Dodawanie zdjęcia do strony internetowej

Aby dodać zdjęcie, obrazek,grafikę z pliku wybierz z Menu: Dodaj -> Obraz i narysuj pole w miejscu położenia obrazu (rys.1). Lub wybierz ikonę Obraz z przybornika (rys.2), albo PPM w obszarze roboczym i wybierz Image (rys.3)

Zmiany rozmiarów obrazu dokonamy chwytając za uchwyty obiektu obrazu (narożniki etc..).

Rozmiar nie ma tu znaczenia ani dokładna pozycja, Web Builder automatycznie dostosowuje pole do oryginalnego rozmiaru obrazka po wczytaniu, pozycję oraz rozmiar będziesz mógł doprecyzować później. W otwartym oknie dialogowym zobaczycz pliki graficzne, możesz przemieszczać się pomiędzy katalogami aż znajdziesz obrazek do wstawienia. Wybierz zdjęcie, które chcesz dodać, a następnie kliknij przycisk Otwórz lub kliknij dwukrotnie (dwu-klik) aby dodać go do strony.

Stosowanie efektów do obrazu

W WYSIWYG Web Builder można zastosować efekty do zdjęć bez konieczności otwierania oddzielnego edytora zdjęć! Oto niektóre z dostępnych efektów : Kontrast, Jasność, Blur, GrayScale, Płaskorzeźba, Negatyw, Sepia, wyostrzenie, Zmiękczenie i wiele więcej!. Zobacz!

Dostępnych jest ponaddto wiele goptowych narzędzi do przekształceń obrazków np.jak przycięce obrazka według matrycy (zmiana kształtu ), lub dodanie cienia, znaku wodnego etc.
Pokrewne tematy:
Tworzenie odnośników do stron (Tworzenie hiperłączy)
Niektóre efekty obrazu

Obracanie obrazu
Istnieje możliwośc obracania obiektów obrazów i kształtów.

Aby obrócić obiekt:
1. Należy wybrać narzędzie Rotate, ( Menu-> Edycja-> Obróć).
2. Kliknij, aby wybrać obiekt, aby były widoczne uchwyty, najedź na uchwyt aż pojawi się wskaźnik obracania.
3. Przytrzymaj przycisk myszy i przeciągnij w kierunku, w którym chcesz obrócić obiekt, a następnie zwolnij. Użycie klawisza Shift umożliwia obrót skokowo co 15 ° .
rys.1
rys.2
rys.3na podstawie : http://www.wysiwygwebbuilder.com/add_images.html
Wyjście
---Home------Download------Zakup------Poradniki Online------Szablony------Wsparcie------Forum------Rozszerzenia------Manual------Rózne---
Copyright © 2017