Oprogramowanie które sprawia że tworzenie stron internetowych staje się przyjemością
Różne

- Zmieniono : program Flash Video Player został zmieniony na WWB Video Player. Odtwarzacz nie obsługuje już Flasha, teraz jest to czysty HTML5 / CSS3. Powodem jest to że przeglądarki na urządzeniach przenośnych nie obsługują technologii flash i  uważa się, że ​​Flash nie jest bezpieczny.
Flash Video Player

- Ulepszenia : obiekt 'Notesik' jest teraz dostępny również na stronach mobilnych.
Notepad (notesik)
- Nowa funkcja: Dodano opcję "Utwórz szerokość taką samą jak szerokość strony", aby szybko ustawić szerokość obiektu taką samą, jak szerokość strony. Może to być przydatne w przypadku użycia warstw o ​​pełnej szerokości / karuzeli itp.
- Nowa funkcja: dodano "Centruj na stronie -> Oba Horyzontalnie i Vertykalnie"  (both), aby szybko wyśrodkować jedno lub wiele obiektów centranie na środku strony.

Menu /Menu podręczne
- Ulepszenie : użycie "Centruj na stronie"  na obiektach wewnątrz warstwy / formularza ustawi obiekt wewnątrz  kontenera.
- Ulepszenie : folder podglądu (w Narzędziach-> Opcje-> Pliki i foldery) jest obecnie przypisany do projektu, dzięki czemu można skonfigurować inny folder dla każdego projektu.

- Ulepszenie : przeciąganie zaznaczonych w obszarze roboczym nie uwzględnia już elementów "Zablokowanych".
Pamiętaj, że możesz nadal wybierać zablokowane obiekty, klikając wybierz lub wybierz wszystkie.
- Nowa funkcja: dodano link do strony Twitter w menu pomocy.

- Nowa funkcja: Dodano opcję 'Enable Responsive Fonts' do domyślnych ustawień tekstu (w oknie Właściwości strony). Ustawia będą miały zastosowanie dla nowo dodawanych obiektów.

- Nowa funkcja: Dodano "Skalę" do narzędzi Sortuj. To narzędzie może być przydatne do optymalizacji układu w punktach przerwania. Funkcja zasadniczo przyjmuje rozmiar i pozycję wybranego obiektu (ów) w widoku domyślnym i skaluje go do aktualnej szerokości punktu przerwania. Na przykład: powiedzmy, że domyślny widok to 960 pikseli i teraz pracujesz w punkcie przerwania 480. To powoduje, że współczynnik skali 2, więc użycie narzędzia Skalowanie spowoduje, że obiekty będą o 50% mniejsze.

Należy zauważyć, że narzędzie 'Skala' jest przeznaczone jedynie do wstępnego dostosowania rozmiaru obiektów w nowym punkcie przerwania . W większości przypadków jednak nadal będziesz musiał dostosować układ manualnie. Pamiętaj, że projektowanie stron internetowych responsywnych nie polega tylko na skalowaniu obiektów tak, aby pasowały do ​​mniejszego ekranu ....

Free access
Wyjście
---Home------Download------Zakup------Poradniki Online------Szablony------Wsparcie------Forum------Rozszerzenia------Manual------Rózne---
Copyright © 2017