Jak korzystać z "Karuzeli"?

Oto krótkie wprowadzenie do obiektu "Karuzela" (
carousel). To jeszcze jedna z bardziej zaawansowanych funkcji w WYSIWYG Web Builder!
Karuzela wyświetla obrazy i inne obiekty, przewijając karty z zawartością (również z animacją) . Użytkownicy mogą używać elementów nawigacyjnych aby przenosić się do konkretnego panelu za pomocą ikony paginacji lub przeglądać kolejno Carousel używając BACK / NEXT.  Jest to bardzo skuteczna metoda, aby zwiększyć użyteczność strony  i zainteresować odwiedzającego użytkownika. Prawdopodobnie widziałeś takie efekty na wielu popularnych stronach internetowych, takich jak Apple czy Blackberry.

Przykłady utworzone w WYSIWYG Web Builder:
http://www.wysiwygwebbuilder.com/support/apple/
http://www.wysiwygwebbuilder.com/support/blackberry/

Krok 2

Aby dodać nową treść do aktualnej strony, po prostu przeciągnij i upuść obiektów na obszar karuzeli.
Krok 3

Aby dodać obiekty do innej kary w karuzeli, najpierw przejdź do tej karty albo za pomocą kontrolek paginacji lub Dalej / Wstecz) lub lub wybierz obiekt Karuzela przytrzymaj klawisz CTRL i kliknij w obrębie Karuzeli, aby przejść do następnej strony. Upewnij się, że to Karuzela  jest wybrana a nie obraz w niej lub inny obiekt, po wybraniu karty przeciągnij i upuść obiekt na tej karcie..
Tryb Full Width (dostępny od wersji WWB 9.2 i nowsze)

Wiele nowoczesnych witryn internetowych używa fantazyjnych animacji, aby przełączać się między stronami bez faktycznie ładowania innej strony. Obiekt Karuzela doskonale nadaje się do realizacji tej funkcji! Każda strona w Karuzeli będzie reprezentować (udawać) stronę w witrynie, a użytkownik może poruszać się po stronach przy pomocy menu  lub zdarzeń.
Przykład można zobaczyć tu : Karuzela 3D "Full Width"


Wskazówka:
Rozmiar przeciąganych na karuzelę obiektów powinien być mniejszy niż wielkość karuzeli w przeciwnym razie nie uda się go umieścić  w kontenerze i nie stanie się on jej częscią! Więc jeśli obiekt, który chcesz dodać do Karuzeli jest większy niż Karuzela to albo przed dodaniem obiektu zwiększ rozmiary karuzeli lub zmniejsz rozmiary obiektu który chcesz dodać. Jeśli obiekt jest obrazkiem/zdjęciem najlepiej  faktycznie zmienić jego rozmiary np.w programie zewnętrznym, gdyż zmniejszenie rozmiarów obrazka nie wpływa na zmniejszenie jego  "wagi" (program w żaden sposób nie ingeruje w strukturę danych obrazka),  a tylko wyświetlany jest zmniejszony i nie potrzebnie będzie zwiększał wagę strony.Faktyczne zmniejszenie wagi obrazka zmniejszonego w programie WWB może nastąpić po użyciu niektórych efektów obrazu gdy na zmniejszony obrazek zostanie dodany efekt wtedy faktycznie obrazek jest przetwarzany przez program, w takiej sytuacji użycie Resampluj na obrazku jak najbardziej wskazane gdyż ponowne próbkowanie obrazu zmieni liczbę pikseli, a zatem fizyczną wielkość pliku obrazu jeśli rozmiar jest mniejszy niż oryginał, jeśli rozmiary obrazka (w obszarze roboczym) jest większy niż jest on faktycznie, fizyczny rozmiar pliku wzrośnie po resamplingu!

Jak można kontrolować wyświetlanie kart karuzeli przy pomocy zdarzeń?

Można dodać obiekt z obsługą zdarzeń (poza obrębem karuzeli), obraz kształt etc., a w zakładce zdarzenia i dodać:
zdarzenie:onclick
akcja:Slideshow Next (lub Slideshow Previous )
Docelowo:Carousel1

W okienku JavaScript: nic nie wybieraj tylko wprowadź:  $('#Carousel1').carousel('goto,1'); gdzie Carousel1 jest identyfikatorem karuzeli.
'Goto, 1' przejście do pierwszej karty ,a 'Goto, 2' przejsciei do drugiej karty karuzeli etc...
itp...


Aby wyświetlać następny slajd można również użyć JavaScript:
$('#Carousel1').carousel('next');
poprzedni slajd:
$('#Carousel1').carousel('prev');

Ważna uwaga:
Kiedy w karuzeli jest ustawiony jakiś "efekt-"  (opcje>animacja) 
.carousel zmień na: .carouseleffects !
Na przykład było:

$('#Carousel1').carousel('goto,1');
po zmianie
$('#Carousel1').carouseleffects('goto,1');
Krok 1

Przeciągnij obiekt Karuzela na obszar roboczy. Pojawi się pusty obszar z dwoma przyciskami i kontrolki stronicowania.
Przyciski mogą być wykorzystane, aby przejść do następnego lub poprzedniego panelu (w czasie edycji). Jako kontrolery  paginacji wyświetlane są 'kropki' dla każdej strony w karuzeli. Można bezpośrednio przejść do konkretnej strony, klikając kropkę. Kolory i wielkość kontrolerów stronicowania jest konfigurowalna i oczywiście można wybrać własne obrazy i można również to samo zrobić z Poprzedni  / Następny .

na podstawie : http://www.wysiwygwebbuilder.com/carousel.html

Aby było to możliwe, trzeba ustawić w karuzeli tryb  '"Full Width Mode", będzie wtedy zajmować całą szerokość strony.


Możliwe jest również, aby bezpośrednio przechodzić do konkretnej karty karuzeli:
1. Dodaj obiekt Karuzela na swojej stronie.
2. Zanotuj identyfikator. Domyślną wartością jest "Carousel1 ''.
3. Dodaj na stronę obraz, kształt lub inny obiekt z obsługą zdarzeń..
4. Otwórz właściwości tego obiektu i wybierz zakładkę "Zdarzenia".
5. Kliknij przycisk "Dodaj", aby wstawić nowe zdarzenie.
6. Wybierz "zdarzenie": OnClick i ustaw w "Akcja"  "FunkcjaJavaScript" (JavaScript function).
Wyjście
---Home------Download------Zakup------Poradniki Online------Szablony------Wsparcie------Forum------Rozszerzenia------Manual------Rózne---
Copyright © 2017