Oprogramowanie które sprawia że tworzenie stron internetowych staje się przyjemością
Layer (Warstwa)
- Ulepszone: marginesy warstw 'floating' są teraz responsywne, więc mogą mieć różne wartości w punktach przerwań.
- Nowa funkcja: dodano opcję wyboru tagu semantycznego HTML5 zamiast ogólnego <div>. Dostępne opcje: <article>, <aside>, <footer>, <header>, <nav>, <section>
- Nowa funkcja: dodano opcję nakładania tła. Funkcja dodaje podany kolor tła (i wartość alfa), aby dodać i nakładkę na obraz tła (więcej informacji na ten temat  w pliku pomocy).
- Nowa funkcja: dodano możliwość wykorzystania filmu jako tła. Obsługiwane są adresy URL z YouTube i Vimeo. Jest to szczególnie użyteczne w przypadku  pełnoekranowych warstw (full width/full screen layers).
Uwaga: ta funkcja jest również dostępna dla Układu na Siatce i Nagłówek / Stopka strony!  (Page headers/footers)
- Nowa funkcja: Dodano opcję "100vh" do opcji trybu pływającego (floating mode). Można ustawić wysokość warstwy na 100% obszaru wyświetlania. Może mieć zastosowanie do tworzenia pływających warstw o ​​względnej szerokości (relative horizontal size). Na przykład w celu utworzenia kolumn o pełnej wysokości.
Demo:
Rollover Layer
- Nowa funkcja: dodano obiekt "RollOver Layer". Warstwa RollOver działa tak samo jak obraz RollOver, ale zamiast obrazów można teraz używać dowolnego typu obiektów. Zarówno warstwa "Domyślna" 1, jak i "Hover" mogą być w pełni dostosowana.

W dodatku do trybie 'fixed mode' ( można umieścić obiekty w dowolnym miejscu). RollOver Layer obsługuje również tryb pływający ('floating'), dzięki czemu można jej używać w układach na siatce (layout grid).
Przykłady:


Free access
Wyjście
---Home------Download------Zakup------Poradniki Online------Szablony------Wsparcie------Forum------Rozszerzenia------Manual------Rózne---
Copyright © 2017