Oprogramowanie które sprawia że tworzenie stron internetowych staje się przyjemością
Layout Grid (układ na siatce)
- Ulepszone : rynna, wypełnienie i margines są teraz elastyczne, więc mogą mieć różne wartości w punktach przerwań.
- Nowa funkcja: Dodano opcję "Użyj Flexbox". Gdy ta opcja jest włączona, siatka będzie używać układu flexbox CSS. Powoduje to czysty kod, a także umożliwia dodatkowe funkcje, takie jak pionowe wyrównanie i cała kolumna będą wypełnione tłem.

Należy zauważyć, że jest to względnie nowa funkcja CSS, która nie jest obsługiwana przez starsze przeglądarki (<IE11). http://caniuse.com/#feat=flexbox
- Nowa funkcja: Użyj różnych szerokości kolumn w punktach przerwań.
- Nowa funkcja: Użyj różnych numerów kolumn w punkcie przerwania.
- Nowa funkcja: dodano możliwość ukrycia kolumn w punktach przerwań.
Tutorial Online:

- Nowa funkcja: Dodano opcję "overflow". Określa, co dzieje się, gdy kolumny nie pasują do bieżącego wiersza. Przepełnienia kolumn mogą być ukryte, mieć 100% lub mieć wartość niestandardową.
- Nowa funkcja: dodano opcję wyrównywania pionowego do kolumn. Zauważ, że działa tylko wtedy, gdy używany jest CSS flexbox!Free access
Wyjście
---Home------Download------Zakup------Poradniki Online------Szablony------Wsparcie------Forum------Rozszerzenia------Manual------Rózne---
Copyright © 2017