Właściwości strony - Różne

Przekierowanie
przekierowuje użytkownika do innej strony po określonym czasie  (używa metatagu 'refresh ') .

Przekieruj do:

Nie przekierowuj (Do no redirect)
Wyłącza funkcję przekierowania.

Strona internetowa  (Web Site)
Przekieruje użytkownika do strony zewnętrznej.

Strona wewnętrzna (Internal page)
Przekierowuje użytkownika do strony w bieżącym projekcie witryny.
 
Przekieruj URL (Redirect URL)
Określa adres URL, gdzie użytkownik zostanie przekierowany.

Opóźnienie przekierowania (Redirect Delay)
Określa opóźnienie przekierowania. 0 (zero) oznacza bez opóźnienia.
SEO-dla tobotów  (Search Engine Optimization)
Ustawienia wytycznych dla robotów.

Robot
Ten Meta Tag jest używany, aby poinformować robota czy strona ma być indeksowana czy nie i w jaki sposób.
-noindex - konkretna strona na której jest umieszczony ten tag nie jest indeksowana przez robota
-nofollow - robot nie będzie podążał za linkami obecnymi na stronie z tym tagiem.
Przykład   <meta name="robots" content="index, follow"> 

Wróc za: (Revisit after)

Ten Meta Tag ma za zadanie poinformować robota na kiedy jest zaproszony ponownie na wizytę.
Przykład   <meta name="revisit-after" content="1 day">

Ważność strony (Expires after)

Tag służy do poinformowanie robota że po tym okresie treść strony nie jest już ważna.
Podajemy ilość dni, program wygeneruje datę i czas.
Przykład   <meta name="expires" content="Tue, 25 Oct 2016 09:22:29 GMT"> 
Overflow (Przepełnienie)
Te ustawienia określają czy zawartość będzie ucinana kiedy będzie wieksza niż okno przeglądarki.
"overflow-x" określa ucinanie z lewej i prawej strony, "overflow-y" dotyczy górnej i dolnej krawędzi.

-none

Atrubut Overfflow nie zostanie dodany do HTML strony. W tym przypadku zachowanie może być różne i zależeć od przeglądarki.

-visible (widoczny)
Wartość ta wskazuje, że zawartość nie będzie obcinana, będzie widoczna.

·hidden (ukryte)
Wartość ta wskazuje, że zawartość będzie obcięta i że żaden mechanizm przewijania nie będzie użyty.

·scroll (przewijanie)
Wartość ta wskazuje, że zawartość będzie obcięta i będą wyświetlone paski przewijania.
Dzięki temu unika się problemu w czasie przewijania w dynamicznym środowisku w którym strony mają różne rozmiary.

·auto
Ustawienie wartości powoduje że widoczność jest zależna od  przeglądarki, ale zazwyczaj powinno to umożliwiać mechanizm przewijania.
Master Frame
Określa stronę używaną jako ramka nadrzędna.
Informacja dla WWB że zawartość tej strony zostanie umieszczona wewnątrz obiektu Place Holder na wskazanej stronie podczas podglądu lub publikacji strony

Aby usunąć ustawioną wartość kliknij przycisk "Remove".
Więcej szczegółów: Master Frame
Layout Mode
CSS layout
Trub zalecany. Ten tryb będzie użwał CSS i pozycjonowania bezwzględnego aby utworzyć najlepszy możliwy układ. Wszystkie obiekty będą umieszczone pojedynczo, dzięki czemu można je umieścić w dowolnym miejscu, mogą się pokrywać i zachodzić na siebie, również generowany będzie najbardziej optymalny kod HTML..

Table Layout (nie zalecany!)
Tryb ten wykorzystuje (niewidoczny) tabele do rozmieszczenia obiektów na stronie. Nie jest możliwe aby obiekty się pokrywały! Technika ta dość przestarzała i była wykorzystywana przez projektantów stron internetowych, zanim CSS zaczął być wspierany przez wszystkie przeglądarki.
Jednak układy na tabelach mogą być przydatne do Newletters,  ponieważ klienty poczty zwykle nie obsługują CSS.
Więcej szczegółów :"
Creating Newsletters / html mail"
Kompatybilność (Compatibility)
Zgodność
Ta opcja umożliwia Internet Explorerowi naśladowanie wcześniejszych wersji przeglądarki. Może to być przydatne w przypadku występowania problemów z wyświetlaniem w IE, które nie występowały w poprzednich wersjach przeglądarki.
Więcej informacji: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc288325(VS.85).aspx#SetMode

Użyj z-index dla porządkowania obiektów (Use z-index for object order)
Domyślnie wszystkie obiekty używają atrybutu 'z-index', aby ustawić obiekt w hierarchii strony. Jeśli z jakiegoś powodu nie chcesz tego, to możesz wyłączyć tę opcję.

Nie należy zmieniać tej wartości, chyba że wiesz co robisz i robisz to świadomie!
Lightbox
Określa typ skryptu lightbox, który zostanie wykorzystany do wewnętrznych funkcji, takich jak 'Otwórz odnośnik w Lightbox' lub funkcji w YouTube, Vimeo i HTML5 video.

Starsze wersje WWB (przed 11) używały fancybox teraz można to zmienić wybrać również 'Magnific Popup'.
Wyłącz pasek narzędzi w IE (Disable Internet Explorer's image toolbar)
Normalnie Internet Explorer będzie umieszczał pasek  powyżej zdjęć na stronie internetowej,  pozwala to użytkownikowi zapisać lub wydrukować obrazek.

Aby zapobiec pojawianiu się paska narzędzi na obrazkach witryny, włącz tę opcję.
Wersja PHP (PHP Version)
Określa wersję PHP dla bieżącej strony.

Obecnie zastosowanie opcji  jest zasadne w przypadku używania baz danych
Jeśli jest ustawiona wartość PHP4 wtedy wszystkie skrypty użyją funkcji dla bazy danych MySQL.
Jeśli ustawiona jest wartość PHP5 skrypty użyją funkcji dla bazy danych MySQLi.

Jeśli jest ustawiona wartość PHP7 wtedy wszystkie wywołania funkcji  "mailto" będą kompatybilne z PHP7. Oczywiście przy PHP7 będą również użyte funkcje bazy danych dla mysqli


Uwagi: (wersja WWB 11.2.4 )
Jesli jakaś strona używa Ramki Nadrzędnej tagi tu ustawione dla tej strony nie są dodawane do kodu wynikowego HTML.
Należy nadmienić że wartości tu ustawione nie są zobowiązujące dla robota, zrobi co zechce, kto mu zabroni?
Wyjście
---Home------Download------Zakup------Poradniki Online------Szablony------Wsparcie------Forum------Rozszerzenia------Manual------Rózne---
Copyright © 2017