Właściwości strony-Ogólne (podstawowe)

OGÓLNE
Tytuł (Title)
Wprowadź tytuł strony internetowej. Ta nazwa będzie wyświetlana na pasku tytułowym,w indeksie wyszukiwarkii (np.google) oraz w indeksie wyszukiwarki na twojej stronie.
Nazwa w Menu (Menu Name)
Nazwa ta będzie używana dla nazw elementu w pasku nawigacji i pasków menu, kiedy włączysz opcję "Synchronizuj z Menadżerem Stron ".
Domyślnie Nazwa Strony oraz nazwę menu są takie same (takie jak określono w Menadżerze Stron), ale możesz podstawić własną  nazwę elementu.

uwaga:
Wartość ta nie jest używana przez przeglądarkę,  tylko przez Web Builder aby określić dostępną przestrzeń roboczą i wyświetlić paski przewijania, gdy rozmiar ekranu nie jest wystarczająco duży, aby wyświetlić zawartość strony.

Centruj w oknie przeglądarki używa tej wartości do obliczenia bezwzględnego środka na twojej stronie, więc jeśli budujesz swoją stronę zaprojektowaną dla rozdzielczości 800x600, upewnij się, że ta wartość jest  również ustawiona na 800 albo twoja strona nie będzie wyśrodkowana!
Szerokość Strony (Page Width)
Określa obszar roboczy (!) Szerokości strony.

uwaga:
Wartość ta nie jest używana przez przeglądarkę, to tylko wartość wewnętrzne stosowana przez Web Builder, aby wskazać dostępną przestrzeń roboczą i kontrolować paski przewijania, gdy rozmiar ekranu nie jest wystarczająco duży, aby wyświetlić zawartość strony.
(Wysokość Strony) Page Height
Określa wysokość obszaru roboczego (!) Wysokości strony.

uwaga:
W przypadku wybrania opcji "Apple iPhone '(320x480), program doda również "viewport" aby uniknąć skalowania na urządzeniach mobilnych.
Docelowy Rozmiar Ekranu (Target screen size)
Ta opcja pozwala określić optymalny rozmiar strony dla określonej rozdzielczości ekranu, wpływa na wartości ustawione w "Szerokość / Wysokość".
Na przykład jeśli wybierzesz "800x600", wówczas szerokość / wysokość strony zostanie ustawiona na 770x600.
Czemu? Ponieważ trzeba będzie zostawić trochę miejsca na pionowy pasek przewijania, więc nie można korzystać z pełnych 800 pikseli na treść strony.
uwaga:
Jeśli ustawisz rozszerzenie pliku inne niż .html przeglądarka może nie być w stanie wyświetlić strony (przy użyciu podglądu).
W celu podglądu stron PHP lub ASP, należy opublikować stronę na serwerze WWW, który może obsługiwać ten typ stron!

Po zmianie rozszerzenia pliku trzeba będzie ponownie opublikować wszystkie strony odwołujące się do niego, w przeciwnym razie linki będą nadal odnosić się do starej nazwy strony.
Rozszerzenie nazwy pliku strony (File extension)
Domyślnie strona internetowa zostanie opublikowana z rozszerzeniem .html.  W niektórych przypadkach może być konieczne, aby określić inne rozszerzenie .php lub .asp np. w przypadku gdy strona używa kodu PHP lub ASP.

Obecnie WYSIWYG Web Builder obsługuje 3 rodzaje dokumentów:

HTML 4.01 Transitional (domyślnie)
Wygenerowana strona HTML będzie zgodna ze specyfikacją W3C HTML 4.01 (tak jak w poprzednich wersjach programu WYSIWYG Web Builder).
Typ Dokumentu (Document Type)
Deklaracja DOCTYPE jest instrukcją dla przeglądarki internetowej  w jakiej wersji języka znaczników strona jest napisane.
XHTML 1.0 Transitional
Wygenerowana strona XML będzie zgodna ze specyfikacją XHTML 1.0 W3C.
HTML5
Wygenerowana strona HTML będzie zgodna ze specyfikacją W3C HTML 5. Dla niektórych funkcji takich jak zdarzenia HTML5, style CSS3 własnie ta opcja powinna być wybrana.
Jeśli wybierzesz "None" deklaracja doctype nie będzie dołączona do strony, a wygenerowany na wyjściu format będzie zgodny z HTML 4.01 Transitional.
Ikona Strony (Favorites Icon)

Można użyć ikony czyli małego obrazka aby wyświetlić swoje logo lub inną małą grafikę na zakładce strony obok tytułu strony lub w "Ulubione",  w przeglądarce. Są one doskonałym sposobem, aby nadać rozpoznawalnoś swojej strony / witryny internetowej.
Ikona musi być kwadratem o wielkości, a co najmniej 16 x 16 pikseli. Należy rozważyć utworzenie zarówno ikony 16 x 16 pikseli, a także ikony 32 x 32 pikseli , ponieważ przy wysokim DPI wyświetlania przeglądarka może rozciągać  ikonę, aby umieścić ją na dostępnej przestrzeni.

Aby utworzyć ikonę, należy użyć edytora ikon, takich jak Axialis IconWorkshop, IcoFX lub Microangelo Toolset i zapisać ikony w formacie .ico.
Apple Touch Icon

Gdy ktoś doda do zakładek twoją stronę internetową lub doda twoją stronę na ekranie głównym swojego telefonu wykorzystywana jest ta ikona. Preferowane wymiary: 180x180 (PNG)
Wyrównanie Strony
Wycentruj stronę poziono w oknie przeglądarki (Center page in browser window)

Włączenie tej opcji spowoduje wycentrowanie opublikowanej strony w oknie przeglądarki w poziomie (na środku).
Podana szerokość strony (patrz wyżej) określi, jak zawartość zostanie wyśrodkowana. Na przykład, jeśli są określone rozmiary strony 800x600 wtedy główny kontener przyjmuje szerokość 800 pikseli.
Dlatego ważne jest, że cała zawartość strony mieściła się wewnątrz tych 800 pikseli. Aby ułatwić sobie utrzymanie zawartości strony wewnątrz zadeklarowanego obszaru można wykorzystać "Prowadnice Krawędzi". Właczenie/wyłaczenie tej opcji w "Widok ->Ustawienia Prowadnic->Wyświetlaj prowadnice krawędzi" .Więcej na ten temat tutaj:  Zastosowanie Linii Pomocniczych, Linijki i Siatki
Zobacz także temat na forum (ang): Jak mogę wyśrodkować moją stronę w przeglądarce?

Wycentruj stronę poziono i pionowo w oknie przeglądarki (nie zalecane dla RWD)
(Center page horizontally and vertically (not recommended for RWD))

Ta opcja nie jest zalecana do RWD ponieważ centrowanie zawartości pionowo nie będzie wyglądać dobrze na urządzeniach mobilnych ze względu na niewielki rozmiar ekranu
Wyrównaj do lewej, dołącz szerokość/wysokość (zalecane do eBay)
(Align to left, but include page width/height (recommended for eBay)

Opcja ta może być przydatna dla projektantów, którzy chcą korzystać ze swoich stron na aukcji eBay. Atrybuty szerokość i wysokość  strony zostaną dodanę do stylu strony.
Ustaw szerokość i wysokość na 100% (Set Page width and height to 100%)
Ta opcja jest przeznaczona do stosowania w połączeniu z "Pełny ekran" z użyciem warstw.
Tytorial: ./fullscreen.html

Nie publikuj Strony (Don't Publish this page)

Włącz tę opcję, jeśli nie chcesz, aby strona ta została opublikowana jeśli wybierzesz podczas publikacji "Opublikuj całą witrynę internetową".

Możesz użyć tej opcji gdy::
1. Ta strona nie jest obecnie częścią witryny internetowej lub jeszcze jest w trakcie budowy
2. Strona służy jedynie jako szablon dla innych stron np. Master Obiekt
3. Strona nie ulega zmianie, więc nie ma potrzeby, aby publikować ją ponownie.
Nie synchronizuj tej strony w obiektach nawigacji (Don't synchronize this page in Navigation Objects)

Gdy ta opcja jest włączona strona nie pojawi się obiektach nawigacyjnych, które są automatycznie synchronizowane z Menadżerem Stron.
Nie dodawaj tej strony do indeksu wyszukiwania (Don't Include this Page in the Search Index.)

Gdy ta opcja jest włączona strona nie zostanie uwzględnione w indeksie wyszukiwania.
Nie dodawaj tej strony do mapy witryny (Don't Include this Page in the Site Map).

Gdy ta opcja jest włączona strona nie zostannie uwzględniona podczas tworzenia mapy witryny.
Język (Language)
Zestaw znaków (Character Set)

Zestaw znaków informuje przeglądarkę, jak interpretować i wyświetlać znaki na stronie internetowej. Niezależnie od języka zainstalowanej przeglądarki, a w zależności od języka tekstu na stronie może być to konieczne, aby ustawić w przeglądarce  inny zestaw znaków. Najczęstsze stosowane zestawy znaków to: ISO-8859-1 (ANSI) i UTF-8 (Unicode) (dla PL tylko SO-8859-2 i UTF-8 ma sens). Ale istnieje wiele innych zestawów znaków, więcej tutaj: http://www.wysiwygwebbuilder.com/forum/viewtopic.php?t=1885

Uwaga:
To ustawienie nie ma wpływu na to jak Web Builder wyświetla stronę w obszarze roboczym. Wartość ta jest potrzebna tylko dla przeglądarek.
Jeśli WYSIWYG Web Builder nie poprawnie wyświetla znaki danego języka (np, chiński, japoński, rosyjski), wówczas może być konieczne użycie wersji WYSIWYG Web Builder w unikodzie:
http://www.wysiwygwebbuilder.com/forum/viewtopic.php?t=7573
Obecnie nie ma żadnych znanych problemów tego typu.


Język Strony (Page Language)

Określa język (Content-Language) strony. Wyszukiwarki mogą wykorzystywać ten tag do kategoryzacji stron na tej  podatawie.

Uwaga:
To ustawienie nie ma wpływu na to jak Web Builder wyświetla stronę w obszarze roboczym. Wartość ta będzie używana tylko przez wyszukiwarki i przeglądarki (dla PL ustawiamy oczywiście polisch).
Kierunek (Direction)

Określa kierunek tekstu dla zawartości strony. Można ustawić tę wartość  na "od lewej do prawej" i "od prawej do lewej '.
Make Default

Zapisuje bieżące ustawienia jako domyślne dla nowych stron projektu tej witryny internetowej (nie wpływa to na strony obecne już w projekcie).

Uwaga:
Można również aktualizować właściwości strony dla wszystkich stron naraz używając Strona-> Właściwości witryny!

Wyjście
---Home------Download------Zakup------Poradniki Online------Szablony------Wsparcie------Forum------Rozszerzenia------Manual------Rózne---
Copyright © 2017