Oprogramowanie które sprawia że tworzenie stron internetowych staje się przyjemością
Responsive Menu
Breadcrumb Menu
- Nowa funkcja: Dodano możliwość ustawienia wyrównania menu.
- Nowa funkcja: Dodano możliwość ustawienia wyrównania menu.
- Nowa funkcja: dodano właściwość "Pełna Szerokość" (full width), dzięki czemu menu można rozciągać na całą szerokość kontenera (jeśli jest używana wewnątrz układu na siatce-layout grid).
- Ulepszenie : przejścia CSS3 są teraz stosowane na elementach menu (zamiast na kontenerze). Na przykład w celu obrócenia, skalowania lub modyfikowania stylu elementu po wskazaniu (hover).


Free access
Wyjście
---Home------Download------Zakup------Poradniki Online------Szablony------Wsparcie------Forum------Rozszerzenia------Manual------Rózne---
Copyright © 2017