Korzystanie z karuzeli do tworzenia animowanych prezentacji..

Od wersji WWB10 wprowadziliśmy zdarzenia uaktywniane w karuzeli. To umożliwi wywołanie akcji, w czasie zmiany strony w Karuzeli (gdy obrazek jest przewijany). W tym tutorialu użyto tej funkcji do utworzenia dodatkowo animacji podczas pokazu slajdów, gdzie każda strona Karuzeli wyświetla jeszcze dodatkowy obrazek z animacją.

Ten pokaz był inspirowany przez stronę internetową http://www.mattdusk.com/ o jednym z współczesnych wielkich wokalistów jazzowych.

demo na tej podstawie możesz zobaczyć tutaj::
Ka
ruzela i zdarzenia
Krok 2

Dodaj jedno zdjęcie na każdej stronie karuzeli. Być może trzeba użyć klawiatury, aby wyrównać obraz dokładnie wewnątrz panelu karuzeli.
Alternatywnie można ręcznie wpisać współrzędne w Menadżerze właściwości.
Krok 3

Na kazdym obrazie z karuzeli będzie dodatkowo wyświetlany inny obiekt w tym przypadku użyto obiektu Shape  (przemianowane na w demie na Title) z tekstem (dla stron 1,2,3)
Dodaj wiec obiekt kształt, ustaw jego właściwości (wygląd,kolor etc..), przejdź do zakładki tekst wprowadź jakiś tekst (nie zapomnij ustawić koloru,czcionki etc..)Zatwierdź wprowadzone ustawienia, a obiekt Kształt umieść na odpowiedniej stronie Karuzeli na pozycji która ci odpowiada.
Dodaj taki przygotowany kształt do każdej strony karuzeli.
.

Wskazówka:
Obrazy wypełniają cały panel karuzeli nie można się więc łatwo poruszać się pomiędzy stronami, ponieważ elementy nawigacyjne są blokowane (zasłonięte) przez obraz. Ale można podczas edycji powiększyć tymczasowo rozmiar karuzeli lub wybierz obiekt Karuzela przytrzymaj klawisz CTRL i kliknij w obrębie Karuzeli, aby przejść do następnej strony. Upewnij się, że to Karuzela  jest wybrana a nie obraz w niej lub inny obiekt.
Krok 1

Dodaj obiekt Karuzela. Ustaw Animacja na efect-fade  (lub możesz wybrać inny efekt). W tym demo Użyłem 3 obrazków 'głównych' po jednym na każdą stronę, więc ustaw liczbę stron na 3.
Krok 4

W menadżerze Obiektów odznacz aby dodane Kształty zostały ukryte.
Krok 5

Teraz musimy dodać zdarzenia do Karuzeli, aby dodane obiekty Kształt nam się wyświetlały oczywiście żeby było ciekawiej z animacją.
Wybierz właściwości obiektu Karuzela, przejdź do zakładki 'Zdarzenia'
I dodaj Zdarzenie:
Zdarzrenie : activate[01]
Akcja : Show with Effect
Docelowo :Shape1
Effect : Drop Left    Lengt :500
Easing : linear

Oczywiscie co do efektów możesz poeksperymentować i ustawić inne.

Karuzela może mieć do 25 stron, a każda strona ma swoje własne zdarzenie 'activate' .
Jesli dodaliśmy 3 obiekty Kształt to wypadało by dodać 3 zdarzenia, więc utwórz jeszcze 2 zdarzenia.
Krok 6

Ostatnim krokiem jest dodanie zdarzeń, aby ukrywać obiekty, gdy wyświetlana jest karta inna niż ta na której obiekt dodaliśmy czyli po dwa na kartę, a to dla tego bo karuzela może być przesuwana w lewo lub prawo.
Dodajmy wiec 3 zdarzenia ukrywajace obiekty Kształt.
(shape) .

Oczywiście można umieścić więcej niż 1 obiekt na karcie. Możesz dodać wiele obiektów na każdej karcie karuzeli i pokazać je z różnymi animacjiami, aby stworzyć bardziej złozone pokazy slajdów.
Demo:
Karuzela i zdarzenia

Pobierz projekt demo (wymaga wersji 10.1 lub nowszej):
http://www.wysiwygwebbuilder.com/support/mattdusk/mattdusk.zip

Zdarzrenie : activate[02] / Akcja : Show with Effect/Docelowo :Shape2/Effect : Drop Right / Lengt :500/ Easing : linear
Zdarzrenie : activate[03] / Akcja : Show with Effect/Docelowo :Shape3/Effect : Slide Down / Lengt :500/ Easing : linear
Zdarzrenie : activate[X]
Akcja : Hide
Docelowo :ShapeX

Za X podstawiając wartości jak na zrzucie obok

na podstawie : http://www.wysiwygwebbuilder.com/carouselevents.html
Wyjście
---Home------Download------Zakup------Poradniki Online------Szablony------Wsparcie------Forum------Rozszerzenia------Manual------Rózne---
Copyright © 2017