Prowadnice (linie pomocnicze)-opcje


Ustawienia Prowadnic
Przyciągaj do prowadnic linijki - po właczeniu tej opcji linie usyskają "magnetyczność" i wszystkie obiekty (lub ich boki)podczas przesuwania,zmiany rozmiaru będą przyciagane do linji jeśli znajdą sie w jej pobliżu.
Uwaga:jeśli opcja jest włączona przytrzymanie klawisza SHIFT w trakcie czynności wyłącza doraźnie magnetyczność linji.
Wyświetlaj prowadnice linijkowe na wierzchu - jeśli ta opcje jest włączona linie wyświetlane są nad obiektami
Wyświetlaj etykiety narzędzi podczas zmiany rozmiaru i przemieszczania obiektów i lini (pomocniczych).

Gdy opcja jest właczona będzie nam to pokazywać pozycję lub rozmiary obiektu
Uwzględnij obiekt nawet wtedy gdy nie jest cały w strefie zaznaczenia.
Czyli podczas wybierania (zaznaczania) obiekt zostanie zaznaczony jeśli "załapiemy" nawet fragment obiektu.
Wyświetlaj kontury komórki tabeli (jeśli krawędź = 0)
Pokazuj ID Warstw i  Formularzy
Blokuj szerokość strony (brak automatycznej regulacji rozmiaru)
Blokuj wysokość strony (brak automatycznej regulacji rozmiaru)
Pokazuj Linie Graniczne
gdy opcja jest włączona wyświetlane są linie (pahe width, page heigt), włączenie jak najbardziej zalecane.
Pokazuj Inteligentne linie pomocnicze, gdy obiekty są wyrównane

Jeśli opcja jest włączona będą nam się wyświetlać (tylko w czasie przesuwania, zmiany rozmiaru obiektu) linie pozwalające ustawić obiekt na pozycji względem innego obiektu (jego z jego boków lub środka)
Kolor prowadnicy
chyba jasne i nie trzeba nic objaśniać
zmiana rozmiaru obrazka ->
zmiana pozycji obrazka ->


Gdy opcje są włączone i jeśli w trakcie edycji (przesuwanie,zmiana rozmiaru obiektu etc..) wyjdzie on poza ustalony rozmiar strony w pionie lub poziomie (pahe width, page height) rozmiary strony ulegną zmianie. Przydatne będzie tu włączenie tej opcji (czyli zablokowanie) zmiany rozmiaru w poziomie) i oczywiście jej wyłączenie dla wysokości strony bo jeśli będziemy dodawać nowe obiekty strona (jak i widok w oknie roboczym) będzie nam się automatycznie wydłużać.
Siatka
Wyświetlaj Siatkę (w trybie Dots będą to punkty) - ułatwia rozmieszczanie obiektów na stronie (odstępów między obiektami w pionie i poziomie)
Wyświetlaj Siatkę Na Wierzchu - działanie analogiczne do 'Wyświetlaj prowadnice linijkowe na wierzchu'
Przyciągaj do siatki - działanie podobne jak  'Przyciągaj do prowadnic linijki' lecz bez możliwości doraźnego wyłączenia za pomocą przytrzymania SHIFT. Również przesuwanie obiektów przy pomocy strzałek na klawiaturze tylko o wartości ustawione w OdstępyPionowo i OdstępyPioziomo
UWAGA jeśli opcja jest włączona działa nawet wtedy gdy siatki nie widzimy (wyłączona opcja Wyświetlaj Siatkę)
Siatka w trybie Column.
siatka będzie składać sie tylko z  kolumn.
Width (szerokość) - tyle będzie zajmowała siatka (procentowo) szerokości strony.
np szrokość strony 1000px, width 80% - czyli od lewej strony 100px i od prawej krawędzi 100px, analogicznie jeśli szerokośc 1000px, width 50% to od lewej i prawej po 250 px .
Columns - ilość kolumn.
Gutter (w procentach) - określa odstępy pomiędzy kolumnami 'siatki'.
UWAGA:
Ustawienia 'Dots' i 'Columns' oraz podziałki dla siatki dotyczą indywidualnie każdej strony, więc można mieć ustawione na jednej dots a na innej kolumny oraz gęstość siatki może być inna na każdej ze stron. Ustawienia te są również uwzględnione podczas zapisywania  pliku projektu witryny.


UWAGA:
W trakcie rozwoju programu (nowsze wersje) działanie przedstawionych tu funkcji może się zmienić (mogą działać inaczej), mogą  zniknąć z programu lub mogą pojawić się nowe opcje i ustawienia.Wyjście
---Home------Download------Zakup------Poradniki Online------Szablony------Wsparcie------Forum------Rozszerzenia------Manual------Rózne---
Copyright © 2017