dodawanie tekstu do strony internetowej

Jednym z pierwszych kroków w tworzeniu strony internetowej jest najczęściej dodawanie tekstu.

Wybierz Dodaj-> Tekst z menu i narysuj pole, aby wskazać położenie i rozmiar tekstu. Pamiętaj, że możesz także przeciągnąć i upuścić ikonę obiektu tekstowego z przybornika. Następny dwukrotnie kliknij pole, aby rozpocząć edycję tekstu. Wpisz dowolny tekst, naciskając Enter można przejść do następnego wiersza. Okno automatycznie zmienia swój rozmiar (wysokość), aby dopasować się do tekstu.

Jesli chcesz aby dany tekst był linkiem, zaznacz tekst (cały lub fragment), i wybierz Łącze z menu Formatuj lub kliknij PPM na tekście i wybierz Łącze z menu podręcznego.Kliknięcie PPM na zaznaczonym łączu i wybranie Usuń łącze usuwa istniejące łącze
Aby dowiedzieć się więcej na temat tworzenia łączy przeczytać ten temat:
Tworzenie Łączy (Tworzenie hiperłączy)

Kliknięcie w dowolnym miejscu poza obiektem tekstowym na stronie kończy edycję tego tekstu.
..
Użycie Stylów
Aby zastosować styl do zaznaczonego tekstu, wystarczy wybrać jeden z wcześniej utworzonych stylów z menu Style. Można tworzyć, edytować lub usuwać style z Menedżera stylów (Menu-> Format-> Style).

W następnym kroku można zmienić atrybuty tekstu poprzez podświetlenie tekstu (zaznaczenie fragmentu lub całości za pomocą myszy), który chcesz zmodyfikować, a następnie ustawić atrybuty przy pomocy narzędzi Formatuj. Na pasku narzędzi można wybrać/zmienić rodzaj czcionki, rozmiar czcionki, pogrubienie, kursywa, podkreślenie, kolor tekstu i kolor podświetlania.
Istnieje wiele innych opcji formatowania dostępnych w menu Format:
Pokrewny Poradnik:
Korzystanie z Menedżera stylów

Tworzenie Łączy (Tworzenie hiperłączy)
Narzędzia Formatowania dostępne są również z menu kontekstowego (rys.4) przez PPM na zaznaczonym/podświetlonym tekscie ( jak na obrazku powyżej. PPM=Prawy Przycisk Myszy )
tip:
To jaki będzie domyślny rozmiar czcionki,kolor, krój czcionki nowo dodanego tekstu zależy od ustawień we właściwościach strony (zakładka formatowanie)

na podstawie : http://www.wysiwygwebbuilder.com/add_text.html
Wyjście
---Home------Download------Zakup------Poradniki Online------Szablony------Wsparcie------Forum------Rozszerzenia------Manual------Rózne---
Copyright © 2017