Oprogramowanie które sprawia że tworzenie stron internetowych staje się przyjemością
Multi-Page Properties
- Nowa funkcja: dodano narzędzie Multi-Page Properties, które pozwala  na zmodyfikowanie wybranych właściwości wielu (wybranych) stron naraz. Umożliwia to na przykład szybką zmianę 'Ramki Nadrzędnej' (Master Frame) dla jednej lub wybranej grupy stron. Ale także właściwości tła, znaczniki meta, rozszerzenie strony itd. Zmienione wartości zostaną zastosowane tylko do  wybranych stron.
Toolbox
- Nowa funkcja: dodano w toolbox opcję "Odinstaluj rozszerzenie" do menu kontekstowego, aby szybko usunąć rozszerzenie bez otwierania Menedżera rozszerzeń.
HTML/CSS

- Ulepszenie : Dodano opcję 'beautify/minify' zgodną z ASP.

- Nowa funkcja: dodano możliwość używania tagów semantycznych HTML5. Narzędzia-> Opcje-> HTML-> Użyj tagów semantycznych HTML5. Gdy ta opcja jest włączona WWB automatycznie wysyła tagi semantyczne HTML5 zamiast divs. Na przykład nagłówek strony  <header>,  stopka strony <footer>, nawigacja <nav>.

- Nowa funkcja: Dodano opcję "Przesuń zewnętrzne arkusze stylów CSS na koniec strony". Jest to często zalecane przez Google PageSpeed ​​Insights w celu poprawy skuteczności indeksowania strony. Proszę zajrzeć do pliku pomocy, aby uzyskać więcej informacji! Należy jednak pamiętać, że może to również wpływać na sposób wyświetlania strony, ponieważ style są ładowane po wczytaniu zawartości, co powoduje dziwne reakcje. Również niektóre skrypty mogą nie być zgodne po zastosowaniu tej opcji, ponieważ oczekują, że styl będzie między znacznikami head.
HTML Obiekt
Text
Links
- Nowa funkcja: dodano opcję wyboru  "CSS ustawienia widoczności" (visibility lub display) (Opcje HTML / CSS).
Opcja ta daje możliwość wyboru sposobu  ukrywania obiektów. Używając ustawienia 'visibility:hidden' obiekty nie będą widoczne, ale nadal mają wpływ na układ (podobnie jak w poprzednich wersjach WWB). W drugim przypadku "display: none"  obiekt nie jest uwzględniany w układzie, więc nie ma wpływu na układ i wielkość strony. Może to być przydatne np: podczas ukrywania obiektów, które nie znajdują się w granicach strony w punktach przerwań.

- Nowa funkcja: dodano opcję 'CSS in media queries'. Umożliwia to dodanie indywidualnych stylów CSS w punktach przerwań. Może to być przydatne, jeśli potrzebujesz różnych stylów w punktach przerwań.
Mój bład w tłumaczeniu
Poniższy kod zostanie umieszczony w 'media query' w bieżącym punkcie przerwania (breakpoint:) :
Cyfry 1, 2, 3, 4 w kodzie to numery linji oczywiście
- Ulepszenie : podczas korzystania z czcionek "enable responsive fonts" wyrównanie tekstu ( align) jest teraz uwzględniane, dzięki czemu można mieć różne wyrównania w punktach przerwań.
- Nowa funkcja: style tekstowe wyświetlają obecnie galerię stylu z podglądem. Aby szybko zmodyfikować styl, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie "Modyfikuj".

- Nowa funkcja: Dodano opcję "Utwórz styl"  na podstawie formatowania wybranego tekstu.

- Nowa funkcja: Dodano opcję "Reverse" do stylów hiperłącza (Narzędzia->Menadżer Styli->Style Hiperłącza->Edycja). Gdy ta opcja jest włączona, przejście zostanie odwrócone (tu podkreślenie będzie początkowo widoczne i ukryte dla hover).

Master Object / Master Page
- Ulepszenie: wyświetlane jest ostrzeżenie gdy próbujemy  dodać na stronie obiekt Master gdy obiektem jest ona sama . Takie użycie powoduje duplikowanie identyfikatorów i wiele innych konfliktów.
- Nowa funkcja: Obiekty nadrzędne (Master) mogą teraz być używane wewnątrz układu na siatce (layout grid). Obiekt staje się elastyczny / pływający, gdy jest częścią układu na siatce. Zwróć uwagę, że obiekty na stronie wzorcowej powinny również być płynne (floating), aby uzyskać najlepsze rezultaty.

Free access
Wyjście
---Home------Download------Zakup------Poradniki Online------Szablony------Wsparcie------Forum------Rozszerzenia------Manual------Rózne---
Copyright © 2017