Właściwości strony - Formatowanie - Style

Tło Strony (Background)
Background mode
Transparent
Tło strony będzie przejrzyste. Należy pamiętać, że zazwyczaj oznacza to, że strona będzie biała, ponieważ jest widoczny kolor okna przegladarki.
Solid
Użyj koloru.Tło strony będzie w wybranym kolorze.
Image
Jako tło strony zostanie użyty obrazek, wskaż plik obrazka.
Powtarzanie (Repeat)
Ustawia atrybuty powtarzanie obrazu tła.
Możliwe są następujące opcje:
- Powtórz w obu kierunkach
- Powtórz w kierunku poziomym
- Powtórz w kierunku pionowym
- Nie powtarzaj
Rozmiar obrazu tła i atrybuty wyświetlania.

puste (default)
Nie ma żadnego obrazu tła, kolor domyślny.

fixed
Stały obraz tła, obraz będzie w jednym miejscu, podczas gdy reszta tekstu i obrazów będzie się przewijać nad nim.

cover
Przeskalować obraz tła zostanie przeskalowany na całą stronę, aby. Niektóre części obrazu nie będą widoczne w polu widoczności.

contain
Skalowanie obrazu do największego rozmiaru tak, że zarówno jego szerokość i wysokość może zmieścić się wewnątrz obszaru "container".

parallax
Obraz przesuwa się wolniej podczas przewijania strony niż treść, tworząc iluzję głębi 3D.
Ustawienia możliwe przez użytkownika:
Domyślna prędkość wynosi 0,3. Można to zmienić poprzez dodanie zmiennej do strony o nazwie $PARALLAX_SPEED$
Szybkość, z jaką działa efekt paralaksy. 0,0 oznacza, że obraz będzie stała na swoim miejscu, a 1,0 obraz będzie się przesuwał z tą samą prędkością, co treść strony.

percentages (procentowo)
Na przykład: ustawienie "100% 100%" spowoduje zwymiarowanie obrazów na 100% szerokości / wysokości. Inne wartości, jak '50% 50% ', są również możliwe, możesz je wpisać ręcznie. Obraz będzie przyklejony.

pixels
Obraz zostanie zwymiarowany na podstawie podanych wymiarów. Na przykład: '320px 250px' wyświetli obraz w określonym rozmiarze. Inne wartości są również możliwe, możesz je wpisać ręcznie. Obraz przesuwa się z zawartością.
Horizontal Align
Ustawia pozycję poziomą dla obrazu tła.
Vertical Align
Ustawia pozycję pionową dla obrazu tła.
Gradient
Użyj (dwukolorowego) gradientu jako tło strony.
Gradient może być zarówno poziomy i pionowy.
Domyślny obraz tła zostanie wygenerowany na podstawie gradientu. Jednak można także używać gradientów CSS3 poprzez włączenie opcji "Użyj gradientów CSS3 zamiast obrazów" w Menu-> Narzędzia-> Opcje-> HTML
Pamiętaj jednak, że nie wszystkie przeglądarki obsługują jeszcze CSS3.
Multi color gradient
Użyj (wielo-kolorowego) gradientu jako tło strony.
WYSIWYG Web Builder zawiera wiele predefiniowanych stylów gradient wielo-kolorowych, ale można łatwo stworzyć swój własny styl w Menedżerze Gradientów w Stylach
Podobnie jak w standardowej opcji gradientu obsługuje wiele różnych stylów, takich jak gradient liniowy, elipsa, szkło, błyszczący etc.
Domyślny obraz tła zostanie wygenerowany na podstawie gradientu. Jednak można także używać gradientów CSS3 poprzez włączenie opcji "Użyj gradientów CSS3 zamiast obrazów" w Menu-> Narzędzia-> Opcje-> HTML
Pamiętaj jednak, że nie wszystkie przeglądarki obsługują jeszcze CSS3.
Pattern
Używa wzorca jako tła.
Nowy obraz w tle zostanie automatycznie wygenerowany na podstawie wzorca.
Textura
Użyj tekstury jako obrazu tła.
Nowy obraz w tle zostanie automatycznie wygenerowany na podstawie tekstury.
Responsywność tła (Responsive Background)

Responsywność oznacza to, że można mieć różne tła w róznych punktach przerwania.
Po zmianie stylu tła w konkretnym przerwaniu zostanie ono zmienione tylko dla tego przerwania!
Jeśli chcesz zmienić styl dla wszystkich przerwań, aby wszystkie rozdzielczości miały takie samo tło to proszę to zrobić w widoku domyślnym (default).
Link Color
Określa domyślny kolor nie odwiedzonych odnośników.

Visited Link Color
Określa domyślny kolor odwiedzonych odnośników.

Active Link Color
Określa domyślny kolor aktywnychnych odnośników.
Łącza (Links)
Hover Link Color
Określa kolor wszystkich linków po najechaniu kursorem.
Underline mode
Określa, czy linki będą zawsze podkreślone czy tylko wtedy gdy wskaźnik myszy znajduje się nad łączem (opcje:nigdy, zawsze, po najechaniu).
Uwaga:

Można również kontrolować wygląd poszczególnych łączy za pomocą Style hiperłącza w Menadżerze Styli.
Domyślne (Defaults) - opcje dotyczące wyświetlania czcionek

Czcionka Domyślna (Default Font)
Określa domyślną czcionkę, która będzie wykorzystywana przy dodawaniu (nowego) tekstu. Opcja ta nie ma wpływu na istniejący tekst!

Rozmiar (Default Size)
Określa domyślny rozmiar czcionki, który będzie używany przy dodawaniu nowego tekstu. Opcja ta nie ma wpływu na istniejący tekst!

Tekst (Default color)
Określa domyślny kolor tekstu, który będzie używany przy dodawaniu nowego tekstu. Opcja ta nie ma wpływu na istniejący tekst!

Linia wysokość (Line Height)
Określa domyślą wysokość linji dla wszystkich czcionek na stronie.

Ta opcja zapewnia, że wszystkie przeglądarki używać będą  tej samej wartości, więc wygląd tekstu (prawie) będzie taki sam w każdej przeglądarce.
Wartość domyślna wynosi 1,1875, spowoduje to dodanie w stylach tego parametru:
Można wyczyścić to pole i pozostawić puste, w takim przypadku atrubut 'line-height' nie zostanie dodany do strony.
Note:
To tylko określa domyślną wysokość linji. We właściwościach obiektu tekstowego (dla danego kontenera) można wpływać na ten parametr indywidualnie dla każdego obiektu. (opcja:Font dopasowanie) .
Format Wyjsciowy (Output format)
Określa domyślne tryb wyjściwy dla tekstu zostanie wykorzystane do (nowego) tekstu. Opcja ta nie ma wpływu na istniejący tekst!
Aby uzyskać więcej informacji na temat dostępnych opcji można znaleźć Zgodność / format wyjściowy w tekście. Compatibility/Output format in Text.

uwaga:
Ustawienia domyślne mają zastosowanie tylko do nowych obiektów. Jeśli chcesz zmienić styl istniejących obiektów to albo zmienić styl (globalnie) w Menedżerze stylów lub użyj narzedzia "Globalna Wymiana".
Motywy jQuery UI (Theme)

Motyw (Theme)
Określa motyw na stronie. Motyw ten zostanie zastosowany do wszystkich obiektów jak np.widżety jQuery UI,  również paski menu, paski nawigacji, menu zakładkowe, menu slajdów, linia pozioma. W ten sposób można nadać swojej stronie jednolity wygląd.
Motywy mogą być tworzone i edytowane za pomocą  jQuery UI Theme Manager.

Make Default
Zapisuje bieżące wartości jako domyślne dla nowych stron w tej witrynie internetowej.

Tip:
Można również aktualizować właściwości strony dla wszystkich stron naraz używając Strona-> Właściwości witryny!


<style>
body
{
line-height: 1.1875;
}
</style>
Wyjście
---Home------Download------Zakup------Poradniki Online------Szablony------Wsparcie------Forum------Rozszerzenia------Manual------Rózne---
Copyright © 2017