Oprogramowanie które sprawia że tworzenie stron internetowych staje się przyjemością
Tabele
- Ulepszenie: teraz narzędzie sortowania sortuje wszystkie dane w tabeli. Na przykład, jeśli sortujesz kolumnę, inne kolumny również zostaną przesunięte. Również style komórek zostaną uwzględnione, a nie tylko tekst, więc komórki zachowują własne style.
- Nowa funkcja: dodano opcje wyrównania komórek (w Ribon) i w menu kontekstowym tabeli, pozwala szybko ustawić wyrównanie jednej lub wielu komórek tabeli.
- Nowa funkcja: dodano opcję zwijania obramowania. Właściwość border-collapse określa, czy obramowania tabeli są zwinięte w pojedynczą ramkę czy odłączone jak w standardowym HTML.
- Nowa funkcja: Dodano możliwość ustawienia szerokości obramowania komórek tabeli. To zastępuje  'enable cell borders'.
- Nowa funkcja: Dodano opcję "Striped row color" (Zebra-Rzędy), aby kolorować przemiennie  wiersze tabeli.
- Nowa funkcja: dodano opcję 'Hover rows color', aby włączyć zmianę koloru po wskazaniu wiersza .
- Nowa funkcja: Dodano opcję 'Nagłówek wiersza'. Spowoduje to ustawienie pierwszego wiersza jako nagłówka tabeli (<th> zamiast <td>).
- Nowa funkcja: Dodano galerię "Style tabel". Umożliwia to szybkie ustawienie stylu tabel. Funkcja podobna jak MS Office. Aktualnie dostępnych jest 30 predefiniowanych stylów.
- Nowa funkcja: Dodano tryb rozmiaru "Automatycznie" (oprócz "pikseli" i "procentów"). W tym trybie komórki tabeli zostaną automatycznie dopasowane do ich zawartości. Pozwala to na wykorzystanie tabeli w układzie na siatce.
- Nowa funkcja: Dodano "Importuj dane z pliku tekstowego". Jest to szybki sposób na wypełnienie tabeli danymi pobranymi z  pliku tekstowego (rozdzielanego przecinkami) .
- Nowa funkcja: Dodano możliwość dodawania obiektów wewnątrz komórek tabeli. Kiedy przeciągniesz obiekt do wewnątrz komórki, automatycznie stanie się pojemnikiem na obiekty. Każdy tekst znajdujący się w komórce tabeli nie będzie już widoczny (do momentu ponownego usunięcia obiektu). Wiele obiektów może znajdować się wewnątrz pojedynczej komórki i będą pływające, podobnie jak w przypadku 'układu na siatce'. Należy jednak pamiętać, że nie to było głównym celem tej opcji a tylko umieszczenie obrazków wewnątrz tabeli (na przykład jako część listy) więc może działać różnie w zależności od okoliczności.

Free access
Wyjście
---Home------Download------Zakup------Poradniki Online------Szablony------Wsparcie------Forum------Rozszerzenia------Manual------Rózne---
Copyright © 2017