Oprogramowanie które sprawia że tworzenie stron internetowych staje się przyjemością
- Nowa funkcja: Dodano schemat kolorów 'Office 2016 - Black'.
- Nowa funkcja: Wszystkie wbudowane okna dialogowe używają teraz wybranego schematu kolorów (podobnie jak w MS Office). W celu włączenia / wyłączenia tej funkcji dodano nową opcję: Narzędzia-> Opcje-> Interfejs użytkownika-> Włącz skórki okien dialogowych (Enable skinned dialogs.)
- Nowa funkcja: Dodano w Ribon na wzór Office 2016 opcje wyszukiwania ("Powiedz mi"). Gdy użytkownik wpisze w polu część tekstu polecenia w  panelu  zostanie wyświetlona lista dopasowanych poleceń.
Interfejs użytkownika
- Nowa funkcja: Dodano opcję edytowania  linii pomocniczych w oknie dialogowym ( 'Format Ruler Guides').
- Nowa funkcja: Dodano opcję "Resetuj ustawienia" ('Reset settings'). Spowoduje to przywrócenie domyślnych ustawień.
- Nowa funkcja: Dodano "Wyświetl wszystkie obiekty jako Linki w Dodaj zakładkę". Gdy ta opcja jest włączona, menu rozwijane zakładek wyświetli wszystkie obiekty (zamiast tylko zakładek i warstw). To w zasadzie umożliwia dodanie dowolnego obiektu jako zakładki.
- Nowa funkcja: Dodano "Tryb Easy". Ta opcja może być użyteczna dla nowych użytkowników, którzy są przytłoczeni wszystkimi zaawansowanymi funkcjami WWB. Gdy ta opcja jest włączona, zaawansowane funkcje (takie jak zdarzenia, animacje, CMS, narzędzia logowania) zostaną ukryte w przyborniku, Ribonie i oknach właściwości. Oczywiście tryb Easy w każdej chwili możemy wyłączyć aby mieć dostęp do wszystkich opcji.
- Nowa funkcja: dodano przycisk "Pomoc" do większości okien 'Właściwości', aby otworzyć plik pomocy.
Na przykład jeśli klikniesz przycisk 'Pomoc' w oknie Zdarzenia, zostanie wyświetlona sekcja "Zdarzenia" pliku pomocy.
- Nowa funkcja: Dodano "Skróty klawiaturowe" w menu Pomoc. Ta opcja wyświetla bieżące przypisania klawiszy według kategorii. Możliwe jest również skopiowanie lub wydrukowanie poleceń.
Menadzer Obiektów (Object Manager)
- Udogodnienie: Można wybrać wiele obiektów (używając klawisza CTRL).

- Nowa funkcja:
dodano opcj
ę "Ukryj w innych punktach przerwania". Użyj tej opcji, aby ukryć wybrany obiekt w innych punktach przerwania (ale nie w bieżącym widoku).

- Nowa funkcja: dodano opcję "Odkryj we wszystkich punkach przerwań". Użyj tej opcji, aby odkryć zaznaczony obiekt we wszystkich punktach przerwań (łącznie z bieżącym widokiem).
Menedżer aktywów (Asset Manager)
- Nowa funkcja: dodano możliwość przeniesienia plików osieroconych do innego folderu (zamiast tylko usuwania plików).
Globalna zamiana (Global Replace)
- Ulepszenia : zastępowanie adresów URL obejmuje teraz obsługę połączeń tel, poczty elektronicznej, faksowania, sms i skype (tel, email, facetime, sms , skype).
Raporty o Błędach (Error Reports)
- Nowa funkcja: Raporty o błędach wyświetlają ostrzeżenie, gdy nazwa strony jest taka sama, jak nazwa projektu, ponieważ może to powodować konflikty z arkuszami stylów.
- Nowa funkcja: Raporty o błędach wykrywają brakujące czcionki. Jeśli obiekt używa czcionki, która nie jest zainstalowana, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.
- Nowa funkcja: dodano możliwość ukrywania ostrzeżeń dla konkretnych obiektów za pomocą menu kontekstowego. Dodano również opcję "Pokaż ukryte ostrzeżenia", aby przywrócić ostrzeżenia.
- Nowa funkcja: Raporty o błędach wykrywają brakujące rozszerzenia (z poza oficjalnego repozytorium). Jeśli strona używa rozszerzenia, które nie jest zainstalowane, wyświetlony zostanie komunikat o błędzie.
Publikowanie (Publish)
Połączone obiekty (Merged Object)
- Nowa funkcja: Dodano "Uwzględnij obiekt nawet wtedy gdy nie jest cały zaznaczony" w ustawieniach przewodnika. Opcja ta określa, czy zaznaczone części zostaną włączone do lasso (netto). Jeśli ta opcja jest wyłączona, cały obiekt musi znajdować się wewnątrz wybranego lasera.
- Nowa funkcja: okno "Raporty o błędach" ( 'Error Reports') można teraz zadokować,  lub ustawiać w taki sposób, aby było widoczne przez cały czas. Jeśli jest widoczna, lista błędów będzie automatycznie odświeżana podczas przełączania się między stronami. Kliknij dwukrotnie element na liście, aby wybrać obiekt w obszarze roboczym.
- Ulepszenia: dodano komunikat ostrzegawczy podczas próby opublikowania strony, która jest ustawiona jako "Nie publikuj tej strony"
- Nowa funkcja: dodano opcję "Publikuj" do menu kontekstowego w Menedżerze stron, dzięki czemu można szybko opublikować wybraną stronę.
- Nowa funkcja: dodano opcję "Utwórz kopię zapasową projektu na serwerze" w oknie dialogowym publikowania.

To może być przydatne do zastąpienia globalnego ustawienia dla bieżącej sesji.
- Nowa funkcja: dodano obsługę animacji i przejść, zdarzeń i animacji CSS3 dla obiektów połaczonych.
Przykład zastosowania tej funkcji znajduje się w bloku "Media społecznościowe" ( ‘Social Media Sticky’).Funkcja gdy jest włączona powoduje że przy zaznaczaniu obiektów (myszą w oknie roboczym) wystarczy 'załapać' kawałek rogu i obiekt będzie zaznaczony, gdy ta opcja jest wyłączona podczas zaznaczania cały obiekt musi być w strefie zaznaczenia aby był zaznaczony
UWAGA!! na opcje w tym oknie mogą działać inaczej niż jest to opisane jesli używasz oficjalnego "polisch.lng" - Temat poruszony tu
Oczywiście okno  "Raporty o błędach" można zadokować lub oderwać i umieścić poza oknem głównym np. na drugim ekranie (monitorze) tak samo jak pozostałe okna (tolbox, właściwości, menadżer obiektów, menadżer stron, bloki)
(ale tylko wtedy gdy publikujemy jedną stronę (tę zablokowaną(, jęśli publikujemy 'stronę i podstrony' komunikat nie pojawi się.)
Free access
Wyjście
---Home------Download------Zakup------Poradniki Online------Szablony------Wsparcie------Forum------Rozszerzenia------Manual------Rózne---
Copyright © 2017