Oprogramowanie które sprawia że tworzenie stron internetowych staje się przyjemością
Events (Zdarzenia)
- Nowa funkcja: dodano akcję "Animacja CSS3". Spowoduje to uruchomienie animacji CSS3 z menedżera animacji. Więc nie trzeba już ręcznie tworzyć odrębnego stylu (WWB zrobi to automatycznie).
Ta funkcja została użyta w następujących szablonach:
- Nowa funkcja: dodawano zdarzenia 'onscrollreveal', 'onscrollhide' i 'onscrollrevealpartial' dla większości obiektów. Zdarzenia te były poprzednio dostępne tylko dla obiektów bookmark (zakładek). Uwaga: zdarzenia przewijania (scroll events) nie działają w przypadku ukrytych obiektów, ponieważ jeśli obiekt jest ukryty, to ma niezdefiniowaną pozycję w dokumencie HTML .
- Nowa funkcja: dodano obsługę zdarzeń dla łącza w obiektach nawigacyjnych: BreadCrumb, CSS Menu, Mega Menu, Navigation Bar, Pagination, Panel Menu, Responsive Menu, Slide Menu, Tab Menu, Text Menu, jQuery ListView and jQuery Menu.Free access
Wyjście
---Home------Download------Zakup------Poradniki Online------Szablony------Wsparcie------Forum------Rozszerzenia------Manual------Rózne---
Copyright © 2017