Oprogramowanie które sprawia że tworzenie stron internetowych staje się przyjemością
Web Builder rozszerzenia (extension)
Ważne wskazówki (proszę uważnie przeczytać):
Rozszerzenia działają tylko w pełnej wersji  programu (aktywowanej).Rozszerzenia nie są oficjalną częścią oprogramowania!., są one udostępniane jako dodatkowa usługa dla użytkowników WYSIWYG Web Builder, rozszerzenia jako oprogramowanie są udostepniane "tak jak jest".   Pablo Software Solutions nie oferuje wsparcie dla rozszerzeń innych autorów/firm i nie jest w żaden sposób odpowiedzialna za prawidłowe funkcjonowanie tych rozszerzeń ani szkody przez nie wywołane.
Niektórzy autorzy rozszerzeń czasami sami oferują wsparcie!  Zobacz dedykowaną sekcję na forum (eng).
viewforum.php? f = 42
Aktualnie (od wersji 11.6) WYSIWYG Web Builder obsługuje maksymalnie 250 rozszerzeń (wcześniej 200), to ograniczenie jest spowodowane tym w jaki sposób system Windows ładuje zewnętrzne procesy. Zasadniczo każde rozszerzenie jest procesem zewnętrznym, więc ładowanie 250 rozszerzeń jest jak uruchomienie 250 aplikacje komputera. Aby zapobiec temu aby aplikacja stała się niestabilna musieliśmy wbudować takie ograniczenie uwzględniając rezerwację zasobów systemowych dla innych funkcjonalności programu.
Ale tak czy inaczej nie zaleca się instalowania nieużywanych rozszerzeń, ponieważ zajmują niepotrzebnie pamięć i mogą spowolnić działanie aplikacji.
Rzeczywista maksymalna liczba rozszerzeń jest związana z systemem, ponieważ system Windows można załadować tylko ograniczoną liczbę bibliotek DLL dla każdego procesu.
Rozwiązywanie problemów:
1) Upewnij się, że masz aktualną wersję programu WYSIWYG Web Builder.
2) Upewnij się, że masz aktualną wersję rozszerzenia i że jest ona przeznaczona dla twojej wersji WWB!
3) Rozszerzenia powinny być zainstalowane (rozpakowane) w Moje dokumenty \ WYSIWYG Web Builder \ system \ extension
Na przykład, jeśli zmieniłeś folder roboczy na 'C: \ Moje strony \'  to rozszerzenia będą w: 'C: \ Moje strony \ system \ extension'
Po ponownym uruchomieniu programu rozszerzenia będą dostępne w przyborniku:
Obraz
Należy pamiętać, że nie trzeba ładować rozszerzeń ręcznie, zostaną one automatycznie wykrywane przez program! Jeśli tak się nie dzieje, to należy uważnie sprawdzić prawidłową lokalizację katalogu 'extension' .
Oficjalne rozszerzenia są dostępne do ręcznego pobrania z tej lokalizacji:
http://extensions.wysiwygwebbuilder.com/  , aby pobrać rozszerzenie będziesz musiał podać swój kod aktywacyjny programu WWB.

Ale można też użyć narzędzia Extension Manager (Menu->Narzędzia->Menadżer Rozszerzeń) .
Jeśli ręcznie instalujesz rozszerzenia (poprzez skopiowanie ich do folderu 'extension') to może zachodzić potrzeba zresetowania Toolbox (np.gdy nowo zainstalowane są niewidoczne).
Kliknij prawym przyciskiem myszy przybornik (wewnątrz obszaru) i wybierz "Zresetuj przybornik" lub użyj 'Dostosuj przybornik' przeciągnij i upuść nowo zainstalowane rozszerzenia do przybornika.
Jeśli wystąpią problemy z rozszerzeniami podczas ładowania upewnij się, że nie zainstalowano ich więcej niż 200 (od wersji 11.6 - 250).
Również upewnij się, że dane rozszerzenie zostało zaprojektowane dla tej wersji Web Builder której używasz (zobacz dokumentację rozszerzenia).
Jak naprawić i analizować problemy związane z rozszerzeniami w Web Builder?
Gdy masz problemy z uruchamianiem (Wolne ładowanie) lub program działa niestabilnie (błędy podczas uruchomiania programu) może to być spowodowane przestarzałymi lub uszkodzonymi plikami rozszerzeń.
Najszybszym sposobem, aby dowiedzieć się, czy problem jest związany z jednym (lub więcej) rozszerzeniem jest tymczasowo wyłączenie wszystkich rozszerzeń.
1. Przejdź do folderu 'extension' ( Moje dokumenty \ WYSIWYG Web Builder \ system \
2. Zmień nazwę katalogu "extensions" na np.'extensions_off ' (przy nie uruchomionym programie WWB)
3. Uruchom program.
Jeśli to rozwiązuje problemy możesz spróbować wytropić konkretne rozszerzenie powodujące problemy.
Utwórz pusty katalog  'extension' (bo rozszerzenia sa aktualnie w przemianowanym 'extensions_off ')
Kopiuj grupami rozszerzenia ,po kilka rozszerzeń (dziel po pól), pamiętając że pojedyncze kompletne rozszerzenie składa się z kilku plików (własciwe pliki roższerzenia to '*.wbx' i '*.uwbx' pozostałe to najczęściej pliki pomocnicze)
Po  każdej takiej operacji ponownie uruchamiaj program i sprawdzaj poprawność działania.Jeśli wystąpią problemy usuń ostatnio skopiowane i dodaj połowę.Zawężaj cały czas grupę przenoszonych roszszerzeń (powodującą problemy) dzieląc ją kazdorazowo na pół aż dojdziesz do konkretnego rozszerzenia po dodaniu którego występują problemy. Weź pod uwagę że wadliwych rozszerzeń może być więcej niż jedno!

Jeśli jednak zmienisz domyślny folder roboczy przy pomocy  Menu-> Narzędzia->Opcje-> Foldery-> "Dokumenty" to rozszerzenia również powinny znaleźć się w nowej lokalizacji jeśli chcesz nadal używać zestawu tych samych rozszerzeń. Możesz przenieść lub skopiować cały katalog 'extension' ze starej lokalizacji do nowej, lub wybrać tylko niektóre z rozszerzeń z katalogu extension ze starej lokalizacji i przenieść do katalogu 'extension' w nowej lokalizacji.
Sposób postępowania gdy nie można otworzyć projektu z powodu błędu rozszerzeń (od v.11.6.x 12/27/2016 -pre-release)
Przy próbie załadowania projektu, który wykorzystuje niektóre rozszerzenia (jedeno lub więcej) użyte w projekcie podczas próby otwarcia projektu witryny może pojawić się  błąd, np.taki jak na zrzucie obok :
Przyczyną tego błędu mogą być przestarzałe nie wspierane lub uszkodzone rozszerzenia gdy WWB nie rozpoznaje struktury danych rozszerzenia, WWB musi znać strukturę danych rozszerzenia, zanim będzie mógł załadować zapisane wartości.
Jeśli WWB nie zna struktury danych to może to doprowadzić do uszkodzenia danych w obszarze pamięci programu (sic!)
W przypadku uszkodzonego rozszerzenia (przypadki bardzo rzadkie), należy rozszerzenie odinstalować/usunąć i dodać/zainstalować ponownie.
'Oficjalne' Rozszerzenia mogą być instalowane zarówno poprzez Extension Manager w menu Narzędzia lub można pobrać je ze strony:
http://www.wysiwygwebbuilder.com/extensions.html
Rozszerzenia osób trzecich zazwyczaj można znaleźć tutaj: Extension
Jeżeli rozszerzenie nie jest już wspierane i nie jest dostępne do pobrania  to poniższa instrukcja może pomóc załadować projekt.
Jednak konieczne będzie usunięcie problematycznego rozszerzenia  aby uniknąć dalszych problemów!
- Zamknij program WYSIWYG Web Builder.
- Usuń problematyczne rozszerzenie.
- Pobierz rozszerzenie "atrapę" z tej lokalizacji: http://wysiwygwebbuilder.com/support/dummy_wbx.zip   lub lokalnie tu
- Rozpakuj pobrane archiwum.
- Zmień nazwę rozszerzenia 'dummy.wbx' na nazwę problematycznego (brakującego lub uszkodzonego) rozszerzenia na przykład na:
'Googlemapswb7.6.wbx'
- Skopij plik do folderu rozszerzeń, standardowo: Moje dokumenty\WYSIWYG Web Builder\system\ extensions\
-Uruchom program WWB i załaduj projekt witryny.
Inną metodą może być użycie starszej wersji programu kiedy to jeszcze nie wprowadzono tego "udogodnienia"..

Na przykład update v.11.6 z 2016.12.20 czyli ostatnią bez tego "udogodnienia"
Improved: WWB tries to load a 'dummy' structure for missing extensions in an attempt to continue loading the rest of the project
Po "update" do starej wersji :-) należy załadować projekt (utworzony w tej wersji lub starszej) i przebudować projekt, np. usuwając z projektu problematyczne nie wspierane rozszerzenia, a w ich miejsce zastosować inne aktualne zamienniki i rozwiązania (podobnie działające).
Przebudowany projekt należy zapisać, program WWB zamknąć i "updatować" do najnowszej aktualnej wersji.
ps.
Plik update nie jest to plik instalacyjny. Archiwum należy rozpakować, a plik "WebBuilder.exe" dostarczyć do katalogu instalacyjnego programu (standardowo "C:\Program Files\WYSIWYG Web Builder 11\WebBuilder.exe")

Musimy zwracać uwagę jaki projekt (w której wersji utworzony i zapisany) otwieramy, a jaką aktualnie mamy aktualnie zainstalowaną wersję programu. Jeśli wersja programu jest starsza niż wersja w której projekt zapisano projektu może się nie udać otworzyć.
Należy tu nadmienić przy okazji że nie tworzenie bacup-ów lub zapisywanie nakładkowe (zawsze w tej samej lokalizacji i pod tą samą nazwą) nie jest własciwym tokiem postępowania gdyż nie będziemy mogli powrócić do poprzedniej wersji jeśli coś się posypie w projekcie czy to z powodu naszych poczynań czy też błędów programu gdy projekt zostanie zapisany z błędem . Bacup z automatu może dobry, ale twierdzenie "umiesz liczyć licz na siebie" jest tu jak najbardziej słuszne.
..  (wcześniejsze jak 11.6.x z dnia 2016.12.27).
Należy pamiętać o tym że może nie udać się załadowanie projektu zapisanego w nowszej wersji do starszej.
Free access
Wyjście
---Home------Download------Zakup------Poradniki Online------Szablony------Wsparcie------Forum------Rozszerzenia------Manual------Rózne---
Copyright © 2017