Animowanie tekstu w Bannerze

Jednym z mniej znanych cech WYSIWYG Web Builder jest zdolność do animowania poszczególnych znaków tekstu Banner.
Za pomocą wbudowanych animacji CSS3 w WYSIWYG Web Builder można tworzyć niesamowite animowane banery bez użycia animowanych gif-ów,  flash czy wideo.
UWAGA!:
Animacje CSS3 będą działać tylko w nowoczesnych przeglądarkach!
Animacje i przejścia nie działają w programie Internet Explorer 9 lub wersji starszej!

Nie wszystkie animacje mogą być użyteczne do animowania tekstu.
Na przykład animacja border-kolor nie będzie miała żadnego wpływu na treść,
inne mogą wyglądać i działać dziwnie ...

Również niektóre animacje zostały zaprojektowane do rozpoczynania sekwencji wyświetlania, podczas gdy inne  zaprojektowano do jej zakończenia. Zazwyczaj sama nazwa wskazuje do czego animacja się nadaje.
Na przykład "puff-in" jest do rozpoczynania ,a "puff-out" jest do zakończenia. Ale oczywiście można zaprojektować własne animacje z użyciem Menedżera Animacji.
Krok 2

Ustaw w "Format wyjściowy" że tekst ma być opublikowany jako standardowy tekst ze stylowaniem CSS3.
Możesz wprowadzić swój własny dowolny tekst (2a).
Krok 3
Zaznacz "Użyj animacji CSS3 dla tekstu'' w zakładce
"Text Animation"(sekcja "Ogólne").

Można ustawić inną animację rozpoczynającą, a inną gdy znaki są ukrywane.
Jeśli ustawisz zarówno animacje następnie będą odtwarzane w sposób ciągły.
Jeśli tylko animacja show jest podana, animacja będzie grać tylko raz na stronie obciążenia..

Czas trwania określa długość animacji i Opóźnienie Określa opóźnienie pomiędzy animacją każdego znaku.
Kolejność animacji można ustawić za pomocą właściwości trybu:
Sekwencja - znaki będą animowane kolejno (tak jak występują)
Reverse - kolejno ale od tyłu.
Shuffle - kolejność losowa.
Krok 1
Dodaj obiekt baner.

Witaj. To jest poradnik jak utworzyć taki BANER

Wyjście
---Home------Download------Zakup------Poradniki Online------Szablony------Wsparcie------Forum------Rozszerzenia------Manual------Rózne---
Copyright © 2017