Korzystanie z wtyczek w CMS

Poniżej lista wtyczek, które są aktualnie dostępne:
User Manager plug-in
Dodawanie / Edycja / Usuwanie użytkowników. Umożliwia to zarządzanie użytkownikami, bez konieczności używania narzędzi z grupy logowania WWB . Umożliwia również nadawanie uprawnień  użytkownikom by mogli dodawać lub edytować własne strony.
Comments plug-in
Dodaje możliwość dodawania komentarzy na stronie.
Discussion plug-in
Plug-in pozwala na dodawanie komentarzy na stronie.
Użytkownicy mogą wypowiedzieć się na temat zawartości strony a inni użytkownicy będą mogli wysyłać odpowiedzi na komentarz
Downloads plug-in
Automatycznie tworzy listę linków z plików znajdujących się w folderze.
FAQ plug-in
Tworzy prostą listę najczęściej zadawanych pytań (FAQ).
Password plug-in
Ochrona strony CMS za pomocą hasła. Opcja będzie skonfigurowana bezpośrednio podczas edycji strony (online), a każda strona może mieć własne indywidualne hasło.
File Manager plug-in
Implementuje na stronę podstawowy menedżer do przesyłania plików. Domyślny folder ustawiony jest na 'file', ale można to zmienić poprzez edycję pliku wtyczki (plugin.php).
Form plug-in
Dynamicznie tworzenie formularzy (online). Obsługuje podstawową walidację formularza (w zależności od wybranego typu danej wejściowej) i reCAPTCHA. Dane mogą być wysłane w wiadomości e-mail i / lub przechowywane w bazie danych i eksportowane później do pliku CSV .
Guestbook plug-in
Podstawowa księga gości, która może być zintegrowana z CMS.
Mailing list plug-in
Pozwala gromadzić i zarządzać adresami e-mail dla listy mailingowej. Użytkownicy mogą zapisywać się na listę mailingową standardowo podając swój adres e-mail w formularzu.
W celu weryfikacji adresu e-mail i potwierdzenia E-mail z linkiem zwrotnym zostanie wysłany na podany adres.
Administrator będzie mógł wysyłać wiadomości do użytkowników według listy subskrybowanych użytkowników.
Photo album plug-in
Photo Album plug-in jest podstawowym rozwiązaniem albumu zdjęć online dla CMS. Będzie on wyświetlał obrazy z foldera na serwerze.
Slideshow plug-in (Pokaz slajdów)
plug-in dodaje pokaz slajdów na stronę CMS.
Plug-in Manager
Plug-in Manager może być używany do włączania / wyłączania dostępnych wtyczek CMS (online).
Poll plug-in
Prosta ankieta.
Tell-a-friend plug-in (Powiadom znajomego)
Dodaje podstawowy formularz Tell-A-Friend do strony CMS.

Dodatkowe wtyczki dla CMS można znaleźć tutaj:
http://www.wysiwygwebbuilder.com/free_extras.html


na podstawie : http://www.wysiwygwebbuilder.com/cms_plugins.html

Ważna Uwaga!
Przed przeczytaniem tego poradnika upewnij się że zrozumiałeś podstawowe zasady zastosowania  narzędzi CMS omówione w tym tutorialu : Rozpoczęcie pracy z systemem zarządzania treścią.

Na koniec w ramach podsumowania kilka zasadniczych faktów o wtyczkach:
• Wtyczki są to standardowe skrypty PHP.
• Wtyczki mogą być modyfikowane, jeśli posiadamy podstawową wiedzę na temat  PHP. Przykładowo można tłumaczyć lub modyfikować tekst wyświetlany przez wtyczki.
• Wtyczki są ładowane/używane przez CMS View i CMS Admin.
• Większość wtyczek ma część dla 'view' (generującą treść) oraz część dla 'admin' (do zarządzania jej działaniem) . Część 'view' jest ładowana przez View CMS. Kod wygenerowany przez plugina najczęściej dodawany ("wstrzykiwany") jest na końcu treści.
, • Część 'admin'  jest ładowana do CMS Admin i może wyświetlać w nim zakładkę do konfiguracji.
• każdy plug-in będzie generował własną tabelę w bazie danych MySQL do przechowywania konfiguracji i danych.
• większość wtyczek używa domyślnej stylizacji skonfigurowanej w programie (obiekt 'CMS View')
• Wtyczki są lokalnie przechowywane w folderze Moje dokumenty \ WYSIWYG Web Builder \ SYSTEM \ plugins \
• Wtyczki są publikowane do podkatalogu "plugins" na serwerze. Każda wtyczka ma swój własny folder.

Wtyczki mogą dodawać nową funkcjonalność do CMS. Większość wtyczek dodaje dodatkową treść/zawartość do strony. Na przykład "komentarze" plug-in dodaje komentarze na końcu strony. CMS przechowuje informacje dla każdej strony w oddzielnym rekordzie w bazie danych. Informacja ta może zawierać "flagę", czy wtyczka jest włączona na danej stronie lub w przypadku komentarzy wtyczki w jednym z kilku elementów na stronie.

Plug-iny są w zasadzie tylko skryptami PHP, które są "wstrzykiwane" na stronę. Jeśli masz wiedzę na temat PHP możesz zmodyfikować te skrypty lub nawet stworzyć własne wtyczki! Skrypty znajdują się na dysku lokalnym w katalogu Moje dokumenty \ WYSIWYG Web Builder \ system \ plugins . Każda wtyczka posiada własny folder, który zawiera wszystkie pliki jakich potrzebuje wtyczka do działania.

Wiedz o tym że nie zapewniamy wsparcia w sprawie modyfikowanych skryptów wtyczek. Jeśli chcesz zmienić lub przetłumaczyć tekst wtyczki możesz otwórzyć go w dowolnym edytorze tekstu (np notepad++). Należy pamiętać, że każda wtyczka posiada zazwyczaj zestawienie zmiennych w tym łańcuchów tekstowych na początku skryptu, edytując te łańcuchy można zmienić np.teksty używane we wtyczce.
Ostrzeżenie: nie należy niczego zmieniać jeśli nie posiadasz wiedzy/umiejętności, jeśli już to robisz to na własną odpowiedzialność, gdyż błędy popełnione w kodzie mogą powodować skutki trudne do przewidzenia!

Wtyczki można dołączać za pomocą właściwości "plugins" obiektu 'Admin' z CMS. Zasoby/pliki włączonych wtyczek zostaną przesłane do serwera i umieszczone w podkatalogu (plugins) bieżącego folderu. Można włączyć / wyłączyć wtyczkę w menedżerze plug-in (online) lub przez zmianę nazwy folderu (wystarczy wstawić podkreślenie przed nazwą folderu). Na przykład zmiana nazwy menedżera plików z filemanager na  _filemanager). Ostatecznie można po prostu usunąć cały folder wtyczki z serwera

Uwagi:
Każdy plug-in automatycznie wygeneruje jedną lub więcej tabel w bazie danych MySQL na serwerze ! Tabele nie zostaną usunięte podczas dezaktywacji/usuwania plugina!

Generowane tabele zawierają konfigurację plugina oraz inne dane (na przykład dane z księgi gości).
Więc należy instalować jedynie wtyczki których potrzebujemy gdyż będziemy posiadać z dużą ilość nie używanych tabel w bazie danych.

Wszystkie opublikowane wtyczki zostaną załadowane i są przetwarzane przez wszystkie strony, nawet jeśli nie są one włączone dla danej
strony. Więc zbyt wiele wtyczek na serwerze może powodować spowolnienie działania całego systemu CMS.

Poniżej zrzut ekranu narzędzia Administrator CMS (online) z kilkoma aktywowanymi wtyczkami i cke w roli edytora treści .
Jak widać każda wtyczka posiada własną kartę do jej konfiguracji.Wyjście
---Home------Download------Zakup------Poradniki Online------Szablony------Wsparcie------Forum------Rozszerzenia------Manual------Rózne---
Copyright © 2017