Słowo "blog" to skrót od web log. Blog jest dziennikiem, który jest publikowany w internecie do czytania przez odwiedzających. Obiekt Blog pozwala w łatwy sposób na wdrożenie bloga na swojej stronie internetowej, bez specjalnych wymagań dotyczących serwera WWW, ponieważ cała zawartość jest statyczna (jest to edytowane w WWB).
Ale w przeciwieństwie do jego nazwa wskazuje, Blog można stosować Fore czymś więcej niż tylko blog. Jest to także szybki sposób wyświetlić wszystkie rodzaje danych jest lista lub siatki.

Element blog może mieć temat, opis, datę i ewentualnie zdjęcie.
Dodawanie wpisów
Aby dodać nowy wpis do blogu, kliknij przycisk Dodaj w oknie właściwości. Nadaj mu tytuł, a następnie wpisz wiadomość bloga w polu tekstowym.
Opcjonalnie można wstawić zdjęcie i link do powiązanej strony. Jak powiązanie jest osadzone w elemencie zależy od wybranego układu.
Dla większości układów link zostanie przypisany do tytułu. Ale niektóre układy mają również przycisk 'Czytaj więcej'
Wygląd (Layouts)
Jedną ważnych cech bloga jest możliwość zmiany układu elementów. Jest dostępnych kilka predefiniowanych układów, więcej układów można pobrać ze strony :
http://www.wysiwygwebbuilder.com/free_extras.html
(archiwum zip z plikiem exe do instalacji  http://downloads.wysiwygwebbuilder.com/wwb_bloglayouts.zip)

Można również tworzyć własne układy (z szablonów HTML / CSS). Szablony są przechowywane w folderze Documents\WYSIWYG Web Builder\System\blog . Tworzenie własnych układów wymaga pewnej wiedzy i znajomości, HTML / CSS!

Oto kilka przykładowych układów (kliknij, aby zobaczyć większy obraz):
Tekst Komentarza - każdy wpis będzie miał link na dole, aby umożliwić czytelnikowi wysłanie komentarza. Domyślnie ustawiony tekst to  'Send Comments', ale możesz zmienić go na dowolny. Jeśli zostawisz to pole puste nie zostanie wyświetlony żaden link.
Adres email dla komentarzy - określa adres e-mail, przez który będzie wysłana treść komentarza.

Ordner - określa kolejność porządkowania wpisów "Rosnąco" lub "Malejąco"  ('Ascending' lub'Descending').

Kolumn - kreśla, czy mają być wyświetlane pozycje blogu w kolumnach. Ta opcja pozwala ustawić również, aby każdy punkt przerwania miał inną liczbę kolumn.

Stronicowanie
Wpisów na stronię -  określa ile wpisów będzie wyświetlanych na jednej stronie. "0" = wartość nie limitowana.Przyciski przechodzenia do stron mogą być umieszczone na dole lub na górze (top / bottom)

Blog może być również wyświetlany w Karuzeli. Gdy ta opcja jest włączona, wpisy bloga będą wyświetlane w formie pokazu slajdów, poniżej Blog w Carousel ze stylem:block(left).

Więcej informacji
Więcej szczegółów na temat opcji bloga jest dostępnych w pliku pomocy.
Blog wspiera 'Responsive Fonts' (różne rozmiary czcionek w punktach przerwania)  więc obiekt może mieć różne rozmiary czcionek w różnych rozdzielczościach strony. Może to być więc przydatne, jeśli potrzebujesz większej czcionki dla mniejszych ekranów. Każdy punkt przerwania może mieć inny rozmiar tekstu.

Także liczba kolumn mogą być inne dla każdej rozdzielczości. Więc większe rozdzielczości mogą mieć więcej znaków niż mniejsze. Gdy blog jest częścią układu na siatce  będzie automatycznie rozciągany na podstawie szerokości ekranu.
Wprowadzenie do Obiektu Blog
Carousel
Więcej informacji
Responsive Blog

<< kliknij aby zobaczyć wszystkie zakładki
Wyjście
---Home------Download------Zakup------Poradniki Online------Szablony------Wsparcie------Forum------Rozszerzenia------Manual------Rózne---
Copyright © 2017