Oprogramowanie które sprawia że tworzenie stron internetowych staje się przyjemością
Picture ("Ilustracja")
Photo Gallery (Galeria zdjęć)
Photo Collage
SlideShow (Pokaz Slajdów)
Kompresja plików PNG / JPEG
Image (Obrazki)
- Nowa funkcja: dodano możliwość wyboru stopnia  kompresji  plików PNG / JPEG dla dynamicznie generowanych obrazów (kształty, narzędzia rysunku, obrazy z filtrami itp.). Pozwala to optymalizować obrazy pod kątem jakości lub wydajności (nie kompresowane obrazy wyglądają lepiej, ale zajmują więcej czasu podczas ładowania i przetwarzania strony). Obsługa 10 poziomów.
- Nowa funkcja: Dodano całkiem nowy typ obiektu  'Picture' (którą nazwałem dla odróżnienia "Ilustracja"). Element <picture> HTML5 to kontener pozwalający dodawać różne obrazki w różnych rozdzielczościach (punktach przerwania) . Przeglądarka wybiera najbardziej odpowiedni obraz zgodnie z bieżącym układem strony i urządzeniem, na którym będzie wyświetlana.

Obsługiwane jest również wyświetlanie w wysokiej rozdzielczości przy użyciu deskryptorów gęstości pikseli, takich jak 1x, 1,5x, 2x i 3x. Możesz na przykład umieścić różne wersje obrazu przy użyciu nazw takich jak: filename@1.5x.png, filename@2x.png

Obiekt 'Picture' obsługuje rotację przy użyciu standardowych dyrektyw CSS3. plus dodatkowo eksperymentalnie wsparcie dla filtrów CSS3 (rozmycie, kontrast, jasność, odcień, nasycenie, negatyw, sepia, szarość)
- Nowa funkcja: dodano integrację z systemem Instagram. Umożliwia to dodawanie do galerii zdjęć obrazków z konta Instagram.
- Nowa funkcja: Galeria zdjęć używa tagów <figure> i <figcaption> wtedy gdy jest włączone użycie tagów semantycznych HTML5 (w Narzędzia-> Opcje-> HTML).
- Ulepszenie: zastosowano wersję galeri 1.5.4, która umożliwia używanie galeri lightbox-a  w układach responsywnych.
- Nowa funkcja: dodano obiekt  'Photo Collage''. To nowy, nowy sposób wyświetlania zdjęć. Dostępnych jest ponad 30 wariantów layoutu, każdy z inną liczbą zdjęć.

Obiekt  'Photo Collage' jest elastyczny, dzięki czemu może być używany w układach na siatce i  układach responsywnych. Ponadto obsługuje lightbox, integrację z Instagram-em, animacje  i wiele innych.
- Nowa funkcja: dodano animacje 'Flip Horizontal'  ("Przerzućć poziomo") i 'Flip Vertical'  ("Przerzuć pionowo") zrealizowane to zostało z użyciem transformacji CSS3).
- Nowa funkcja: dodano animacje "Fan" i "Block Scale".
- Nowa funkcja: dodano animacje do podpisów (caption): fade, slide, rotate, scale, translate.
- Nowa funkcja: dodano opcję "animacji CSS3". Można wybrać animacje utworzone za pomocą Menedżera animacji. równieź inną animację dla "Pokaż" i "Ukryj", aby tworzyć bardziej zaawansowane pokazy slajdów.
- Nowa funkcja: dodano integrację z  Instagram. Umożliwia to pokaz slajdów/obrazków z konta Instagram.
- Nowa funkcja: dodano filtr ‘Color overlay’ (nałożenie koloru) do obiektu obraz. Efekt często używany jest w witrynach internetowych tworzą "dim" efekt.
- Ulepszenia : WWB zachowuje oryginalną nazwę pliku po użyciu filtrów (zamiast generowania nowej unikalnej nazwy). Jeśli chcesz możesz zmienić to za pomocą 'Allocated filenames' .


RollOver Image
- Nowa funkcja: dodano animacje "Flip Horizontal" i "Flip Vertical" (korzysta z transformacji CSS3).

Free access
Wyjście
---Home------Download------Zakup------Poradniki Online------Szablony------Wsparcie------Forum------Rozszerzenia------Manual------Rózne---
Copyright © 2017